MANİSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa Salihli'de 2+1 daire ihale ile satılacaktır

MANİSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00916504
Şehir : Manisa / Salihli
Oda Sayısı : 2+1
: 60
Bina Yaşı : 3
Bulunduğu Kat : Bodrum Katı
Binadaki Kat Sayısı : 5
Yayınlandığı Gazeteler

GELİŞEN SALİHLİ 25.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GELİŞEN SALİHLİ 28.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.02.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 4.kat Eğitim salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Şehzadeler Sosyal Güvenlik Merkezi
GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA SATIŞ İLANI


DOSYA NO: 2017/37
SATIŞINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN:
TAPU KAYDI ADRESİ: Manisa İli,Salihli Tapu Sicil Müdürlüğü, Kurtuluş Mahallesi’nde kâin Parsel no:24,Ada 3192,cilt:36,Sayfa 3503,Yüzölçüm: 632,00 m2 yüzölçüm,Blok/kat/Giriş-B.B.No:-/Bodrum/-No:1,Arsa pay/payda 54/1347 Mesken
Taşınmazın Adresi:Kurtuluş mah.Gökçepınar sok.No:114/1 SALİHLİ
ÖNEMLİ ÖZELLİKLER: Satışa konu taşınmaz, Salihli Belediye Başkanlığı Plan ve proje Müdürlüğü’nün 20.11.2017 tarih 18475 sayılı yazılarında onaylı İmar planında blok nizam 5 katlı,5 metre ön,4 metre yan,8 metre arka bahçeli mesken alanında kalmaktadır.Konum itibariyle 3 yıllık bir bina ve kullanım alanı yaklaşık brüt 60 m2, 2+1 düzenindedir.
MUHAMMEN BEDELİ: Taşınmaz günün alış ve satış rayicine göre 75.000,00 TL, olarak takdir edilmiş olup, bu bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI: 1-Taşınmazın 1.satışı 13.02.2019 tarihinde saat 11.00--11.05- arası, Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 4.kat Eğitim salonunda açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen Zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek, Rayiç bedelin %75 ve rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 20.02.2019 tarihinde aynı yer ve saatte 2.arttırma yapılacaktır. İkinci arttırmada % 50’i + takip eden masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi kaydıyla Gayrimenkul en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94.maddesi uygulanacaktır ve zorunludur.
2-Arttırmaya katılacakların parselde kayıtlı gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç bedelin %7,5 i olan 5.625,00 TL tutarı nakden veya kati ve süresiz banka teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri, Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine göre 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4- Resmi ihale pulu, Damga Vergisi, Tapu alım satım harcı ve masrafları, Tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
6) Gayrı menkulde kiracı bulunması halinde tahliyenin genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır.
7-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilir ise süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süre içerisinde arttırmaya çıkartılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminatın mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce kendisinden tahsil olunur. Faiz oranı %5.den hesap edilir.
8-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masraf verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.
9-Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler (Haciz koyduran,takyidat’ı olan alacaklı,borçlu,3.şahıslara ve diğer hissedarlara ve tüm ilgililer ) içinde iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olacağı, satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/37 Sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR