ALTINORDU SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ordu/Altınordu'da 3+1 daire ihale ile satılacaktır

ALTINORDU SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943443
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : ŞAHİNCİLİ MAH. / BAHCELİEVLER
Oda Sayısı : 3+1
: 94
Banyo Sayısı : 1
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU YENİ DÖNEM 19.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ORDU YENİ DÖNEM 26.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/32   
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Taşınmaz 94 m2 olup, salon, mutfak, antre, hol, 3 yatak odası, banyo, wc ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. 
İşin Yapılacağı Yer
:
Ordu ili, Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi, Köyiçi Mevkii 796 ada, 14 parsel C Blok 1. kat 10 nolu bağımsız bölüm Altınordu / ORDU
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karşıyaka Mah. Adalet Cad. No:81 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Ordu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Altınordu Sosyal Güvenlik Merkezi
İcra Takip Haciz ve Satış Servisi

Dosya No: 2018/32
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANITAPU KAYDI: Ordu ili, Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi, Köyiçi Mevkii 796 ada, 14 parsel C Blok 1. kat 10 nolu bağımsız bölüm Altınordu / ORDU
İMAR DURUMU: İmar planına göre konut alanında kalmakta olup Emsal: 1.50, Hmax: 21,50 m yapılaşma koşullarına sahiptir. Parselin yola terki bulunmamaktadır. Yapı kullanma izni ve kat irtifakı mevcut olup tam hisselidir.
ÖZELLLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz, Şahincili Mah. 574. Sokak Umut Sitesi C Blok No: 25 / 10 Altınordu / ORDU adresinde kayıtlıdır ve tam hisselidir. Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul 3,428,38 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde, A, B, C bloklar olmak üzere toplam 3 adet bloktan oluşan, etrafı duvarla çevrili, yeşil alan, açık otopark alanı bulunan Umut Sitesi olarak adlandırılan yapı grubu içerisindedir. Taşınmazın bulunduğu blok parselin batısında konumlu 25 kapı numaralı C Bloktur. 2 bodrum kat, zemin kat, 6 normal kat olmak üzere toplam 8 kat olmak üzere toplam 32 adet bağımsız bölüm olarak inşa edilmiştir. Betonarme karkas taşıyıcı sistemde inşa edilmiş, dış cephesi mantolama izolasyonlu ve boyalı, bina giriş kapısı demir doğrama, doğal gaz ana kolon tesisatı çekilmiş ve asansörü binadır. Satışa konu 10 Nolu bağımsız bölüm 1.kat blok girişine göre sağ arka tarafta, merdivenden çıkıp sola dönüldüğünde sağdan ikinci ve bloğun güneydoğu cephesindeki meskendir. Taşınmaz 94 m2 olup, salon, mutfak, antre, hol, 3 yatak odası, banyo, wc ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaza ulaşım için Altınordu şehir merkezinden sahil yoluna çıkıp doğu yönünde Giresun istikametine doğru ilerlerken, Ulubey sapağından sağa Turgut Özal Bulvarına dönüp, bulvar sonundan sağa Zübeyde Hanım Caddesine dönülür, 75 m sonra sola 516. Sokağa dönüp, 170 m sonra sola 517. Sokağa dönülür., 70 m sonra sağa 518. Sokağa dönüp, 160 metre sonra sağa taşınmazın bulunduğu 574. Sokağa dönülür, taşınmaz bu sokak üzerinde 180 m sonra yolun sol tarafında bulunan 3 bloklu Umut Sitesinin batısında konumlu 25 kapı numaralı C Bloğun 1. Katında 10 nolu bağımsız bölümde kayıtlıdır. Kamu hizmetlerinden istifadesi tam olup, altyapı sorunu bulunmamaktadır.

MUHAMMEN BEDEL: 185.000,00 TL
1.Satış Günü: 19/03/2019 günü saat 10:30-10:35
2.Satış Günü: 26/03/2019 günü saat 10:30-10:35
KDV Oranı: %1
Teminat: 13.875,00 TL

SATIŞ ŞARTLARI
*İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Karşıyaka Mah. Adalet Cad. No:81 Altınordu/ORDU adresindeki İl Müdürlüğümüz binası B Blok 2. Kat icra ihale ve satış odasında açık arttırma usulüyle yapılacaktır. Bu artırmada teklif edilen en yüksek bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’i ve takip masrafını ve varsa rüçhanlı alacakların tutarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılır. Yedinci gün aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılır. İkinci ihalede gayrimenkulün satış bedelinin, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50 si ile rüçhanlı alacakla birlikte satış giderlerini geçmesi zorunludur, geçmezse satış yapılmaz. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
*Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u olan pey akçesini 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
*Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
*Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım-satım harcı ve diğer tüm masraflar, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı, tahliye işlemleri ve masrafı alıcıya aittir.
*Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergileri ihale bedelinden ödenecektir.
*Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
*İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle gayrimenkulün satışına kadar Merkezimiz İcra Takip haciz ve Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
*Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup %5 faizi ile tahsil olunur, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Altınordu Sosyal Güvenlik Merkezince tahsil olunur.*Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK Altınordu Merkez Müdürlüğü İcra Satış Servisi’nde açık olup, masrafı verildiği takdirde bir örneği isteyene gönderilebilir.*Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve müracatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2018/32 sayılı dosya numarası ile Altınordu Sosyal Güvenlik Merkezi, İcra Satış Servisi’ne müracaat edebilir.*İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR