SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Sivas/Örtülüpınar Mahallesi'nde 10 adet mesken satışı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927093
Şehir : Sivas / Merkez
Semt-Mahalle : ÖRTÜLÜPINAR MAH. / ÇARŞI
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HADİSELERLE HAKİKAT 15.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Örtülüpınar Mahallesi 338 ada, 34 nolu parsel Başara Apartmanı A Blokta bulunan; 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19 ve 20 bağımsız bölüm nolu 10 adet mesken
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait Sivas Merkez Örtülüpınar Mahallesi 338 ada, 34 nolu parsel Başara Apartmanı A Blokta bulunan; 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19 ve 20 bağımsız bölüm nolu 10 adet mesken bir bütün olarak; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Artırma suretiyle satılacaktır.
 2. Taşınmazın muhammen bedeli 1.500.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 45.000,00 TL’dir.
 3. İhale, İl Encümenince 29 Ocak 2019 Salı günü saat 10.30’da Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 4. İhaleye ilişkin şartname, Sivas İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir/temin edilebilir.
 5. İSTEKLİLERİN :
 1. Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)
 2. Tebliğe esas ikamet belgesi,
 3. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,
 4. İstekli şirket ise; (Ticaret Sicil Gazetesi, yıl içinde alınan Oda kaydı ) ve şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,
 5. Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
 6. Şartname, (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)
 7. Sivas İl Özel İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.
 8. İle birlikte; açıklanan gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 1. İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 2. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 3. Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR