Yazdır

HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Pazarlık Suretiyle Satılık Daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453071
Şehir : Hatay / Antakya
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Teminat Bedeli : 60000 TL
Muhammen Bedeli : 300000 TL
İlk İhale Tarihi : 25.10.2016 10:10
Dosya Numarası : 2016/2 Satış
İhale Yeri : Hatay 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
HATAY
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2016/2 VESAYET SATIŞ
TAŞINMAZIN PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
1-Pazarlık suretiyle satışına karar verilen Hatay İli, Antakya İlçesi, Odabaşı Mahallesinde kani 2450 parsel sayılı taşınmazda kurulu bulunan binanın 14 nolu bağımsız bölümü kararda belirtildiği üzere 300.000,00 TL'den aşağı olmamak üzere pazarlık suretiyle yapılacaktır.
Elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların 60.000,00 TL teminat göstermeleri lazımdır. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıda yazılı teminat tutarında ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.
2– Açık artırmaya esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verme yoluyla artırma tarihinden on gün önce başlanır. Elektronik ortamda teklif verme artırmanın yapılacağı günden önceki gün sonunda sona erer.
3- Satış en az üç isteklinin katılımı ile 25/11/2016 günü saat 10:10-10:20 saatleri arasında Hatay 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda, yukarıda belirtilen değerden az olmamak üzere yapılacaktır.
4- Pazarlıkla satış, vesayet makamının gözetimi altında, vasi de hazır olduğu halde yapılacaktır.
5- Pazarlık suretiyle yapılan satış işlemi onaylandıktan sonra satış bedeli alıcısı tarafından en geç 10 gün içerisinde vesayet makamının bildireceği vesayet hesabına yatırılacaktır.
6- Şartname örneği isteyene masrafsız olmak üzere elden Mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğünden pazarlıkla satış gününe kadar ve satış saatinden yarım saat öncesine kadar imza karşılığı verilecektir.
7-Satışa katılacakların muhammen bedelin %20'si oranında nakit veya teminat mektubu yatırması gerekir.
8-Satıştan mütevellit taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden ödenir. Damga resmi, %18 oranındaki KDV tutarı ile teslim ve tescil masrafları ihale alıcısına ait olacaktır.
9-Satışa iştirak edecekler şartnameyi görmüş ve münderecatını aynen kabul etmiş sayılacaklardır. Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla Memurluğumuza başvurmaları gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR