KUŞADASI (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararıyla satılık 90 m2 daire

KUŞADASI (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805550
Şehir : Aydın / Kuşadası
Oda Sayısı : 3+1
: 90
Banyo Sayısı : 1
Bulunduğu Kat : 2
Binadaki Kat Sayısı : 5
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/15 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
130000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.06.2018 09:00
İkinci Satış Günü
:
20.07.2018 09:00
Satış Yeri
:
Kuşadası Sulh Hukuk Mah.Duruşma Salonu2.Kat 236 nolu ODA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
K U Ş A D A S I
( Sulh Hukuk Mah) SATIŞ MEMURLUĞU
SATIŞ NO : 2016/ 15-ORT.GİD.Satış.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği,kıymeti,ödedi,önemli özellikleri

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ
Aydın ili,Kuşadası ilçesi,Güzelçamlı köyü,Köy altı mevkiinde kain,351 ada,1 parsel sayılı, 1.647.81-m2 yüzölçümlü, Ana taşınmaz nitelik:ARSA, B.Blok,2 Kat ,1/32 Arsa paylı,( 11 ) nolu Bağımsız Bölüm MESKEN nitelikli ve Cilt:48,Sayfa :4669 da kayıtlı taşınmaz ;

Taşınmaz"...Güzelçamlı merkez yerleşiminin merkezinde Nadide Sokak ile Peltekoğlu Sokak kesişiminde Sergen B Blok içindedir..."Blok denize mesafesi 500 m dir. Yakın çevrede Güzelçamlı merkezinde benzer ve müstakil nitelikte konutlar, deniz yönünde turizm tesisleri alışveriş alanları bulunmaktadır.Blok betonarme tarzında inşa edilmiş, bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlıdır.Satışa konu bağımsız bölüm zemin kattan sonra 2. Katta 11 kapı numaralıdır. Mesken 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, ısı odası ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır.Yaklaşık 90.00- m2 kullanım alanına sahiptir. İç duvarları ince sıva üstü plastik boyalı,tüm zeminleri seramik kaplıdır. İç kapıları yağlı boyalı ahşap kapı ve dış doğramaları beyaz renkli ve çift camlı pvc doğramadır. Mutfak, banyo ve wc duvarları tavana kadar fayans kaplıdır ve banyoda küvet bulunmaktadır. Banyoda alafranga, wcde alaturka tuvalet taşı bulunmaktadır .Dairede kat kaloriferi tesisatı bulunmaktadır. Taşınmaz Resmi ve özel kurumları tüm alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanır durumdadır.Bilirkişilerce taşınmaza 130.000.00-TL değer takdir etmişlerdir.

KIYMETİ : 130.000.00.-TL ' dir.

K.D.V.ORANI : %1 'dir - İHALE DAMGA:Binde 5,69 dur

KAYDINDAKİ ŞERHLER:Tapu kaydında, Mahkemece ve satış memurluğunca konulanşerhler bulunmaktadır.Alıcısı veya alıcıları adınaşerhlerden arındırılmış olarak tescil edilecektir.

İMAR DURUMU :Kuşadası Belediye Başkanlığıİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.074.2016tarih ve SAYI:69540995-310.05.01.E.3498 -232093 sayılı yazılarında "...Ayrık nizam4 kat konut imarlıdır.."şekli ile bildirilmiştir.

1.SATIŞ GÜNÜ: 22.06.2018-CUMA günüSaat: 09.00-09.10.arasındadır.

2.SATIŞ GÜNÜ: 20.07.2018-CUMA günüSaat: 09.00-09.10.arasındadır.

SATIŞ YERİ : Kuşadası Sulh Hukuk Mah.Duruşma Salonu2.Kat 236 nolu ODA
-------------------------------------------------------------------------

SATIŞ ŞARTLARI
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamdateklif verilebilecektir.Bu artırmadatahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlıalacaklılar varsa alacaklarıtoplamını, Paylaştırma Giderlerini ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihaleolunur Birinci artırmadaisteklibulunmadığı takdirdeelektronik ortamdabirinci artırmadan sonrakibeşinci günden ,ikinci artırmagününden öncekigün sonuna kadarelektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlıalacaklılar varsa alacaklarıtoplamını, Paylaştırma Giderlerini ve satış giderlerini geçmek şartı ile en çok artıranaihale olunur.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin ,tahmin edilen değerin %20 'si oranında Pey akçesi (TEMİNAT) veya bu miktar kadar Milli bir bankanın ,Satış dosyası bilgilerini haiz KESİN ve SÜRESİZ ibaresini taşıyan Banka teminatmektubu vermeleri lazımdır.Hissedarlardan ihaleye iştirak edenlerdenhisseleri teminatıkarşılamadığında fark teminatı dosyaya bloke edeceklerdir .Satış peşin para iledir.Alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzeresüre verilebilir .İhale damga vergisi,yazılıKDV tutarı ,1/2 oranında Tapu harcıile teslim masrafları ALICIYA aittir. Tellaliye resmi,Karar harcı,emlak vergi borçları,varsa veraset intikal vergi borçları,Mahkeme ve satış memurlugu masrafları,Avukatlık ücretleri ile taşınmazın aynından doğan vergiler ve sairmasraflar, satış bedelinden,hissedarların hisseleri nisbetinde kesilerek ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarladiğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindekihaklarını özellikle faiz ve giderlere dairolan iddialarını,dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde Tapu sicili ile sabit olmadıkçapaylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü .maddesi gereğinceİHALE FESHEDİLİR.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri,teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardanve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve temerrüt faiziayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak ,bu farkvarsa öncelikle teminat beledinden alınacaktır.
5- Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup,Posta gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ayrıca tüm maliklere ve dosya taraflarına tebliğ yerine kaim olmak üzere ve başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/15-ORT.GİD.Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14.05.2018.
TEMİNATIN YATIRILACAĞI BANKA HESABI :.
Banka Şubesi : Kuşadası Vakıflar Bankası Şubesi
Şube Kodu : 0280
Hesabın Adı : İNTERNET EMANET KASA HESABI
İBAN NO : TR15 0001 5001 5800 7300 5996 21

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR