19 MAYIS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun İlkadım'da 2 adet konut vergi dairesinden satılıktır

19 MAYIS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01032032
Şehir : Samsun / İlkadım
Semt-Mahalle : DEREBAHÇE MAH. / İSTASYON
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SAMSUN 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Kale Mahallesi Gazi Caddesi No:57 İlkadım/SAMSUN adresindeki hizmet binasının 5. katında bulunan Gelir Kanunları Grup Müdürü odası
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı
19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğü


19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğüne vergi borcundan dolayı hacizli olup, satışına karar verilen aşağıda vasıfları yazılı Gayrimenkul açık artırma ile satılacaktır.

1- Gayrimenkul Samsun İli, İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesinde bulunmaktadır.

2- Satışa çıkarılacak Gayrimenkul ;
Samsun İli İlkadım Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesi, 3296 Ada 5 Parsel kayıtlı 238/9600 arsa paylı, 3495,00 m2 yüzölçümlü, taşınmaz üzerinde bulunan B/Zemin Bağımsız Bölüm No:1 tam hisseli, Mesken vasıflıdır.

3-Gayrimenkulün artırılmasına esas olarak satış Komisyonunca belirlenen rayiç değer 385.000,00-TL. dir.

4- Arttırmaya iştirak için alınacak teminat rayiç bedelleri %7.5’i olup, 28.875,00.-TL dir. Satışa iştirak etmek isteyenlerin, teminatlarını en geç 28/08/2019 Çarşamba günü saat 09.00’a ve 04/09/2019 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar 19 Mayıs vergi Dairesi Müdürlüğünün veznesine yatırarak, yatırıldığına dair emanet makbuzunu Satış Komisyonu’na ibraz etmeleri gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1. ila 4. bentlerinde sayılan; para, süresiz banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu ile hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilir.) kabul edilecektir.

5-Gayrimenkulün birinci ihalesi 28/08/2019 Çarşamba günü saat 10.00’da, ikinci artırması 04/09/2019 Çarşamba günü saat 10.00’da Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Kale Mahallesi Gazi Caddesi No:57 İlkadım/SAMSUN adresindeki hizmet binasının 5. katında bulunan Gelir Kanunları Grup Müdürü odasında yapılacaktır.

6-Gayrimenkullerin Satış Şartnameleri Samsun 19 Mayıs Vergi dairesi Müdürlüğü Satış servisinden temin edilebileceği gibi 19 Mayıs Vergi Dairesi ilan panosundan da her gün görülebilir.

7-Gayrimenkuller açık arttırma ve peşin para ile satılacaktır. 28/08/2019 Çarşamba günü yapılan ihalede gayrimenkullere alıcı çıkmazsa, gayrimenkullerin satışında verilen bedel, gayrimenkullere biçilen rayiç bedelin %75’i olan 288.750,00.- TL ’yi bulmadığı takdirde, rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ya da yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 04/09/2019 tarihe rastlayan Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar satış yapılacaktır. İkinci ihalede gayrimenkuller 6183 Sayılı kanunun 95. madde hükümlerince en çok artırana ihale olunacaktır.

8-İhale sonrası satış gerçekleştiği takdirde; damga vergisi, tapu harcı, katma değer vergisi ve satışla ilgili diğer tüm masraflar alıcı tarafından ödenecektir.

9- İş bu ilan tapu kaydında bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin gayrimenkul üzerindeki hakları ile faiz ve masrafa dair olan iddialarının dayanağını belgelerle birlikte on beş gün içerisinde dairemize bildirmesi gerekmektedir. Aksi halde tapu kaydı ile sabit olmadıkça, paylaşımdan hariç bırakılacaktır. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler 329 063 4592 dosya numarası ile 19 Mayıs Vergi Dairesi Satış Servisine müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı
19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğü

19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğüne vergi borcundan dolayı hacizli olup, satışına karar verilen aşağıda vasıfları yazılı Gayrimenkul açık artırma ile satılacaktır.

1- Gayrimenkul Samsun İli, İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesinde bulunmaktadır.

2- Satışa çıkarılacak Gayrimenkul ;
Samsun İli, İlkadım Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesi, 3296 Ada 5 Parsel kayıtlı 238/9600 arsa paylı , 3495,00 m2 yüzölçümlü, taşınmaz üzerinde bulunan A/9 Bağımsız Bölüm No:19 tam hisseli, Mesken vasıflıdır.

3-Gayrimenkulün artırılmasına esas olarak satış Komisyonunca belirlenen rayiç değer 385.000,00-TL. dir.

4- Arttırmaya iştirak için alınacak teminat rayiç bedelleri %7.5’i olup, 28.875,00.-TL dir. Satışa iştirak etmek isteyenlerin, teminatlarını en geç 28/08/2019 Çarşamba günü saat 10.00’a ve 04/09/2019 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar 19 Mayıs vergi Dairesi Müdürlüğünün veznesine yatırarak, yatırıldığına dair emanet makbuzunu Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1. ila 4. bentlerinde sayılan; para, süresiz banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu ile hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilir.) kabul edilecektir.

5-Gayrimenkulün birinci ihalesi 28/08/2019 Çarşamba günü saat 11.00’da, ikinci artırması 04/09/2019 Çarşamba günü saat 11.00’da Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Kale Mahallesi Gazi Caddesi No:57 İlkadım/SAMSUN adresindeki hizmet binasının 5. katında bulunan Gelir Kanunları Grup Müdürü odasında yapılacaktır.

6-Gayrimenkullerin Satış Şartnameleri Samsun 19 Mayıs Vergi dairesi Müdürlüğü Satış servisinden temin edilebileceği gibi 19 Mayıs Vergi Dairesi ilan panosundan da her gün görülebilir.

7-Gayrimenkuller açık arttırma ve peşin para ile satılacaktır. 28/08/2019 Çarşamba günü yapılan ihalede gayrimenkullere alıcı çıkmazsa, gayrimenkullerin satışında verilen bedel, gayrimenkullere biçilen rayiç bedelin %75’i olan 288.750,00.- TL ’yi bulmadığı takdirde, rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ya da yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 04/09/2019 tarihe rastlayan Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar satış yapılacaktır. İkinci ihalede gayrimenkuller 6183 Sayılı kanunun 95. madde hükümlerince en çok artırana ihale olunacaktır.

8-İhale sonrası satış gerçekleştiği takdirde; damga vergisi, tapu harcı, katma değer vergisi ve satışla ilgili diğer tüm masraflar alıcı tarafından ödenecektir.

9- İş bu ilan tapu kaydında bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin gayrimenkul üzerindeki hakları ile faiz ve masrafa dair olan iddialarının dayanağını belgelerle birlikte on beş gün içerisinde dairemize bildirmesi gerekmektedir. Aksi halde tapu kaydı ile sabit olmadıkça, paylaşımdan hariç bırakılacaktır. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler 329 063 4592 dosya numarası ile 19 Mayıs Vergi Dairesi Satış Servisine müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR