SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya/Adapazarı'nda kargir ev ve arsa icradan satılıktır

SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065682
Şehir : Sakarya / Adapazarı
Semt-Mahalle : AŞIRLAR MAH. / ADAPAZARI
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 12.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/125 TLMT
Muhammen Bedeli
:
336,730 TL
Birinci Satış Günü
:
18.12.2019 11:30
İkinci Satış Günü
:
13.01.2020 11:30
Satış Yeri
:
Sakarya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu Adapazarı/Sakarya

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SAKARYA
2. İCRA DAİRESİ
2018/125 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmaz, Sakarya ili Adapazarı ilçesi Aşırlar mahallesi Kavaklı Köyiçi mevkiinde kain; tapunun 2808 parsel numarasında kayıtlı, kayden 'kargir ev ve arsa' vasıflı taşınmazdan ibarettir. Taşınmaz üzerinde muhtelif yapılar bulunmaktadır. Parselin alanı 1834.01 m2'dir. (Kıymet takdiri istenen 2457 ve 2459 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar tevhid sonucu 2807 parsel olmuş, sonrasında yapılan ifraz sonucunda bu parsel 2808 ve 2809 parsellere dönüşmüş, 2808 parsel borçlulardan Ercan KÜSMÜ, 2809 parsel ise Adapazarı Belediyesi adına tescil görmüştür. 2809 nolu parsel mahalde mezarlık olarak kullanılmaktadır.)
Taşınmaz Adapazarı Aşırlar köyü (mahallesi) Kavaklı Köyiçi mevkiinde yer almaktadır. Kavaklı (Yoğurtçu) sokak No:49 posta adresli olan taşınmaz konum olarak Aşırlar mahallesi merkezi yerleşim alanının 1700 mt. doğusunda kalmaktadır. Taşınmazın 500 mt. güneyinden Aşırlar-Nasuhlar asfalt yolu geçmektedir. Etrafı yol boyunca sık olmayan klasik köy konutları şeklinde yapılaşmıştır. Topoğrafik olarak %10 - 15 eğimli bir arazide yer almaktadır. Doğusundan köyiçi yoluna cephelidir. Güneyi mezarlıktır. Diğer cephelerinde komşu parseller vardır. Bu nedenle ulaşım imkanları iyidir. Yol dışında elektrik, su, haberleşme vs. gibi altyapı hizmetleri de mevcuttur. Sayılan özelliklerinin yanı sıra geometrik şekli, büyüklüğü, konumu, etrafı ve yakın çevresinde benzeri taşınmazlara olan talep, emlak alım-satım rayiçleri vs. hususlar da göz önüne alındığında mevcut hali ile 1 m2'sinin zemin değeri 80.- TL'dir. Buna göre parselin toplam zemin değeri: 1834.01 m2 x 80.- TL/m2 = 146.720.- TL'dir.
Parsel üzerindeki yapılardan ilki iki katlı binadır. Yığma kagir olarak inşa edilen yapının dış cepheleri çoğunlukla sıvalı ve boyalı, üzerinde ahşap çatı mevcut ve kiremit örtülüdür. Yapının taş duvarlı olan alt katı depo-ardiye amaçlı kullanılmaktadır. Üst kat meskendir. Ön cephedeki dıştan merdiven ile çıkılan üst kattaki mesken girişte bir hol, üç oda, mutfak, banyo-wc'den ibarettir. Ayrıca bir balkonu vardır. Meskende oda zeminleri ahşap parke, duvarlar normal, tavanlar rabis sıvalı ve boyalı,iç kapılar ahşap, dış pencereler PVC kaplı alüminyum doğramalı ve ısıcamlıdır. Mutfakta mermer tezgah ve mobilyalı dolapları vardır. Mesken soba ısıtmalıdır.
Bina 9.00 x 11.00 = 99 m2 oturma alanına sahiptir. Yapının yıpranma payı da göz önüne alındığında mevcut hali ile alt katının 1 m2'sinin değeri 350.- TL, üst katının 1 m2?sinin değeri de 600.- TL'dir.Buna göre yapının toplam değeri: 99 m2 x (350.- + 600.-) TL/m2 =94.050.- T'dir.
Taşınmaz üzerindeki bir diğer yapı tek katlı prefabrik mesken binasıdır. Dış cepheleri betopan, iç duvar ve tavanları alçıpandır. Üzerinde demir doğrama çatı mevcut ve sandviç panel örtülüdür. Mesken bir salon, iki oda, mutfak, banyo-wc?den ibarettir. İç kısımda oda zeminleri ahşap laminat parke, diğer zeminler seramik kaplı, iç kapılar ahşap, dış pencereler PVC kaplı alüminyum doğramadır. Mutfakta mermer tezgah ve mobilyalı dolapları mevcuttur. Mesken soba ısıtmalıdır. (7.85 x 10.25) + (2.60 x 10.25) ? (1.25 x 6.25) = 99.30 m2 inşaat alanına sahip yapının yıpranma payı da göz önüne alındığında mevcut hali ile 1 m2?sinin değeri 600.- TL?dir. Toplam değeri de: 99.30 m2 x 600.- TL/m2 = 59.580.- TL'dir.
Taşınmaz üzerindeki son yapı tek katlı ahır ve samanlık binasıdır. Kısmen ahşap kısmen de briket duvarlı olan yapının üzerinde ahşap çatı mevcut ve kiremit örtülüdür. Briket duvarlı bölümleri sıvasızdır. Zeminleri beton olan yapının kapı-pencere doğramaları da ahşaptır. Yapı (5.00 x 15.50) + (12.00 x 8.70) = 181.90 m2 inşaat alanına sahiptir. Yapının yıpranma payı da göz önüne alındığında mevcut hali ile 1 m2'sinin değeri 200.- TL'dir. Toplam değeri de: 181.90 m2 x 200.- TL/m2 = 36.380.- TL'dir.
İmar Durumu : İnşaat tarzı Mevcut imar durumuna göre taşınmazın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Kırsal Nitelikteki Yerleşim Alanı olarak ayrılan sahada kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 336.730,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydında belirtildiği gibi
1. Satış Günü : 18/12/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 13/01/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Sakarya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu Adapazarı/Sakarya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/125 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR