YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti belediyeye ait 3 adet dairenin satışı yapılacaktır (çoklu satış)

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024272
Şehir : Muğla / Yatağan
Semt-Mahalle : KONAK MAH. / YATAĞAN
: 137
Yayınlandığı Gazeteler

DEMEÇ 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
DEMEÇ 16.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet daire
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri ile muhammen (KDV hariç) satış bedelleri, geçici teminat miktarlarıyla ihale tarihleri yazılı bulunan daire(konut) vasıflı taşınmazlar, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45’nci maddesine göre Açık Teklif Usulü( Açık Arttırma ) ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Sıra No Mahallesi Pafta No Ada No Parsel No Kat ve Bağımsız Bölüm No Alanı Niteliği Açıklamalar Muhammen Bedeli (KDV Hariç) %3 Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Konak 2627Ed 282 44 1.Kat – 3 Nolu BB 137,00m² Mesken 13 m² Deposu vardır. 225.000,00 6.750,00
TL
29.07.2019 14.00
2 Konak 2627Ed 282 44 3.Kat – 5 Nolu BB 137,00m² Mesken 12 m² Deposu vardır. 225.000,00 6.750,00 TL 29.07.2019 14.10
3 Konak 2627Ed 282 44 4.Kat – 6 Nolu BB 137,00m² Mesken 16 m² Deposu vardır. 225.000,00 6.750,00 TL 29.07.2019 14.20


Daire (konut) vasıflı taşınmazların satış ihaleleri, Dairelerin karşısında yazılı olan 29.07.2019 Pazartesi günü, saat 14.00’ de başlayacak ve 3daire için her dairenin ilandaki yazılı sırasıyla Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Bütün İsteklilerin Satış İhalesine Katılabilmesi İçin;
a) Başvuru dilekçesi, b) %3 Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge, c) İkametgâh, d) Şartname (imzalı), e) Vekâleten ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin noter tasdikli vekâletname, imza sirküleri veya imza beyannamesi ile kimlik fotokopisi, f) İhaleye katılacak Tüzel kişi ise kayıtlı bulunduğu (yılı içinde alınmış) oda kayıt belgesi, tescil belgesi, noterden imza beyanı veya sirküleri, g) Ortak girişimciler için noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, h) Borcu yoktur belgesini (Belediyeden alınacak), ihale saatinden önce Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olup, ihaleye ilişkin şartname ücretsizdir. Şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve alınabilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur. 08.07.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR