İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sarıyer Pınar Mahallesi'nde 2+1 daire icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094592
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Semt-Mahalle : PINAR MAH. / İSTİNYE
Oda Sayısı : 2+1
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2012/5116 ESAS
Muhammen Bedeli
:
995,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.02.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
20.03.2020 10:00
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2012/5116 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İli , SARIYER İlçesi , PINAR Mahalle/Mevki , 983 Ada No , 108 Parsel No , 426,26 Yüz Ölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın 397/850 hissesi.
Özellikleri: Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi 983 ada 108 parsel üzerinde, Çamlıbel Caddesi No:9 adresinde kayıtlı ve taban alanı 200.00 m2 olan, bodrum+zemin+3 normal katlı, yaklaşık 20 yıllık betonarme bina ile No:7 adresinde kayıtlı ve taban alanı 180.00 m2 olan tek katlı çelik prefabrik yapı inşaatı bulunmaktadır. No:9 adresinde kayıtlı binanın zemin katı kıraathane, normal katları ise konut olarak kullanılmakta olup her katta iki oda, salon, mutfak, banyo, wc’den oluşan ikişer daire bulunmakladır. Keşif anında zeminde yapılan inceleme sonucu; Sarıyer Belediye Başkanlığının 14.05.2018 ; tarih ve 14724 sayılı yazısında da belirtildiği gibi davalı Hakkı Ömcroğlu’mın binasının bulunmadığı, sadece arsa payının olduğu tespit edilmiştir. Yakın çevresinde Sarıyer Belediye Başkanlığı, istinye Park AVM,, Işık Üniversitesi vb. yerler bulunan ve Katar Caddesine 350 m. uzaklıkta parselin ulaşımı kolay olup her türlü Belediye Hizmetinden yararlanmaktadır.
Adresi: Pınar Mahallesi,Çamlıbel Caddesi No:9Sarıyer / İSTANBUL
İmar Durumu: Sarıyer Belediye Başkanlığının 14.09.2017 tarih ve 5089 sayılı yazısına göre;
Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi eski983 ada 16 parsel, T.C. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/475 E. 2013/427 K. sayılı kararı ile 983 ada 106, 107 ve 108 parsellere (hükmen) İfraz edilmiştir. Parseller Boğaziçi Alanı Etkilenme Bölgesinde olup Siluet Alanı dışında kalmaktadır. Pınar Mahallesi 983 ada 108 parsel ise 29.07.2003 tasdik tarihli ve 1/1 000 ölçekli Sarıyer Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama imar Planında TAKS: 0.15, KAKS:0.75 Hmaks:15.50 m. yapılanma şartlarında "Konut“’ alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 995.000,00 TL (Taşınmazın 397/850 hisse bedeli.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan hanesinde belirtilen: Bakanlar kurulunun 09/07/2007 tarih, 2007/12484 nolu kararı gereğince kamu yararı ve ülke güvenliği açısından yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerininin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı aynı hakedinemeyecekleri alandır.(25/09/2007 tarih ve 4467 yevmiye numarası) Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/5116 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR