BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mesken nitelikli taşınmazlar satılacaktır

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872713
Şehir : Balıkesir / Burhaniye
Yayınlandığı Gazeteler

KÖRFEZ DEMOKRAT 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KÖRFEZ DEMOKRAT 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mahkeme mahallesinde 20 adet mesken
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR İLİ
BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI

 1. İdarenin
 1. Adresi: Burhaniye Belediye Başkanlığı Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR
 1. Telefon/Faks: 0 266-4126450 / 0266- 4221006
 2. E-posta: emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr
 1. İhalenin Konusu: Gayrimenkul Satış İhalesi
 2. İhalenin
 1. Yapılacağı yer: Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
 2. Tarihi ve saati: 17/10/2018 tarihi Çarşamba Günü saat 10:00’da başlayarak ihale sıraya göre devam edecektir

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Mahalle Cadde/ Sokak Dış Kapı No Tapu Ada Parsel Blok Bağımsız
Bölüm No
Kat Niteliği Brüt Alan Muhammen Bedel Geçici Teminat
1 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 1 ZEMİN Mesken 109,97 M² 310.000,00 9.300,00
2 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 2 ZEMİN MESKEN 112,08 M² 310.000,00 9.300,00
3 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 3 ZEMİN MESKEN 105,21 M² 300.000,00 9.000,00
4 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 4 ZEMİN MESKEN 109,97 M² 310.000,00 9.300,00
5 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 5 1.KAT MESKEN 112,06 M² 320.000,00 9.600,00
6 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 6 1.KAT MESKEN 113,95 M² 320.000,00 9.600,00
7 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 7 1.KAT MESKEN 113,95 M² 320.000,00 9.600,00
8 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 8 1.KAT MESKEN 112,18 M² 320.000,00 9.600,00
9 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 9 2.KAT MESKEN 112,06 M² 320.000,00 9.600,00
10 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 10 2.KAT MESKEN 113,95 M² 320.000,00 9.600,00
11 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 11 2.KAT MESKEN 113,95 M² 320.000,00 9.600,00
12 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 12 2.KAT MESKEN 112,18 M² 320.000,00 9.600,00
13 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 13 3.KAT MESKEN 112,06 M² 320.000,00 9.600,00
14 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 14 3.KAT MESKEN 113,95 M² 320.000,00 9.600,00
15 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 15 3.KAT MESKEN 113,95 M² 320.000,00 9.600,00
16 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 16 3.KAT MESKEN 112,18 M² 320.000,00 9.600,00
17 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 17 4.KAT MESKEN 112,06 M² 310.000,00 9.300,00
18 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 18 4.KAT MESKEN 113,95 M² 310.000,00 9.300,00
19 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 19 4.KAT MESKEN 113,95 M² 310.000,00 9.300,00
20 BAHÇELİEVLER 2830 4B MAHKEME 820 3 B 20 4.KAT MESKEN 112,18 M² 310.000,00 9.300,00
 1. Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018/103 sayılı kararı gereği yukarıda tapu bilgileri ve niteliği belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 20 adet meskenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır. İhale Burhaniye Belediyesi Encümen Salonunda 17/10/2018 tarihi Çarşamba Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.
 2. İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 17/10/2018 tarihi Çarşamba Günü saat 09:45 e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne belirtilen evraklarla başvurmaları gerekmektedir.
 3. İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.
 4. 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.
 5. İhaleye ait tüm vergi, resim ve harçlar (tapu harçları), sözleşme giderleri alıcıya aittir.
 6. İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.
 1. Gerçek Kişiler İçin
 1. Dilekçe,
 2. Kanuni İkametgâh Belgesi,
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 4. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)
 5. Burhaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazısı.
 6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunulacak kişinin noter onaylı vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 1. Tüzel Kişiler İçin
 1. Mevzuat gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihale yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 2. İlgilisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 3. İsteklinin dernek, oda, kooperatif veya vakıf olması halinde resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul kiralama ile ilgili karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti, yetki belgeleri ve temsile yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
 1. İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR