SİVAS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sivas Merkez'de 3+1 daire SGK'dan satılıktır

SİVAS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069242
Şehir : Sivas / Merkez
Semt-Mahalle : TUZLUGÖL MAH. / KÜMBET
Oda Sayısı : 3+1
Yayınlandığı Gazeteler

SİVAS İRADE 18.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
MEMLEKET SİVAS 25.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tuzlugöl mah. 1882 ada 20 parsel 3 nolu bağımsız bölümde kayıtlı zemin kat mesken vasfındaki gayrimenkuldür.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 10:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Müdürlük İl binası 4. Kat Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


İşyeri Sicil numarası: 1050127
Satış Dosya Numarası: 13539


SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN:
ADRES VE TAPU KAYDI İLE İMAR DURUMU : Satışa konu taşınmaz Tapu Müdürlüğü kayıtlarında Tuzlugöl mah. 1882 ada 20 parsel 3 nolu bağımsız bölümde kayıtlı zemin kat mesken vasfındaki gayrimenkuldür.

ÖZELLİKLERİ: Değerlemesi yapılan B Blok zemin kat 3 bb nolu mesken projesine göre 3+1 tertibinde brüt 145 m2 alanlıdır. Bina girişine göre sol tarafta konumlu olup doğu, güney ve batı olmak üzere 3 cephelidir. İçerisinde projesine göre salon, 3 oda, hol, antre, mutfak, banyo, wc, ve 2 balkon vardır. İçerisine girilemediğinden iç mekân özellikleri anlatılamamıştır

MUHAMMEN BEDELİ Taşınmaza günün alım satım rayiçlerine göre 170.000,00-TL (yüz yetmişbin ) takdir edilmiş olup bu bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI
1- Taşınmazın birinci satışı 11.12.2019 tarihinde saat 10.15-10.25 saatleri arasında Müdürlüğümüz İl binası 4. Kat Toplantı Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün 3 defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartı ile en çok artırılana ihale edilir. Ayrıca bedel bu miktarı bulmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 18.12.2019 tarihinde aynı yer ve 10.15-10250 saatleri arasında yapılacaktır. İkici artırma rayiç bedelin % 50 + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakları geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 Sayılı yasanın 94.maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2- İhaleye iştirak edeceklerin taşınmazın artırmaya esas rayiç bedelinin % 7,5’i olan 12.750,00.- TL teminatı 6183 Sayılı Yasanın 10.maddesinin 1 ile 4.fıkrasında belirtildiği şekilde nüfus cüzdanı ibraz ederek elden veya banka kanalıyla (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve anlaşmalı Bankalara müdürlüğümüz adına kurumsal hesabına geçici teminat butonundan ödeyip dekontunu önceden vermeleri zorunludur.
3- Satış peşin para ile yapılır. Ancak, alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4-Resmi ihale pulu, Damga vergisi, KDV, Tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye taşınmazın teslim masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkul tahliyesi alıcıya aittir.
5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6- Pey(varsa) ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkulün rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir.
Muaccel olup, alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine yazılı olarak belgeleriyle birlikte bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8- Gayrimenkul kendisine ihale olan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içerisinde ödemekle yükümlü olup, aksi takdirde ihale kararı fesh edilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkartılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olur. İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Yasaya göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce kendisinden tahsil olunur. Faiz, yasal faiz üzerinden hesap edilir.
9-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Sivas Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, bir örneği isteyene verilecektir.
10-Satış İlanında dizgi baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esastır. Bu ilan sadece gayrimenkulün satışına ilişkin olup, satışa ilişkin esaslar ile genel kurallar satış şartnamesinde ayrıca belirtilmiştir. Satış ilanında bulunmayan hususlara karşı itirazda bulunulamaz.
11-Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler içinde iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olacağı, satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 13539 sayılı icra satış dosyası ile SİVAS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İcra satış servisine başvurmaları ilan olunur. İlanın bir örneği de ‘’www.sgk.gov.tr’’ adresinde yayınlanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR