ALAŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa/Alaşehir'de müştemilatlı ev ve bahçesi icradan satılıktır

ALAŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078015
Şehir : Manisa / Alaşehir
Semt-Mahalle : PİYADELER MAH. / PİYADELER
Yayınlandığı Gazeteler

ALAŞEHİR 5 EYLÜL 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/33 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
116,756 TL
Birinci Satış Günü
:
10.12.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
14.01.2020 10:00
Satış Yeri
:
Tozan Otoparkı Barış Mah. Azerbeycan cad. no:19(yeni otogar arkası) Alaşehir/Manisa

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ALAŞEHİR
İCRA DAİRESİ
2019/33 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili Alaşehir ilçesi Piyadeler/İstasyon Mah.187 ada 2 parsele kayıtlı taşınmazın inşaat bilirkişi raporuna göre nitelik ve unsurları :Kıymet takdiri istenen bağımsız bölümün arsası Alaşehir ilçesi Piyadeler/Yayalar mahallesi, İstasyon Civarı mevkii, Zafer sokakta bulunmakta ve tapunun 187 Ada 2 Parsel numarasında kayıtlıdır. Tapu miktarı 414.34 m2 dir. Taşınmaz tapu kaydında bahçeli kargir ev olarak tescillidir. Binanın şebekeye bağlı elektrik ve suyu vardır. Borçlu bu taşınmazda tam hisseye sahiptir.Taşınmaz üzerinde tek katlı yapı "A" harfli ve bitişiğinde müştemilatı "B" harfli bulunmaktadır. Tek katlı yapıda duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Yerler amaca uygun kaplama malzemesi ile kaplanmıştır. Pencere doğramaları plastik, kapı doğramaları ahşap doğramadır. Bina üzeri ahşap çatı ve kiremit ile örtülüdür. Mesken olarak kullanılmaktadır. Elektrik ve su mevcuttur. Fen bilirkişi raporunda belirtildiği üzere "A" harfli bina 50.89 m2 alana sahiptir. Daha sonra eklenti olarak yapılmış yapı tek katlı yığma yapıdır. Yerler amaca uygun kaplamadır. Duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Bina üzeri ahşap çatı ve kiremit ile örtülüdür. İlk binanın banyo tuvalet ve mutfağı olarak yapılmıştır. Fen bilirkişi raporunda belirtildiği üzere "B" harfli bina 17.50 m2 alana sahiptir.Taşınmazın arsasının bulunduğu mevkii (Mahalle merkezinde eski Belediye Binası, mahalle meydanına yaklaşık 120 metre), miktarı, imarı (Alaşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2019 tarih ve E.2748 sayılı yazısına istinaden İlçemiz İmar Planı dışında, Mülga Piyadeler Belediye Meclisinin 07.06.1996 tarih 10 sayılı kararı ile onaylanan İmar Planı içinde B-2 Bitişik nizam 2 katlı, mesken, cephesi müstakil inşaat yapmaya elverişli, detayları yazıda), yola olan cephesi nazara alınarak; bölgenin alım satım rayiçleri de göz önünde tutularak değerlendirilmiştir.
İmar Durumu : Alaşehir Belediye Başkanlığının 25/03/2019 tarih ve 2748 evrak sayılı yazısında Piyadeler İstasyon Mahallesi, 187 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz mülga Piyadeler Belediye Meclisinin 07/06/1996 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanan imar planı içerisinde "B-2 Bitişik Nizam 2 kat mesken" olarak tanımlıdır, şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 116.756,44 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 14/01/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Tozan Otoparkı Barış Mah. Azerbeycan cad. no:19(yeni otogar arkası) Alaşehir/Manisa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK.Madde 127 gereğince "İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı Adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer." madde hükmü gereğince işlem yapılmasına,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/33 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR