İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sarıyer/Büyükdere Mahallesi'nde 4+2 dubleks daire mahkeme kararı ile satılıktır

İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094124
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Semt-Mahalle : BÜYÜKDERE MAH. / BÜYÜKDERE
Oda Sayısı : 4+2
Binadaki Kat Sayısı : 3
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 01.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/13 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1,264,960 TL
Birinci Satış Günü
:
10.01.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
07.02.2020 10:00
Satış Yeri
:
İSTANBUL 13 SULH HUKUK MAHKEMESİ B2 BLOK 4 KAT DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL 13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/13 SATIŞ
İSTANBUL 13 SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALE-İ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Adresi : İstanbul İl, Sarıyer İlçe, 587 Ada, 11 Parsel, BÜYÜKDERE Mahallesi Sefaret Mevkii,
Yüzölçümü : 81,92 m2 arsa üzerinde 3 KATLI KARGİR BİNA
Taşınmazın Son
İmar Durumu:İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğünün dosyada mevcut 19/08/2019 tarih ve E310.07.02/6795-İBB No.110751 sayılı yazısı ekinde İstanbul İli Sarıyer İlçesi Büyükdere Mahallesi 82 Pafta 587 Ada 11 Parsel sayılı yerin 22/07/1983 Tasdik Tarihli ve 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil şeridi ve Ön Görünüm Bölgesi Uyguluma İmar PlanındaKONUT alanında kalmakta olduğu, Boğaziçi İmar yüksek Koordinasyon kurulunun 13/06/2011 tarih ve 2011/2 sayılı kararıyla onanan 04/01/2013 tarih ve 201383 sayılı ile de tadil yapılan 1/1000 ölçekli Boğaziçi şeridi ve Ön görünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı plan Lejandı ve Plan Hükümlerinin: 3.5. Öneri Bloklar Lejandı ile tanımlanan alanlarda kalan parsellerde; Planda bu şekilde işaretlenerek konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde 2960 sayılı yasanın geçici4. Maddesi uyarınca Yeşil Alan Statüsü uygulanacağı, diğer hususlarında onanlı plan hükümlerine uyulacağı belirtilmektedir.
Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçe, 587 Ada, 11 Parsel, BÜYÜKDERE Mahallesi Sefaret Mevkii, 81,92 m2 yüzölçümlü Arsa ve Üzerinde Kargir BinanınZemine oturma alanı S=63,00 m2 olup bu parsel üzerinde Zemin Kat+1 Normal Katta 1'er daire bulunmakta 2. Normal Katta ise Çatı Arası Piyesli DUBLEXDaire bulunmakta. Zemin kattta 1 Salon+2 Oda+Mutfak+Banyo+WC mahalleri bulunmakta ve bu alan 63,00 m2 alana sahip, 1. Normal Katta Daire 1 Salon+2 Oda +Mutfak+Banyo+WC mahalleri bulunmakta dairelerdeKombi Doğalgaz ve Kalorifer mevcuttur. Genelde nitelikleri vasatın alıtındadır. 2. Normal kat Dublex dairenin 2. Normal kat bölümünde 1 salon +2 Oda +Mutfak+Banyo+WC
mahalleri , Çatı arası piyeste 1 oda bulunmakta Daire 95,00 M2 alana sahiptir.Dairede Kombi
doğalgaz ve kalorifer mevcuttur. Genelde nitelikleri vasatın üzerindedir.
Sözkonusu Gayrimenkul ve Bölge Tüm kamu hizmetlerinden yararalanılmakta, Ulaşım imkanları da oldukça elverişli bulunmakta Bölgede Konut amaçlı yoğun yerleşim mevcuttur, Bölgede yeni yapılaşmaların da başladığı gözlenmiştir. Ana taşınmazın üst katı deniz Manzaralıdır.
Kıymeti : 1.264.960,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 10/01/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 07/02/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 13 SULH HUKUK MAHKEMESİ B2 BLOK 4 KAT DURUŞMA SALONU -

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 07/02/2020 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032570) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz2019/13 DosyaNumarasının belirtilerek Memurluğumuzun internet emanet hesab numarası TR890001 5001 5800 7306 773115 nolu hesabımıza yatırılmasıgerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları.
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin2019/13 Satış sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.29/11/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR