MERSİN 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin/Yenişehir'de 195 m² mesken icradan satılıktır

MERSİN 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064463
Şehir : Mersin / Yenişehir
: 195
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/8461 ESAS
Muhammen Bedeli
:
24,802 TL
Birinci Satış Günü
:
26.11.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
23.12.2019 14:00
Satış Yeri
:
Mersin Yeni Adliye 8. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu No:Z20 Akdeniz Mersin

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MERSİN 8. İCRA DAİRESİ

2018/8461 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, Yeni Cadde Mevkii, 7188 ada, 5 no.lu parsel(Eskisi, 372 ada, 92 parsel) 195,03 m2. yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği arsa olan, 340/3190 arsa paylı, 1.kat, 3 numaralı bağımsız bölüm MESKEN, Malik: Mehmet Basut adına tam hisse ile kayıtlıdır.
Taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, Yeni Cadde Mevkii, 7188 ada, 5 no.lu parsel, üzerindeki binaya, Akdeniz Belediyesi tarafından yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Taşınmaz 1.katta, 3 nolu dairedir. Fakat keşif tarihi ki 19.09.2018 günü itibariyleyerinde yapılan tespitte, inşaata başlandığı, inşaatın ise sadece subasmanının yapıldığı görülmüştür. Yani 1.kat 3.nolu daire kat henüz yapılmamıştır. Satışa konu taşınmaz içerisinde 195 m2.yüzölçüme sahip subasman mevcuttur. Subasmanı yapılmış yapı, bir inşaatın %20'sine tekabül eder. Bina yapılmış olsaydı, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre III.sınıf B Grubu (ki yapı ruhsatında da aynı gurupta) yapıya girecekti. Buna göre yapının birim maliyet değeri 2018 yılı için 966,00 TL/m2.dir. 195,00m2.X966,00TL/m2. X %20=37.674,00TL. (subasmanın değeri)
1.kat 3 nolu bağımsız bölüm MESKEN: Keşif anında ( 19.09.2018 tarihi itibariyle ) yerinde yapılan tespitte, 1.kat, 3 nolu bağımsız bölüm meskenin yapılmadığı görülmüştür. Kıymet takdirine konu daire yapılmadığı için üzerindeki subasman değeri ve arsa payı üzerinden değeri hesaplanacaktır. Taşınmazın bulunduğu arsanın,mevkii, konumu, cephesi, alanı, çevrenin özellikleri, satılabilme özelliği, piyasa rayiç değerleri, Belediye emlak değerleri dikkate alınarak ve çevre emlakçı ve mülk sahipleri ile yapılan araştırma ve kendi gözlemlerimiz sonucu 1 m2'sinin 1.000,00TL./m2.olacağı, dolayısıyla arsanın tamamının; 195,03m2. X 1.000,00TL/m2. = 195.030,00TL.(Arsanın tamamının değeri)
195,00m2.X966,00TL/m2. X %20 =37.674,00TL. (subasmanın değeri)
TOPLAM= 232.704,00TL. (Arsanın üzerindeki subasman ile birlikte değeri)
(340/3190) arsa payı üzerinden değerinin ise; 232.704,00TL. X (340/3190) =24.802,31TL. olacağı kanaatine varılmıştır.
Konumu: Taşınmaz eski bir yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. Taşınmaza yürüme mesafesinde okul, cami, sağlık ocağı, park ve vb. sosyal donatılar mevcuttur. Taşınmaza ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile kolaylıkla sağlanmaktadır, Belediyenin tüm imkanlarından yararlanmaktadır. Her ne kadar tapuda Yenişehir İlçesi yazsada belediye hizmetleri ve numarataj yönünden Akdeniz ilçesinde kalmakdadır.
Adresi : Barış Mahallesi, 4511 Sokak Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : 195,03 m2
Arsa Payı : 340/3190
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olup konut alanına isabet ettiği belirtilmiştir.
Kıymeti : 24.802,31 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mersin Yeni Adliye 8. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu No:Z20 Akdeniz Mersin


Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/8461 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR