AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Muhtelif nitelikli taşınmazlar satılacak ve kiraya verilecektir

AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 Adet satılık gayrimenkul, 1 Adet kiralık gayrimenkul
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK VE KİRALIK GAYRİMENKULLER

MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 28/12/2018 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)
Sıra No DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE / KÖY SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO MİKTAR (m2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ TAHMİNİ BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU/NİTELİĞİ İHALE SAATİ
1 34370103926 Beylikdüzü Kavaklı (Beylikdüzü) Kocatepe Cad./Efem Sk. - 731 1 734,74 Tam Arsa 1.550.000,00 310.000,00 Konut 10:00
2 34370104465 Beylikdüzü Kavaklı (Beylikdüzü) Marmara Cad./İdil Sk. G21A03C2A 836 4 1.338,32 Tam Arsa 2.676.640,00 535.328,00 Konut 10:20
BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 28/12/2018 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)
3 34070100513 Beşiktaş Mecidiye (Balmumcu) Mah. Barbaros Bulvarı 42 1755 217 120/3680 Arsa Paylı A Blok 2. kat 8 nolu Bağımsız Bölüm Tam Mesken 1.754.880,00 438.720,00 Şartnamede Belirtilmiştir 10:40
4 34230102318 Şişli Mecidiyeköy (İzzetpaşa) Mah. Fırın Arkası Sk. 246DY1B 9723 3 106,00 Tam Arsa 583.000,00 145.750,00 Konut 11:00
5 34230102317 Şişli Mecidiyeköy (İzzetpaşa) Mah. Fırın Arkası Sk. 246DY1B 9723 2 204,00 Tam Arsa 1.122.000,00 280.500,00 Konut 11:20
6 34080104409 Beyoğlu Şahkulu Mah. Galip Dede Cad. 39 283 32 48,50 Tam Kargir Ev 1.159.150,00 289.787,50 Şartnamede Belirtilmiştir 11:40
BEYOĞLU EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların kiralama ihalesi 28/12/2018 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)
7 34070100196 Beşiktaş Mecidiye (Ortaköy) Mah. Muallim Naci Cad. 30 189 3 53,00 Taşınmazın tamamının Dükkan (İşyeri) olarak kullanılmak üzere 3 yıl süreyle kiralanması Kargir Dükkan 120.000,00-TL
(İlk yıl tahmin edilen bedel)
30.000,00 Şartnamede Belirtilmiştir 13:40
TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 28/12/2018 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)
8 34040100355 Bahçelievler Yenibosna (Hürriyet) Mah. Kadıoğlu Sk./Nergiz Sk. 13 - 8837 37,00 Tam Arsa 277.500,00 55.500,00 Konut Alanı (Tevhit şartlı) 14:00
HALİÇ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 28/12/2018 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)
9 34140102418 Gaziosmanpaşa Küçükköy (Karadeniz) Mah. 1128 Sk. 3-2 2985 12 232,00 Tam Arsa 1.218.000,00 243.600,00 Konut 14:20
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa ve kiraya çıkarılmıştır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a)Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek,işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.
b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,
Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Ayrıca kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçer aylık dönemler halinde ödenebilir.
4-İhaleye ait şartname Müdürlüğümüzde görülebilir.
5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
6-Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7-Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim ve harçtan müstesnadır.
8-Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihala saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlan olunur.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR