MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Muhtelif taşınmazların satışı yapılacaktır

MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bina, kargir ev, arsa satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manisa YİKOB toplantı odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
MANİSA VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

SIRA NO İLÇE MAHALLE CİNSİ-DAİRE NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 ŞEHZADELER NİŞANCIPAŞA 5 KATLI BETONARME BİNA(2) 384 23 123,5m2/87 m2 78/564 192.316,00 5.769,48 21.11.2018 09:00
2 ŞEHZADELER NİŞANCIPAŞA 5 KATLI BETONARME BİNA(3) 384 23 123,5m2/87 m2 78/564 192.316,00 5.769,48 21.11.2018 09:30
3 ŞEHZADELER NİŞANCIPAŞA 5 KATLI BETONARME BİNA(4) 384 23 123,5m2/87 m2 78/564 192.316,00 5.769,48 21.11.2018 10:00
4 ŞEHZADELER NİŞANCIPAŞA 5 KATLI BETONARME BİNA(5) 384 23 123,5m2/87 m2 78/564 191.316,00 5.739,48 21.11.2018 10:30
5 ŞEHZADELER NİŞANCIPAŞA 5 KATLI BETONARME BİNA(6) 384 23 123,5m2/87 m2 78/564 183.316,00 5.499,48 21.11.2018 11:00
6 ŞEHZADELER 1. ANAFARTALAR MAH. KARGİR APARTMAN(16) 226 2 368m2/92m2 10/270 166.660,00 4.999,80 21.11.2018 11:30
7 ŞEHZADELER 1. ANAFARTALAR MAH. KARGİR APARTMAN(12) 226 2 368m2/92 m2 10/270 170.000,00 5.100,00 21.11.2018 12:00
8 AKHİSAR RAGIP BEY MAH. 5 KATLI BETONARME APARTMAN(5) 423 20 378 m2 24/360 135.000,00 4.050,00 21.11.2018 14:00
9 SARUHANLI SARUHANLI MAH. KARGİR AVLULU EV 4548 183 m2 TAM 247.875,00 7.436,25 21.11.2018 14:30
10 DEMİRCİ PAZAR MAH. BAHÇELİ KARGİR EV 99 24 211,36 m2 TAM 170.446,00 5.113,38 21.11.2018 15:00
11 TURGUTLU YILMAZLAR MAH. ARSA-MESKEN 343 5 103,96 m2 1/4 96.040,00 2.881,20 21.11.2018 15:30
12 ALAŞEHİR YENİCE MAH. ARSA-MESKEN 168 8 1.449,00 m2 16/1449 64.168,00 1.925,04 21.11.2018 16:00

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, MANİSA YİKOB’a ait 12 Adet Taşınmazın satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Manisa YİKOB toplantı odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Manisa YİKOB Hukuk İşleri biriminde bedelsiz olarak görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgah adresini, geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir. Tüzel kişilerin veya tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur
3-İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4- İhale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.
5- Araçlar ile ilgili KDV ve her türlü vergi, resim ve harç v.b. alıcısına aittir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.manisayikob.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR