ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şile'de 2 adet daire ve 1 adet park alanı kiralanacaktır

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hacıkasım Mah. Üsküdar Caddesi No:25 Şile / İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile aşağıda özellikleri belirtilen yerler ihale edilecektir.

İhalenin Konusu Şartname Bedeli Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi
İstanbul İli, Şile İlçesi, Geredeli Mahallesi, Geredeli Caddesi (Sungurlu Yerleşkesi) No:79/1adresindeki dairenin 1(bir) yıl süreliğine kiraya verilmesi.(*) 250,00 TL Aylık 250,00 TL 90,00 TL 22/08/2019
Saat:10:00
İstanbul İli, Şile İlçesi, Ahmetli Mahallesi,5 Pafta, 2095 parsel sayılı taşınmazın yanında bulunan 50 m2 lik park alanının 1(bir) yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. 250,00 TL Yıllık
25.000,00TL+KDV
750,00 TL 22/08/2019
Saat:10:30
İstanbul İli, Şile İlçesi, Kurfallı Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi No:40/B adresindeki dairenin 1(bir) yıl süreliğine kiraya verilmesi.(*)
250,00 TL Aylık 400,00 TL 144,00 TL 22/08/2019
Saat:11:00
    • İhalenin Yapılacağı Yer : Şile Belediye Başkanlığı - Encümen Toplantı Salonu
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı D.İ.K. 45 Md. Açık Teklif Usulü
  • İdarenin Adresi : Hacıkasım Mah. Üsküdar Caddesi No:25 Şile / İSTANBUL
  • İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak

görülebilir veya satın alınabilir.

  • İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını 22/08/2019 tarihinde ihale saatine kadar Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.
  • (*)Kiralama ihalesine katılacak olan Gerçek veya Tüzel Kişiliklerin adres kayıtlarının; en az 1 (bir) yıl süreli ihaleye konu mahallelerde olması zorunludur.


İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)GERÇEK KİŞİLER
a ) Muhtarlıktan veya Noterden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti.
b ) Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi.
c ) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat.
d ) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
e ) Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
f ) Şartname alındı makbuzu.
g)Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.
2)TÜZEL KİŞİLER
a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c ) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat.
d ) Ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
e ) Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
f ) Şartname alındı makbuzu.
g)Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR