SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sivas Belediyesine ait daireler satılacaktır

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.08.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda blok ve daire noları yazılı gayrimenkuller (Daire); Belediye Encümeninin 18/07/2017 tarih ve 1442 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.
İhalesi; 23 Ağustosl 2019 Cuma günü saat 16:00 'da başlamak üzere her 5 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 14.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

  1. İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

  2. Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

  3. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

  4. Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

  5. Geçici Teminatı ile Güvence bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

  6. İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2019 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi(Faaliyet alanı ile ilgili),

  7. İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

İLAN OLUNUR

S.NO BLOK NO KAT NO DAİRE NO MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) GÜVENCE BEDELİ(TL)
5446 ADA 52 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN 34/10000 ARSA PAYLI(1+1);

1 A BLOK Üçüncü 14 175.000,00 TL 5.250,00 750
2 A BLOK Beşinci 26 175.000,00 TL 5.250,00 750
5446 ADA 52 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN 92/10000 ARSA PAYLI(4+1);
3 B BLOK İkinci 3 375.000,00 TL 11.250,00 750
4 B BLOK İkinci 4 380. 000,00 TL 11.400,00 600
5 C BLOK Birinci 2 350.000,00 TL 10.500,00 1.500,00
6 C BLOK Üçüncü 5 390.000,00 TL 11.700,00 300

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR