SARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Saray/Yuvalı Mahallesi'nde müştemilatlı kerpiç ev mahkemeden satılıktır

SARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925281
Şehir : Tekirdağ / Saray
Semt-Mahalle : YUVALI MAH. / SARAY
: 1725
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 05.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/10 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
314433 TL
Birinci Satış Günü
:
21.02.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
18.03.2019 10:00
Satış Yeri
:
Saray Adliyesi Mezat Salonu - Saray Adliyesi Zemin Kat SARAY / TEKİRDAĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SARAY(TEKİRDAĞ)
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : ,

TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ ili Saray ilçesi Yuvalı Köyü Köyiçi mevkii 2125 parsel no'lu 1725 m2 yüzölçümlü muris adına tam hisseli avlulu kerpiç ev nitelikli taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz yuvalı mahalle sınırları içerisinde meskun mahalde köy merkezinde bulunmaktadır. Etrafında mesken nitelikli tek katlı yapılar ile samanlık, ahır müştemilat gibi köy yapıları bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde1 adet mesken + depo, 1 adet depo +ahır ve 1 adet müştemilat olmak üzere toplam 3 adet yapı ile farklı yaş ve sayıda meyve ağaçları bulunmaktadır.
1-Tek katlı Mesken+Depo: Yapının bir kısmı mesken bir kısmıda depo olarak kullanılmaktadır. Yapı tek katlı yığma yapı olarak yapılmış olup üzeri ahşap çatı kiremit örtülüdür. Yapıların toplam kullanım alanı 150 m2 olup yıpranma oranı % 35 dir.
2-Tek katlı Garaj + Depo+Ahır: Yapının bir kısmı ahır, bir kısmı da depo olarak kullanılmaktadır. Yapı tek katlı yığma yapı olarak yapılmış oup üzeri ahşap çatı kiremit örtülüdür. Yapının toplam kullanım alanı 130 m2 olup yıpranma oranı % 45 ' dir.
3-Tek katlı Samanlık: Yapı samanlık olarak kullanılmaktadır. Yapı tek katlı yığma yapı olarak yapılmış olup üzeri ahşah çatı kiremit örtülüdür. Yapının toplam kullanım alanı 85 m2 olup yıpranma oranı % 45'dir.
Adresi : Tekirdağ ili Saray ilçesi Yuvalı Köyü Köyiçi mevkii 2125 parsel
Yüzölçümü : 1.725 m2
İmar Durumu : Taşınmaz hakkında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım uygulama imar planı bulunmamaktaır. Ancak Tekirdağ Valiliği il encümeninin 09/11/2006 tarih ve 328 sayılı kararı ile onaylanan " Köy yerleşik alanı" içinde kalmaktadır. Ayrıca ilçe bütününü kapsayan Tekirdağ valiliğince 22/08/2011 tarihinde onaylanan 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planının 3.3.1.3 kırsal yerleşim alanları maddesine göre değerlendirilir."3.3.1.3 . Kırsal Yerleşim Alanları maddesinin d bendinde " Bu alanlarda yapılacak alanlar için maksimum yükseklik H 9.50 mt (3 kat) maksimum kat alanı kat sayısı (EMSAL) 0.75 olacaktır. İlgili Belediyesince belirlenecek yapı yaklaşma mesafelerine uyulması kaydıyla emsal değeri TAKS kısıtlaması olmaksızın kullanılabilir" denilmektedir.
Kıymeti : 314.433,44 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :01/12/2006-11371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yabancı gerçek ve tüzel kişilere satış ve sınırlı aynı hak tesis edilemez.
1. Satış Günü : 21/02/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 18/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Saray Adliyesi Mezat Salonu - Saray Adliyesi Zemin Kat SARAY / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR