İSTANBUL 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde 50 m² daire mahkeme kararı ile satılıktır

İSTANBUL 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116948
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Semt-Mahalle : BÜYÜKDERE MAH. / BÜYÜKDERE
Oda Sayısı : 2+1
: 50
Bina Yaşı : 31 Üzeri
Binadaki Kat Sayısı : 4
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 16.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/65 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
340,000 TL
Birinci Satış Günü
:
17.02.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
18.03.2020 11:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3. katta bulunan B2-325 nolu Oda (Duruşma Salonu)- ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/65 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAPU KAYDI : İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, BüyükdereMahallesi , Uzunfıstık Mevkii 1056 ada, 120 parselde kayıtlı 367,90 m2 miktarlı, dört kat bir dükkan ve on iki meskenden ibaret kargir aparman vasıflı zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm taşınmaz buna bağlı hak ve yükümlülükleri ile birliktetaşınmaz ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Bilirkişi raporunda taşınmaz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün 04/02/2019 tarih ve 22376 sayı ile dava dosyasına ibraz etmiş olduğu imar durumuna göre dava konusu “İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1056 ada, 120 parsel sayılı yer”;22.07.1983 onanlı , 1/1000 Ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama îmar Planında "Konut Alanında ” kalmaktadır. Söz konusu Uygulama îmar Planının Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun 13.06.2011 tarih ve 2011/2 sayılı karar ile onanan ve 04.01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı karar ile de tadili yapılan Plan Lejantı ve Plan Hükümler inin 3.5. maddesine göre; Planda bu şekilde işaretlenerek konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde 2960 sayılı yasanın geçici 4. Maddesi uyarınca yeşil alan statüsü uygulanır. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır. şeklindedir. Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Satışa konu taşınmaza Sarıyer İlçesi -Büyükdere Mahallesi Albayrak sokak Dilek apartmanı No:4 adresinden ulaşılmaktadır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu ana binanın girişi Albayrak sokaktandır.(uzun fıstık sokak)Satışa konu taşınmazın bulunduğu ana bina , bölgenin ana akslarından olan Çayırbaşı caddesine yaklaşık 80m., Demokrasi Caddesine ve sahile yaklaşık 170m , Büyükşehir Hatları Vapur İskelesine yaklaşık 550m. mesafede bulunmaktadır. Yine yakın civarında Sarıyer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet binası, Sarıyer Kız Teknik ve Meslek Lisesi, İtalyan Santa Maria Kilisesi, Sarıyer Belediyesi Veteriner Müdürlüğü binası yer almaktadır. Taşınmaz Büyükdere Mahallesinin en merkezi konumunda yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanan, alt ve üst yapı sistemi tam, elektrik, suyu, doğalgazı bağlı, karayolu ve deniz yolu ile ulaşım ve alışveriş sonunu olmayan sosyo ekonomikseviyesi orta üst bir bölgede kaldığı görülmüştür.Her katta 4 daire toplam 12 adet daire bulunan kısmi bodrum+zemin+2 normal kat kattan oluşan yaklaşık 48 yaşında betonarme karkas binanın satışa konu taşınmazı zemin katında yer alan giriş sağ tarafta ki ilk daire olan 2 bağımsız bölüm nolu dairedir. Mahallinde dairenin içerisi görülemese de dosyası içerisinde bulunan l970/1939 sayılı tasdikli projesine göre; giriş+ oda+salon+sandık odası+ mutfak +antre +banyo bölümlerinden oluşan brüt alanı 50 m2 yüzölçümlüdür. Çevre ve şehircilik bakanlığının yayınladığı yapı yaklaşık 3A yapı grubunda, yaklaşık 48 yıllık olması dolayısı ile genel durum itibariyle oldukça yıpranmış binanın yıpranmış dairesidir. Banyo ve mutfak bölümlerinin bulunduğu konut kullanımlı daire, komşulardan edinilen bilgiye göre uzun süredir tadilat görmediği, bakımsız, ısıtmasının da doğalgaz kalorifer olduğu, dışarıdan yapılan tespitlerde dairenin sokak tarafına bakan cephesinin oldukça geniş ve yaklaşık 7m. olduğu, PVCyapılı pencerenin uzun zamandır açılmadığı camların oldukça kirli olduğundan anlaşılmakla, taşınmazın genel durum itibariyle fikir sahibi olunduğundan, taşınmaz değerini hesaplamamıza herhangi bir engel teşkil edecek bir husus bulunmamakla söz konusu dairenin bulunduğu konum itibariyle oldukça merkezi ve deniz sahiline yakın ve değerli bir konumda kaldığı da görülmüştür. Denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : 340.000,00.TL. olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 1 dir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 17/02/2020 PAZARTESİGÜNÜ saat 11.00.’ dan - 11.05’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3. katta bulunan B2-325 nolu Oda (Duruşma Salonu)- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup,ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 18/03/2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 18/03/2020 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1051660) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/65 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. % 1 KDV.,‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerinbu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.14/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR