KONYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Selçuklu Özlem Mahallesi'nde 180 m² 4+1 daire icradan satılıktır

KONYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064880
Şehir : Konya / Selçuklu
Oda Sayısı : 4+1
: 180
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/1587 Esas
Muhammen Bedeli
:
450,000 TL
Birinci Satış Günü
:
28.11.2019 14:40
İkinci Satış Günü
:
26.12.2019 14:40
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 12. İCRA DAİRESİ
2019/1587 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı : Konya İli, Selçuklu İlçesi, Özlem Mah. 28837 Ada, 5 Parselde kayıtlı, 13. Kat, mesken vasıflı, tam hisseli, 1 440 000 / 74 352 000 arsa paylı, 51 Nolu Bağımsız Bölümdür.
Taşınmazın tapu kaydındaki "Denizli Sk. No:1 risklidir" beyanı Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğünden sorulmuş cevabi yazıda " 6306 sayılı kanun hükümlerine uygulama alanı kapsamınaalınan parsel üzerine yeni bina inşa edilerek kat mülkiyetine geçilmiş, her bir mesken veya dükkan bağımsız bölüm numarası almıştır. Dolayısıyla riskli olarak kabul edilerek yıkılan yapılara ait tapu kayıtlarındaki riskli yapı şerhinin satışa çıkarılacağı belirtilen 13.kat 51 no.lu bağımsız bölümün satışına engel teşkil etmediği" belirtilmiştir.
Özellikleri : Taşınmaz; Konya İli, Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan mahallesi, Şair Seyfi caddesine cepheli, no: 82 deki, Beğen Gold sitesinin, zemin kat + on üçüncü normal katında bulunan iç kapı numarası 51 olan yaklaşık kuzeydoğu – kuzeybatı cepheli dairedir. Bu dairenin arsa payı 1 440 000 / 74 352 000 olmak üzere borçluya ait arsa miktarı 1 440 000 / 74 352 000 x 3.098,0 m2: 60,0 m2 dir. Daire; antre, hol, salon, dört oda, mutfak, banyo, lavabo, tuvaletten ibarettir. İki adet balkon vardır. Giriş kapısı çelik, diğer kapı doğramaları paneldir. İç duvar yüzeyleri kağıt kaplıdır. Pencereler ahşap görünümlü PVC doğrama olup mermer denizlik vardır. Sulu kısımların tabanına seramik, salon ve oda tabanlarına laminant döşenmiştir. Mutfakta mermer tezgah ile tezgah alt ve üst dolapları vardır. Banyo ve tuvalet iç duvar yüzeyleri tavana kadar seramik kaplanmıştır. Kalorifer petekleri paneldir. Dairenin brüt inşaat alanı yaklaşık 180 m2, net inşaat alanı ise 155 m2 dir. Bu net inşaat alanına 15,26 m2 balkonlar dahildir. Elektrik ve su tesisatı vardır. Yapılan keşif sırasında ısınma sistemi kaloriferli dairenin boş olduğu gözlenmiştir.
Dairenin de üzerinde bulunduğu ana yapının bodrum katı, zemin katı, on üç adet normal katı ve çatı katı vardır. Giriş kapısı alüminyum doğramadır. Merdiven basamakları mermer olup alüminyum korkuluk vardır. Asansör çevresi mermer kaplıdır. Ortak alanlarda eksiklikler vardır. Asansörün biri çalışmaktadır.
Adresi : Kılınçarslan mahallesi, Şair Seyfi caddesine cepheli, Beğen Gold sitesi, no: 82/51 de, Selçuklu / Konya
İmar Durumu : Dosya içerisinde bulunan 17.05.2019 tarihli imar durum belgesine göre, borç konusu 1 440 000 / 74 352 000 hissenin bulunduğu 19 K II ~ III pafta, 28837 ada, 5 parsel; imar planında mesken sahasına isabet etmektedir. TAKS: 0,25, E: 2,10 olarak belirlenmiştir. İmara uygun yapılacak olan yapının zemin kattaki inşaat alanı ( TAKS: 0,25 ) 774,50 m2, zemin kat ve normal katlardaki toplam inşaat ( E: 2,10 ) alanı6.505,80 m2 olabilecektir. Bu inşaat alanına bodrum kat ve çatı katındaki inşaat alanı dahil değildir. Borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesine göre inşaat alanı miktarı 1 440 000 / 74 352 000 x 6.505,80 m2: 126,0 m2 dir. Mevcut yapı imar durumuna uygundur. Mevcut yapının inşaat ruhsatı 2015 yılında, 1111/464 sayı ile alınmıştır.
– 2019 yılı Emlak vergisine esas m2 değeri 1.029,0 TL dir. not: aşağıdaki notlar imar düzeni yenilenen alanlar içindir
– konut ve ticaret alanlarında taban alanı, planda verilen taban alanı oranından daha az kullanılması halinde azalan oran üç ile çarpılarak inşaat emsaline ilave edebilecektir. ( konsol yapılmaması kaydıyla )
– binaların komşu parsele mesafesi min 10,0 metre ve parsel içerisindeki binalar arası mesafe ise en az 20,0 metre olacaktır. Bu mesafeler; bina veya binaların sekiz kattan fazla olması halinde her fazla kat için her binaya0,50 metre ilave edilerek bulunur. İmar planına aykırı olmamak şartıyla parsele farklı bina yapılması durumunda Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği kapsamında binaların birbirlerine bakan cephe yüzeylerinin saçak seviyelerine göre hesaplanır. ( BBMK 20.12.2010/745 )
– Çevre yolundan cephe alıp imar düzeni yenilenen parsellerin çevre yolundan çekme mesafesi min 10,0 metre olacaktır.
– Otopark ihtiyacı bütünüyle bodrum katlarda ve bahçesinde karşılanacaktır.
– Otopark yapılmak üzere yol tarafından min 5,0 metre bırakılarak arsanın tümü hafredilebilir.
– Mesken ve ticaret sahalarına inşaat ruhsatı ancak, mevcut binası imar planında yol, otopark yeşil alan okul vb kamu sahalarında kalan, binaların maliklerince yıkacağına dair noter tasdikli taahhütname vermesinden sonra verilebilecek mevcut binasını yıkmadan iskan ruhsatı verilmeyecektir. ( 18.03.2011 – 151 B. B. M. Kararı )
– Konya Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğinin 58. maddesinde yer alan yüksek yapılar ile ilgili kapsamda değerlendirilecek yapılarla ilgili çekme mesafesi çevre yolundan min 10,0 metre, diğer yollardan min 5,0 metre olacaktır. ( BBMK 16.11.2012/751 )
– H max: 17 kat ( Onama sınırı BBMK 15.11.2013/726 )
– Mesken ve ticaret sahalarına inşaat ruhsatı ancak, mevcut binası imar planında yol, otopark yeşil alan okul vb kamu sahalarında kalan binaların yıkılmasıyla verilecektir.
– Bu plan kotunun yürürlüğe girdiği tarihten önce inşaat ruhsatı alan parseller için 5. madde hükmü uygulanır.( Onama sınırı BBMK 21.12.2015/1475 )
– Tek katlı ve en fazla iki bağımsız bölümlü projeler hariç, Konut alanlarında imar planında belirtilmedikçe brüt 75,0 m2 den küçük konut projelendirilemez. (BBMK: 16.05.2014 tarih ve 205 sayılı kararı)
– Otopark düzenlemesiyle ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 830 nolu kararı geçerlidir.
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %8 (20/03/2019 tarihli ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği KDV %8 olup, KDV oranının değişmesi halinde yeni KDV oranı uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 26/12/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere gazete ilanı ve elektonik ortamda yapılan ilan tebliğ yerine geçecektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1587 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR