MUDANYA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mudanya/Bademli'de villa icradan satılıktır

MUDANYA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981884
Şehir : Bursa / Mudanya
Semt-Mahalle : BADEMLİ MAH. / MUDANYA
: 312
Bina Yaşı : 21-25 Arası
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 17.04.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/561 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1,750,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.07.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
23.08.2019 10:00
Satış Yeri
:
Mudanya Adliyesi 1. Kat. İcra Müdürü Odası(No:9)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MUDANYA İCRA DAİRESİ
2018/561 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Bursa İli, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, Düzler Mevkii, 951 parselde, 1.024,00 m2 arsa olarak tamamının, Mehmet Safi Oğlu Coşkun Bilen adına kayıtlı olduğu görülmüştür. Tapu kaydında: ihtiyati tedbir kararı, muhtelif icra müdürlüklerine ait muhtelif haciz
şerhleri ile Odeabank A. Ş. adına 1.600.000 TL ipotek tesisi mevcuttur.
Özellikleri : Bursa İli, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, Akman Villaları Sitesi, İlkay Sokak No: 26 adresindeki villadır. Üzerinde bodrum kat, zemin kat ve çatı kattan ibaret, betonarme karkas, villa tarzında bir bina vardır. Binanın dış cephesi siding kaplıdır. Pencereler plastik doğramadır. Giriş kapısı çeliktir. Çatısı kiremit örtülüdür. Sitenin beton parke yürüyüş yolları ve otopark yapılmıştır. Sitenin genel olarak bahçe tanziminin yapıldığı, ağaç, çiçek ve çimlerin ekildiği ve site bahçesinin bakımlı olduğu görülmüştür. Arka cephede, zemini seramik kaplı, veranda vardır. Arka bahçede, binaya ait özel bir yüzme havuzu vardır.
Zemin ve çatı katta balkonlar vardır. Zemini kayrak taşı kaplı otoparkı vardır. Villanın yaklaşık 20-25 yıllık olduğu kanaatindeyiz. Davaya konu villanın içerisine girilmesine müsaade edilmediğinden, dışarıdan incelenerek, değerlendirilecektir. Binanın elektrik ve suyu olup, doğalgaz bağlıdır. Mudanya Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.03.2018 tarih ve 6422 sayılı yazısı ekindeki yapı kullanma izin kağıdında, dava konusu taşınmazın inşaat alanının 269 m2 olduğu belirtilmiştir. Mudanya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.03.2018 tarih ve 6422 sayılı yazısında, dava konusu taşınmazın net alanının 312,85 m2 olduğu belirtilmiştir. Dava konusu villanın toplam brüt alanı 390 m2 olup, toplam net alanı 312,85 m2 olduğu belirlenmiştir.
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Bademli İlave Uygulama İmar Planında ayrık nizam, ön bahçe mesafesi 5 m, yan bahçe mesafesi 3 m, KAKS:0.30 olan, ayrık nizam, bina yüksekliği: 6.50 m, 2 kat, konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.750.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19/01/2018 tarih 2018/34 es. Sayılı Mahkeme Müzekkeresi say. Yz. İle açıklama 3.kişilere devir temlik, hibe ve her türlü hukuki tasarrufun önlenmesi için tapu kaydında 500.000 TL asıl alacak ve ferilerle sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir mahiyetinde ihtiyati haciz şerhi bulunmaktadır.
İstanbul Anadolu 11.Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/01/2018tarih 2018/7 sayılı ihtiyati haciz şerni vardır.
1. Satış Günü : 22/07/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 23/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mudanya Adliyesi 1. Kat. İcra Müdürü Odası(No:9)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Taşınmaz alıcısı adına her türlü takyidattan ari olarak tescil edilecektir.Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet Tekliflerinden muayyen eyşa ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127. Maddesi gereğince, "İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer." hükmü uyarınca gazete ilanının/elekronik ortamda yapılan satış ilanın ilgililere tebligat mahiyetindedir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/561 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR