SAMSUN İCRA DAİRESİ

Samsun Tekkeköy'de fındık bahçeli kargir ev icradan satılıktır

SAMSUN İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890752
Şehir : Samsun / Tekkeköy
Semt-Mahalle : YAYLAGERİŞ MAH. / TEKKEKÖY
: 140
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/66657 ESAS
Muhammen Bedeli
:
166,457 TL
Birinci Satış Günü
:
03.01.2019 10:40
İkinci Satış Günü
:
31.01.2019 10:40
Satış Yeri
:
Samsun İcra Müdürlüğü Mezat Salonu (Eski Adliye)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SAMSUN
İCRA DAİRESİ

2017/66657 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İli Tekkeköy İlçesi Yaylageriş Mahallesi 103 ada 238 parsel nolu taşınmaz dosyadaki tapu kayıtlarında Tarla, Kagir 2 katlı ev, fındık bahçesi, ahır vasfındadır.
Taşınmazda yığma kagir olarak yapılı bulunan 1,5 katlı mesken yapısı:
Ahır, samanlık ve depo yapılarından oluşmaktadır.Parselin kalanı tarla vasfında tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz organik maddece zengin killi tınlı, derin bir toprak yapısına sahiptir. Taşlılık, tuzluluk, drenaj gibi problemleri yoktur.
Taşınmaz her mevsim yağış alan Orta Karadeniz ikliminin hüküm sürdüğü yörede bulunan bir tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde bulunan Yapı yığma-kagir yapı sisteminde yapılmış olup arazinin eğimli olmasından dolayı kot farkından yararlanılarak alt kısmı yarım kat olarak depo amaçlı yapılmış üst katı ise mesken amaçlı imal edilmiştir. Mesken dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Dış kapı ahşaptır. Pencere doğramaları kısmen ahşap, kısmen PVC dir. Yapının çatısı ahşap kırma çatı olup üzeri marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. Yapının toplam inşaat alanı yaklaşık 140 m2 dir. Tek Katlı Betonarme Depo Yapısı, betonarme yapı sisteminde yapılmıştır. Yapı dış cephe tuğlası örülü olup üzerinin sıvası ve boyası yapılı değildir. Pencere doğramaları ahşaptır.Yapının çatısı beşik tipi ahşap çatı olup üzeri marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. Yapının toplam inşaat alanı yaklaşık 18 m2 dir.
Tek Katlı Kagir Depo Yapısı:
Yapı, betonarme ve yığma olarak karma yapı sisteminde yapılmıştır. Yapı dış cephe tuğlası örülü olup üzerinin sıvası kısmen yapılıdır. Pencere doğramaları ve kapısı ahşaptır.Ön kısımdaki yapıda çatı bulunmamakta arka kısımda bitişik olan yapıda beşik tipi ahşap çatı olup üzeri marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. Yapının toplam inşaat alanı yaklaşık 20 m2 dir.
Ahır Yapısı:
Yapı, yığma yapı tekniğinde yapılmıştır. Yapı dış cephe tuğlası örülü olup üzerinin sıvası yapılı değildir. Yapının üst kısmı ahşap iskeletler ile kapatılarak 2.katı oluşturulmuştur. Yapının bu kısmının ekonomik değeri olmadığı kanaatine varılmış olup değerlendirmede bu kısmın enkaz değeri göz önüne alınmıştır. Yapının çatısı beşik tipi ahşap çatı olup üzeri oluklu sac ile kaplıdır.Yapının toplam inşaat alanı yaklaşık 25 m2 dir.
Ahşap Serender Yapısı:
Yapı, yerden yaklaşık 2 m yükseklikte ahşap kolonlar üzerinde yapılmıştır. Yaklaşık 12 m2 yüz ölçümündeki yapı tamamen ahşap tahtalar ile duvar kısmı oluşturulmuştur. Yapının çatısı beşik tipi ahşap çatı olup üzeri oluklu sac ile kaplıdır.
Adresi : Yaylageriş Mahallesi Tekkeköy / SAMSUN
Yüzölçümü : 7.668,04 m2
Kıymeti : 166.457,81 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 03/01/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 31/01/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Samsun İcra Müdürlüğü Mezat Salonu (Eski Adliye)
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/66657 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR