MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mustafakemalpaşa Belediyesi Alpağut'ta 222 m2 avlulu kargir evi ihale usulü ile satacaktır

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038822
Şehir : Bursa / Mustafakemalpaşa
Semt-Mahalle : ALPAĞUT MAH. / MUSTAFAKEMALPAŞA
: 222
Yayınlandığı Gazeteler

İLKADIM 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
MÜCADELE 21.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet Taşınmaz satışı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ m2 CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
Bursa Mustafakemalpaşa Alpağut Köyiçi 0 1465 222,00 Avlulu kargir Ev 49.850,00 1.500,00


1-3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4 r Maddesi gereği satışı işi KDV den muaftır.
2-Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
3-Bu husustaki ihale 27/08/2019 Salı günü Saat: 11:00’da Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
4-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00TL (Yüzlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler.
5-Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmaza ait 1.500,00TL tutarındaki % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.
6-İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 27/08/2019 saat 10:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
8- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
a-İhaleye İştirak dilekçesi,
b-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
c-İkametgah Belgesi,
d-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
e-Belediyeye borcu olmadığına dair belge
f-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(100,00TL)
g-Vekalet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekaletname.
B) İstekli tüzel kişilik ise;
a-İhaleye İştirak dilekçesi,
b-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
c-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
d-Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi
e-Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
f-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(100,00TL)
g-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz
h-Belediyeye borcu olmadığına dair belge
ı-Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
9- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR