SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Silivri'de 248 m² bahçeli kargir ev icradan satılıktır (çoklu satış)

SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037315
Şehir : İstanbul
: 248
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1646 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
280,000 TL
Birinci Satış Günü
:
10.10.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
07.11.2019 10:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2018/1646 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, Menzilcanbaz Mevkiinde kain 1519 parsel sayılı 248,00m2 miktarlı bahçeli kargir ev vasıflı taşınmazın tamamı, Silivri İlçesi, Semizkumlar (tapuda Alipaşa) Mahallesi, Yeşilkent Sokakta, tapunun 1519 parsel numarasında kayıtlı ve Yeşilkent Sokaktan 29 dış kapı numarası alan 248,00m2 miktarlı Bahçeli kargir ev vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Tapu kaydında tamamı 248,00m2 bahçeli kargir ev olarak belirtilen satışa konu taşınmazın mahallinde yapılan tespitte parsel üzerinde Yeşilkent Sokak cepheli konuda yer alan tek katlı B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, tek daireli bir adet bina olduğu görülmüştür. Zemin oturumu 61,00m2 olan bina yazlık amaçlı kullanılmakta ve kapalı olduğundan iç özellikleri görülememiştir. Pencere doğramaları PVC ve çift camlı olup giriş kapısı demirdir.
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre Semizkumlar Mahallesi (eski Alipaşa) 1519 ve 1520 parsel sayılı yerler 27.11.1985 tasdik tarihli Silivri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık-İkiz nizam 2 kat Taks:0.20, Kaks:0.40 Konut Alanı olarak planlanmıştır. Ancak söz konusu parsel ve çevresine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 17.10.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı hazırlanmış olup, bu planda anılan parsel 120ki/ha Meskun Düşük Yoğunlukta Konut Alanında kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Nazım İmar Plan Revizyonu kesinleştikten sonra 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Belediyemiz tarafından yapılacaktır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayından sonra parselin imar durumu bilgisi netleşecektir denilmiştir.
Kıymeti : 280.000,00 TL
KDV Oranı : % 1
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 10/10/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 07/11/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi, Menzilcanbaz Mevkiinde kain 1520 parsel sayılı 273,82m2 miktarlı bahçeli B.A. ev vasıflı taşınmazın tamamı, Silivri İlçesi, Semizkumlar (tapuda Alipaşa) Mahallesi, Yeşilkent Sokakta, tapunun 1519 parsel numarasında kayıtlı ve Yeşilkent Sokaktan 31 dış kapı numarası alan 273,82m2 miktarlı Bahçeli B.A. ev vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Tapu kaydında tamamı 73,82m2 bahçeli B.A ev olarak belirtilen satışa konu taşınmazın mahallinde yapılan tespitte parsel üzerinde Yeşilkent Sokak cepheli konuda yer alan bodrum kat+ zemin kat+1 normal kat+ çatı katlı B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, tek daireli bir adet bina olduğu görülmüştür. Zemin oturumu 57,00m2, toplam kapalı alanı yaklaşık 220,00m2 olan bina yazlık amaçlı kullanılmakta ve kapalı olduğundan iç özellikleri görülememiştir. Bodrum katı kapalı otopark olarak kullanılmaktadır. Pencere doğramaları PVC ve çift camlı olup giriş kapısı demirdir.
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre Semizkumlar Mahallesi (eski Alipaşa) 1519 ve 1520 parsel sayılı yerler 27.11.1985 tasdik tarihli Silivri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık-İkiz nizam 2 kat Taks:0.20, Kaks:0.40 Konut Alanı olarak planlanmıştır. Ancak söz konusu parsel ve çevresine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 17.10.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı hazırlanmış olup, bu planda anılan parsel 120ki/ha Meskun Düşük Yoğunlukta Konut Alanında kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Nazım İmar Plan Revizyonu kesinleştikten sonra 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Belediyemiz tarafından yapılacaktır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayından sonra parselin imar durumu bilgisi netleşecektir denilmiştir.
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : % 8 (satışın 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) kesinleşmesi ve yine bu tarihe kadar KDV nin yatırılması halinde KDV oranı % 8, Satışın bu tarihten sonra kesinleşmesi ve KDV'nin bu tarihten sonra yatırılması halinde ise kesinleşme tarihindeki ilgili kanun ve mevzuatça belirlenecek olan oran üzerinden KDV tahsil olunacaktır)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 10/10/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 07/11/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1646 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR