YATAĞAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla/Yatağan'da 2 katlı mesken icradan satılıktır

YATAĞAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978425
Şehir : Muğla / Yatağan
Semt-Mahalle : KONAK MAH. / YATAĞAN
: 148
Bina Yaşı : 31 Üzeri
Binadaki Kat Sayısı : 2
Yayınlandığı Gazeteler

DEMEÇ 09.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2010/1689 ESAS
Muhammen Bedeli
:
183,000 TL
Birinci Satış Günü
:
10.05.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
19.06.2019 14:00
Satış Yeri
:
Yatağan İcra Dairesi- Yatağan Hükümet Konağı İçi- Yatağan/MUĞLA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YATAĞAN
İCRA DAİRESİ

2010/1689 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, 165 Ada, 12 Parsel, KONAK Mahalle/Köy, 2 Nolu Bağımsız Bölüm kıymet takdirine konu, borçluya ait mesken, Muğla Büyükşehir Belediye Sınırları, Yatağan Belediye Sınırları, 1/1000 Ölçekli Yatağan İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve meskûn alan içerisindedir. İlçe merkezine, ticari merkeze, Çarşamba günleri kurulan Yatağan Pazarı?na çoğu resmi kuruma, kuruluşlara, okullara, camilere, bankalara, otogara, sosyal ve kültürel tesislere oldukça yakındır. Yol, su, kanalizasyon, temizlik, katı atık, çevre sağlığı, zabıta, itfaiye, ulaşım elektrik ve iletişim gibi belediye ve diğer kentsel alt yapı hizmetlerinden fiilen yararlanmaktadır. Kıymet takdirine konu meskenin arsası, bodrum hariç 2 katlı, serbest nizam, konut yapımına elverişli imar durumuna sahiptir. İmar uygulaması görmemiştir. Bu nedenle müstakil imar parseli olmayıp kadastral parsel niteliğindedir. Kadastral bir yola cephesi yoktur. Tapu kayıtlarına göre arsa yüzölçümü 148,00 m2?dir. Kıymet takdirine konu borçlu Mustafa Durgut?a aitmeskenin arsa payı 24/48 dir. 1. katta yer alan 2 Bağımsız Bölüm numaralı söz konusu mesken, yığma kargir, kalorifersiz, asansörsüz, 3. Sınıf, A grubu yapıdır. İnşaat alanı 107,00 m2, faydalı alanı (net kullanım alanı) 90 m2 dir. 38-39 yaşlarındadır. Objektif ölçülerde belirlenen yıpranma oranı% 40, inşaat gerçekleşme oranı % 95 dir. Borçlu Mustafa Durgutun 2 bağımsız bölüm numaralı meskendeki hissesi tamdır.
Borçluya ait meskenin, yukarıda bahsedilen özellikleri göz önüne alınarak, değeri, piyasa değeri yöntemi ile belirlenmiştir. Kıymet takdir tarihinden önceki yakın günlerde taşınmaz civarında ve Yeni Mahalle sınırları içerisinde serbest alım ve satımlarda oluşan ve kıymet takdir gününe tekabül ettirilen emsal mesken birim satış bedellerinin yaptığımız araştırma ve soruşturmalar sonrası, günün ekonomik koşulları da dikkate alınarak, kıyaslama suretiyle 3.000,00 TL/m2 olduğu tespit ve takdir edilmiştir. Buna göre, kıymet takdir tarihi itibariyle; borçluya aitmeskenin yıpranma paylı değeri :107,00 m2 x 3.000,00 TL/m2 x % 60 x % 95 = 183.000,00 TL? dir.
Adresi : Muğla İl, Yatağan İlçe, 165 Ada, 12 Parsel, KONAK Mahalle/Köy, 2 Nolu Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 148m²
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Kıymet takdirine konu meskenin arsası, bodrum hariç 2 katlı, serbest nizam, konut yapımına elverişli imar durumuna sahiptir. İmar uygulaması görmemiştir. Bu nedenle müstakil imar parseli olmayıp kadastral parsel niteliğindedir.
Kıymeti : 183.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 10/05/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 19/06/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Yatağan İcra Dairesi- Yatağan Hükümet Konağı İçi- Yatağan/MUĞLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, 163 Ada, 8 Parsel, KÖKLÜK Mahalle/Köy, Kıymet takdirine konu, borçluya ait tarla, Muğla Büyükşehir Belediye Sınırları, Yatağan Belediye Sınırları ve 1/25000 Ölçekli Muğla Nazım İmar Planı içerisindedir. Her hangi bir uygulama imar planı kapsamında değildir. Kırsal yerleşim alanı dışındadır. Mahalle merkezine ve meskûn alana oldukça uzaktadır. Belediye ve diğer kentsel alt yapı hizmetlerinden yararlanmamaktadır. İmar uygulaması görmemiştir. Bu nedenle kadastral parsel niteliğindedir. Kadastral bir yola cephesi yoktur. Yola cepheli olmadığı için üzerine her hangi bir yapı yapılması mümkün değildir. Tapu kayıtlarına göre yüzölçümü 3.357,00 m2?dir.Borçlu Mustafa Durgut?un taşınmazdaki hissesi tamdır. Makinalı tarıma elverişlidir. Düz ve düze yakındır. Kumlu-Tınlı derin profilli toprak yapısına sahip verimli bir arazidir. Toprak profili işlenebilir derinliktedir. Bölgede yetiştiriciliği yapılan (sebze, silajlık mısır, fiğ, buğday, yonca vb.) birçok ürünün yetiştirilmesi için uygun bir arazidir. Parsel içerisinde bir kaç meyveli ve meyvesiz ağaç bulunmakta ve boş tarla özelliğindedir. Taşınmaz Köklük Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve batısından geçen dereden sulanabilmektedir.Taşınmazın değerinin hesaplanmasında sulanabilir olduğu göz önünde bulundurulduğunda; silajlık mısır, buğday ve fiğ üretim değerleri dikkate alınmıştır. 2017 yılı Yatağan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü?nün dekara üretim masrafı, kilogram satış fiyatı verileri göz önünde bulundurularak gelir metodunda kullanılmıştır. Ancak bu verilerden verim arazinin topoğrafyası, bulunduğu bölge, yetiştirilen hububat ve silajlık mısır bitkisinin bu bölgede sulu olarak yetiştirilmeleri göz önünde bulundurularak ortalama verim tahmini yapılmıştır. Ayrıca meyve ağaçları da gelişim durumları ve bakımları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Yatağan İlçesi, Köklük Mahallesi, Değirmendere Mevkii?nde bulunan ve tapu sicilinin N20a21a2/1 pafta, 163 ada, 8 parsel numarasında niteliği tarla olarak kayıtlı olan borçluya ait taşınmazın,kıymet takdir tarihi itibariyle toplam değeri de 16.600,00 TL dir.
Adresi : Muğla İl, Yatağan İlçe, 163 Ada, 8 Parsel, KÖKLÜK Mahalle/Köy,
Yüzölçümü : 3.357,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İmar uygulaması görmemiştir. Bu nedenle kadastral parsel niteliğindedir
Kıymeti : 16.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 10/05/2019 günü 14:05 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 19/06/2019 günü 14:05 - 14:10 arası
Satış Yeri : Yatağan İcra Dairesi - Yatağan Hükümet Konağı İçi- Yatağan/MUĞLA - null null / null

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1689 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR