TARSUS İCRA DAİRESİ

Mersin Çamlıyayla'da 1.977 m² bahçeli kargir ev icradan satılıktır

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01191540
Şehir : Mersin / Çamlıyayla
Semt-Mahalle : DARIPINARI MAH. / ÇAMLIYAYLA
Oda Sayısı : 1+1
: 1977
Banyo Sayısı : 1
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SES 15.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/3725 ESAS
Muhammen Bedeli
:
177,805 TL
Birinci Satış Günü
:
22.09.2020 10:50
İkinci Satış Günü
:
21.10.2020 10:50
Satış Yeri
:
Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2016/3725 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Çamlıyayla İlçe, 118 Ada, 3 Parsel, DARIPINARI Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, Mersin ili, Çamlıyayla ilçesi, Darıpınarı mahallesi, 118 ada 3 parsel sayılı taşınmaz malik F.C. adına tam paylıdır, 1.977 m² alanlı bahçeli kargir ev bulunmakta olup, Çamlıyayla ilçesi İmar Planı sınırları dışında olup, belediye sınırları içerisindedir, taşınmaz köy yerleşik alanı içerisinde kalmakta olup, belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır, parsel dikdörtgene yakın olup, parsel cephesi yaklaşık 20 metre parsel derinliği yaklaşık 75 metredir, parsel yaklaşık %20 eğimlidir, parsel üzerindeki ev yapısı kuzeydoğu cephesinde konumlu olup, yiığma kargir yapı tarzında zemin katlı olarak inşa edilmiş 75 m² alanlı, 2 oda mutfak ve banyo şeklinde tefriş edilmiş wc evin dışında bahçededir, giriş kapısı demir doğrama pencereleri kısmen PVC kısmen demir doğrama malzemedendir, yapı yaklaşık 36-37 yaşlarında olup, yıpranma payı %40, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Grubu IIIA yapı sınıfında olup m² fiyatı 980,00 TL dir. taşınmaz üzerindeki ahır yapısı batı cephesinde konumlu olup, 238 m² alanlı batı ve kuzey cephesi betonarme hatıllı ve kolon taşıyıcılı briket duvarlı olup diğer cepheleri açık, demir doğrama malzeme kolon ve giriş yapı elemanları mevcut olup çatısı bulunmaktadır, besi ahırı oldukça bakımsız ve yıpranmış vaziyette olup kullanılamaz durumdadır, yapı yaklaşık 20-22 yaşlarında, eksiklikleri de gözönüne alındığında yıpranma payı %50'dir, m² birim fiyatı 185,00 TL dir, taşınmaz üzerinde 10 yaşında 2 adet kayısı ağacı toplam değeri 1.258,00TL, 10 yaşlarında 18 adet hurma ağacı toplam değeri 9.630,00 TL, 2 yaşında 8 adet hurma ağacı toplam değeri 552,00 TL, ,35-40 yaşlarında 3 adet dut ağacı toplam değeri 750,00 TL, 10 yaşında 1 adet ceviz ağacı 650,00 TL toplamda 12.840,00 TL, bu hali ile taşınmazın toplam değerinin Tarsus İcra Hukuk Mahkemesinin 10/10/2019 tarih, 2019/161 Esas ve 2019/380 Karar sayılı ilamı ile 177.805,00 TL olarak TESPİTİNE karar verilmiş olup, taşınmaz bu bedel üzerinden satılarak paraya çevrilecektir.
Adresi : Darıpınarı mh 118 ada 3 parsel Çamlıyayla/MERSİN
Yüzölçümü : 1.977 m2
Arsa Payı : Yok
İmar Durumu : İmar Planı sınırları dışında olup, belediye sınırları içerisindedir.
Kıymeti : 177.805,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takdiyatlarındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/09/2020 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 21/10/2020 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/MERSİN
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Birinci ve ikinci arttırma elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şartıyla elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Her iki arttırımda da böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılımdan önce Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak katılabilecekleri gibi, Tarsus İcra Dairesinin Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR200001500158007289104255 IBAN numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleye katılmadan önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale kararı resen kaldırılır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya/borçlulara varsa vekiline/vekillerine, alacaklıya varsa vekiline ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Bu kişilerin vekilleri var ise sadece vekillerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer satış kararının verildiği tarih itibariyle belirleneceğinden, bu tarihten sonra tapuya haciz/ipotek koyduran haciz/ipotek alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması ihalenin feshini gerektirmez. Bu nedenle satış kararından sonra haciz/ipotek koyduran ilgililere satış ilanı tebliğ edilmeyecektir. (T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/13999 Esas ve 2013/20464 Karar sayılı vb ilamları )
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3725 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/07/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR