TEKİRDAĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Muratlı/Muradiye'de 74 m2 mesken SGK'dan satılıktır

TEKİRDAĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00993710
Şehir : Tekirdağ / Muratlı
Semt-Mahalle : MURADİYE MAH. / MURATLI
Oda Sayısı : 2+1
: 74
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ ŞAFAK 25.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEKİRDAĞ ŞAFAK 02.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2019 14:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. Kat toplantı salonu –Gündoğdu Mahallesi, Murat Sokak, No:14 Tekirdağ
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKİRDAĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANPAŞA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanuna (A.A.T.U.H. K.) istinaden Kurumumuza olan borçlarından dolayı hacizli olan aşağıda cinsi, miktarı ve muhammen değeri yazılı gayrimenkul satışa çıkartılmıştır.
DOSYA NO : 2015/3 SATIŞ
GAYRİMENKUL TAPU KAYIT BİLGİLERİ : Tekirdağ ili, Muratlı ilçesi, Muradiye Mahallesi, 252 ada, 10 parsel, 1 no.lu bağımsız bölüm.

GAYRİMENKULÜN İMAR DURUMU,ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :
Taşınmazın yer aldığı parselin: 26.10.1996 tarihli 40 sayılı B.M. kararı gereğince 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamı içerisinde; Ayrık nizam 3 kat, taks: 0,30 kaks:0,90 yapılaşma şartlarında konut imarlı olduğu bilgisi alınmıştır.
Taşınmaz 112. ve 113. Sokaklara cepheli 225,00 m2 yüzölçümüne sahip 252 ada, 10 parsel üzerinde ayrık nizam şeklinde, betonarme karkas yapı tarzında, 3/A yapı sınıfında, zemin+ 2 normal kat olmak üzere 3 katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Zemin ve tüm normal katlarında 1’er adet mesken olmak üzere toplamda 3 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalıdır. Bina giriş kapısı demir doğrama ve cam şeklindedir. 1 no.lu bağımsız bölüm ana taşınmazın zemin katında konumludur. Tüm cephelere bakmaktadır. Projesinde; salon, 2 oda, banyo-wc, mutfak, hol, antre ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup brüt 74 m² kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın iç mekanı görülememiştir. Projesindeki m² esas alınarak değerleme yapılmıştır. Ekspertiz raporunda belirtilmemiş olmasına rağmen fotoğraflardan anlaşıldığı üzere ön balkon kapatılarak eve dahil edilmiştir.
MUHAMMEN BEDELİ : Taşınmazın satışa esas rayiç değeri 50.000,00 TL’dir.
SATIŞ ŞARTLARI :
1-Taşınmazın satışı 16.07.2019 günü 14:20-14:30 saatleri arasında Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. Kat toplantı salonu –Gündoğdu Mahallesi, Murat Sokak, No:14 Tekirdağ adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.
2-Birinci artırımda tayin edilen zamanda, üç defa bağırdıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i ve varsa rüçhanlı alacakları toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 23.07.2019 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin %40’ı+ takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların toplamından fazla olmak şartıyla en çok artırana ihale olur. Şu kadar ki birinci artırımda istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci artırımda 6183 Sayılı Yasanın 94. Maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
3-Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5’u olan 3.750,00 TL teminat alınır. Teminat olarak 6183 Sayılı Kanunun 10 md. 1,2,3 ve 4. sırada sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup istenildiği takdirde alıcıya 10 (on) güne kadar süre verilebilir. Satışı yapıp yapmamakta satış komisyonu serbesttir.
4-Satış nedeniyle doğacak olan Resmi ihale pulu, Damga Vergisi, Tapu Alım Satım Harcı ve diğer masrafları, tellaliye resmi, Katma Değer Vergisi ve taşınmazın teslim ve tahliye masrafları, ayrıca tahliye işlemleri alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenir.
6-Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul malın rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçları alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7-Rüçhanlı alacaklılar ile diğer ilgililerin ve hak sahiplerinin bu taşınmaz üzerinde hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayandığı belgeleri 15 gün içinde Merkezimiz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tescil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8-Taşınmaz mal kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırıma çıkılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan, diğer zarardan ve % 5 faizden mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. Hükmüne göre Süleymanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezince tahsil olunur. (Teminattan meblağ artması halinde ise Kuruma irad kaydedilecektir.)
9-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10-Satışa iştirak edecekler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktır. Bilgi almak isteyenler 2015/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Merkezimiz İcra Satış Servisine başvurarak bilgi alabilirler.
11-Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresi bilinmeyenler (Takyidatı olan, borçlu, alacaklı,3.şahıs, hissedar, irtifa hakkı sahipleri ve tüm ilgililer) için de tebliğ yerine geçeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR