İSTANBUL 13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Şişli/Esentepe Mahallesi'nde 100 m2 daire mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00965342
Şehir : İstanbul / Şişli
Semt-Mahalle : ESENTEPE MAH. / ESENTEPE
: 100
Bulunduğu Kat : 5
Binadaki Kat Sayısı : 7
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 16.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/11 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1,100,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.05.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
17.06.2019 11:00
Satış Yeri
:
İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ B2 BLOK 4 KAT DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL 13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: İstanbul İl, Şişli İlçe, 1229 Ada, 42 Parsel, ORTAKÖY MAHALLESİ 5 kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü :100,00 m2
Arsa Payı : 20/262
Kıymeti : 1.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 17/06/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ B2 BLOK 4 KAT DURUŞMA SALONU
İMAR DURUMU :Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.04.2018 gün ve 14271 sayılı yazıları ile Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi 1229 ada 42 parsel sayılı yer 24.06.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uyguluma İmar Planı ve 15.11.2014 tasdik tarihli,1/1000 ölçekli Konut alanlarında Kat yükseklikleri Tadil hlanında H=5 Kat (Hmax=18,00 m.) irtifada blok nizam konut alanında kalmaktadır. Ayrıca sözkonusu parselden planda uygulama projesi devam eden metro hattı geçmekte olup, büyükşehir belediye başkanlığğından görüş alınarak uyguluma yapılabilir 15/8257 dosya no ile işleme konulan ilgi yazılarına istinaden 1229 ada 42 parsele ait dijital taramalı imar işlem dosyabssında yapılan inceleme 1699/8103, 1967/5567 sayılı projelerde İmar ruhsat arşiv dosyasında ve dijital taramalı imar işlem dosyasında 01.01.2013 tarihinden sonra verilmiş herhangi bir ruhsata rastlanamadığı bildirilmiştir.
ÖZELLİKLERİ :Bilirkişiler kurulunun 31.10.2018 tarihli raporlarında satışa konu yer Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi sınırları içinde kalan Tevfik Erdönmez sokaktan giriş alan Subay evleri Sitesi 1. Kısım dış kapı 26 nolu adresinde bulunan bodrum kat+ zemin kat+5 adet normal kattan müteşekkil toplamda 7 katlı apartman olan ana taşınmaz Diker Apartman'ında 5. Katta son kat 13. Nolu Bağımsız bölümdür.
Yaklaşık 20 dönümden oluşan ve yeşil dokunun hakim olduğu nadir bir adada yer alan 258 daireden biridir. Yaklaşık 40-50 yıllık betonerme karkas nitelikli, asansörsüz, Doğalgaz ana hattı çekilmiş, elektrik,su kullanımı bulunan ana taşınmaz binada 5. Kat 13. Nolu daire olup Giriş holü+mutfak+banyo+wc+balkondan ibaret 100 m2 alana sahip oliup, IIIB grubu yapılar sınıfı içerisinde kabul edileceği tesbit edildiği bildirilmiştir.
Taşınmazın konumu merkezi bir konumda olup Metro istasyonları alışveriş merkezine ve tüm devlet dairelerine yakın bir yerde olup tüm imkanlardan yararlanılmakta konut amaçlı bir konumdadır.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır elektronik ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme ibirinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar ikincei ihalenin tamamlanacağı 17.06.2019 tarihinden önceki gün sona erer elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nisbetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektonik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde Mevcut e-Satış portalı üzerinden satış memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kdo:1032570)esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/11 satış dosya numarasının belirtilerek memumluğumuz internet emanet hesab numarası TR890001500158007306773115 nolu hesabımıza yatırması gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya Milli bir bankanın teminat mektubunu tevdii etmeleri elektronik ortamda teklif verererk artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir (İİK.Md.124/3) elektonik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet sitesinde Mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır.Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatırılan kişinin hesabına yatırılacaktır.
Bu garimenkul üzerindehakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İKK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır. Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.14/03/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR