MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin/Toroslar'da 3+1 daire SGK'dan satılacaktır

MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01003707
Şehir : Mersin / Toroslar
Oda Sayısı : 3+1
: 110
Bina Yaşı : 0
Bulunduğu Kat : 2
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEY 20.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GÜNEY 28.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016 /43-2160 Satış Dosyası
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 2790 ada, 3 parsel, 23.000,00m2 yüzölçümlü ana taşınmaz, C Blok, ikinci kat, bağımsız bölüm 8 no.lu,  1/262 arsa paylı,  tam hisseli, mesken
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 4. Kat 106 no.lu Video Konferans  salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Toroslar Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı: 73287790/206051204-2016 /43-2160 Satış Dosyası
Konu: Açık Artırma GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

Satılmasına karar verilen gayrımenkulün cinsi, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAPU KAYDI: Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 2790 ada, 3 parsel, 23.000,00m2 yüzölçümlü ana taşınmaz, C Blok, ikinci kat, bağımsız bölüm 8 no.lu, 1/262 arsa paylı, tam hisseli, mesken niteliklidir.Net 110,00m2 büyüklüğündedir.
İMAR DURUMU: Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Toroslar Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulamalı İmar planı içerisinde, E=1.30 (Emsal 1.30) konut alanı olarak işaretlidir. Taşınmazın yapı ruhsatı alınmıştır. Yapı kullanma izni Toroslar Belediyesinden 23.02.2005 tarih 1/29-2005 no.lu yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği belirtilmiştir. Taşınmaz 4. Sınıf (A) yapı gurubundadır.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz, Çağdaşkent Mahallesi, 93005 sokak, No.5, Çamlıkent Sitesi, C Blok, kat.2, D. 8 Toroslar/ MERSİN adresindedir. Güneyindeki 93005 Sokaktan girişi bulunan, Siteyi çevreleyecek şekilde etrafı ihata duvarı ile çevrilmiş, çevre düzenlemesi/peyzajı, beton kaplı açık otopark alanı, spor alanı, güvenlik kulübesi ve kameriyesi mevcuttur. Taşınmaz, Zemin kat+9 Normal Kat dahil 10 katlı betonarme türde, çift asansörlü, betonarme yangın merdivenli, yıldız blok şeklinde, her katı 3 daireli inşa edilmiş C Blokun 2.katında, 3 oda salon, mutfak, banyo, wc ve 3 balkondan ibaret, ortak alanlar dahil Brüt 130,00m2, balkonlar dahildir. Doğu-batı-güney cepheli dairedir.
Taşınmazın bulunduğu C Blokun üstü gezilebilen dam teras, dış cephesi kaleterasit muadili hazır dış cephe sıvası ile kaplı, giriş kapısı alüminyum doğrama, giriş zemini ve 1.kata kadar merdiven basamakları mermer kaplı, diğer katlarda merdiven mahallinde zemin karo mozaik kaplı, merdiven basamakları beyaz mermer pirinçli hazır merdiven basamağı kaplı, girişte duvarları alt kısmı seramik kaplı, duvarların üst kısmı ve tavanlar, katlarda ve merdiven mahallinde duvarlar ve tavanlar plastik boya ile boyalıdır. Taşınmaz ilk yapımı sonrası güncel yapı malzemeleri kullanılarak yenilenmiş olup, giriş kapısı hazır panel kapı, iç kapıları amerikan kapı, pencereleri ve balkon kapıları pvc doğrama, zeminleri lamine kaplı, banyo, wc zemin ve duvarları, balkon zemini seramik kaplı, alçı sıvalı duvarları ve kartonpiyerli tavanları plastik boya ile boyalıdır. Taşınmazın kat kaloriferi, doğalgaz tesisatı, elektrik ve su tesisatı, mutfak tezgahı, tezgah altı ve tezgah üstü dolapları mevcut olup, kullanılabilir durumdadır.
MUHAMMEN BEDELİ: 175.000,00TL (YüzyetmişbeşbinTL)
SATIŞ ŞARTLARI : Çankaya Mah. Atatürk Caddesi No:32 Akdeniz / Mersin adresinde Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 4. Kat 106 no.lu Video Konferans salonunda aşağıda belirtilen gün ve saatte açık artırma suretiyle satılacaktır.
1- Birinci arttırma 20/11/2019 günü saat 10:30-10:40 arasında tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç değerin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 27/11/2019 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin %50 + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Şu kadarki; birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 Sayılı Yasanın 94.maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın arttırmaya esas rayiç bedelinin % 7.5’u olan 13.125,00TL veya pey akçesinin 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur. Veya Satışa iştirak edecekler teminatlarını Halk Bankası, Vakıflar Bankası veya Ziraat Bankası’na, Müdürlüğümüz adına MOSİP ONLİNE TAHSİLATLAR “geçici teminat” menüsünden, şahıssa T.C. Kimlik Numarası, şirketse Vergi Numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırılması ve banka dekontunu satıştan en az yarım saat önce İcra Satış Servisi’ne getirmeleri gerekmektedir.
3- Satış peşin para ile yapılacak olup, Alıcı isteğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4- Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV (%1) ve gayrimenkul teslim ve tahliye masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6- Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8- Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı 97. Madde gereği feshedilir. Gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi (faiz % 5 ten hesaplanır.) ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonraki bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H.kanun hükmüne göre SGKB Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toroslar Sosyal Güvenlik Merkezince tahsil olunur.
9- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGKB Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toroslar
Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları bilgi almak isteyenlerin 2016/43-2160 sayılı dosyadan Müdürlüğümüz İcra Satış servisine başvurmaları,
11-Satış İlan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
Ayrıca satış ilanı ilgililerin adreslerine gönderilmiş olup, adreslerde tebliğ yapılamaması veya ilgililerin adreslerinin bilinmemesi halleri için de iş bu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı,
ilan olunur. 20.05.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR