İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Şişli|\Cumhuriyet Mahallesi'nde 30 m² ahşap ev icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064864
Şehir : İstanbul / Şişli
Semt-Mahalle : CUMHURİYET MAH. / CUMHURİYET
: 30
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/2130 ESAS
Muhammen Bedeli
:
908,460 TL
Birinci Satış Günü
:
14.11.2019 09:10
İkinci Satış Günü
:
12.12.2019 09:10
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/2130 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN Satışa konu taşınmaz : İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapuda 995 ada, 28 parsel sayılı, (220,00 m2- Yüzölçümlü), "ahşap ev" nitelikli taşınmazın tamamıdır.
Özellikleri :İstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapuda 995 ada, 28 parsel sayılı, (220,00 m2- Yüzölçümlü), "ahşap ev" nitelikli taşınmazın tamamıdır. Yerinde yapılan incelemede, 28 parsel üzerinde tabanda yaklaşık 30,00 m2 alana oturtulmuş zemin + 1 normal kattan oluşan takribi toplam brüt 60 m2, net 56 m2 inşaat alanına sahip, 2 katlı takribi 40 yıllık ömrü geçkin yığma yapının olduğu anlaşılmıştır. Yapı bu haliyle Çevre ve Şehircilik bakanlığının III sınıf A grubu yapılarına girmekte olup, aşınma oranı heyetimizce % 70 olarak alınmıştır. Binanın yer döşemesi dökme mozaik, dış kapısı demir doğrama, dış cephesi akrilik boya ve pencereler PVC doğrama olup taşınmazda elektrik, su ve doğalgaz kombi tesisatı bulunduğu görülmüştür. Satışa konu taşınmaz kara-yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir bir mevkide Feriköy Fırın sokağa olup Abide-i Hürriyet ve Çifte cevizler caddelerine yürüme mesafesinde yer aldığı anlaşılmıştır.
İmar Durumu: Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.06.2018 tarih 2130 sayılı yazısında; Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Feriköy Fırın Sokağı, 13 kapı numaralı, 995 ada, 28 parsel sayılı yer; 08.02.2007 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Şişli - Dolapdere Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar Planında ve 13.09.2013 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Ticaret ve Ticaret+Konut Alanlarında Kat Yüksekliği Hakkında Tadil Planında H:6 kat (Hmaks:21,50m) irtifada, bitişik nizam, MİA-1 ile gösterilen Merkezi İş Alanı-1 alanında kalmaktadır. Söz konusu yerin karşı komşusundaki 996 ada, 15 parselde tescilli eski eser olduğundan, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulundan karar alındıktan sonra imar uygulaması yapılabilir. Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 995 ada, 28 parsel sayılı yerin 94/5007 sayılı dijital imar işlem dosyasında yapılan incelemede, yapı ruhsatına ve mimari projesine rastlanılmamış olup, bu nedenle net kullanım alanları hususunda bilgi verilememektedir." denilmektedir.
Adresi : İşstanbul İli, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mah. Feriköy Fırın Sok. Dış Kapı No 13 Şişli / İSTANBUL
Yüzölçümü : 49,67 m2
Kıymeti : 908.460,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/11/2019 günü 09:10 - 09:15 arası
2. Satış Günü : 12/12/2019 günü 09:10 - 09:15 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2130 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR