İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararıyla daire satılacaktır (çoklu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00672935
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 04.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/13SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
220000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.12.2017 09:30
İkinci Satış Günü
:
12.01.2018 09:30
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2015/13SATIŞ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı

TAPU KAYDI :

A -İstanbul ili, Şişli ilçesi., Şişli Mah., Ada/Parsel: 1013/21., Yüzölçüm: 146,00 m²., Ana Taş. Nitelik: Altı Kat Altı Meskenli K. Apartman., Blok/Kat/Giriş-B.B.No: - / Bodrum / - (Bağ.Böl.No:1) Bağ. Böl. Nitelik : Mesken., Arsa Pay/Payda : 60/550 sayılı Taşınmaz üzerindeki " 14/06/1977 Tarihli Yönetim Planı " hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

B - İstanbul ili, Şişli ilçesi., Şişli Mah., Ada/Parsel: 1013/21., Yüzölçüm: 146,00 m²., Ana Taş. Nitelik: Altı Kat Altı Meskenli K. Apartman., Blok/Kat/Giriş-B.B.No: - / Zemin / - (Bağ.Böl.No:2) Bağ. Böl. Nitelik : Mesken., Arsa Pay/Payda : 90/550 sayılı Taşınmaz üzerindeki " 14/06/1977 Tarihli Yönetim Planı " hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

C - İstanbul ili, Şişli ilçesi., Şişli Mah., Ada/Parsel: 1013/21., Yüzölçüm: 146,00 m²., Ana Taş. Nitelik: Altı Kat Altı Meskenli K. Apartman., Blok/Kat/Giriş-B.B.No: - / 1 / - (Bağ.Böl.No:3) Bağ. Böl. Nitelik : Mesken., Arsa Pay/Payda : 100/550 sayılı Taşınmaz üzerindeki " 14/06/1977 Tarihli Yönetim Planı " hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

D - İstanbul ili, Şişli ilçesi., Şişli Mah., Ada/Parsel: 1013/21., Yüzölçüm: 146,00 m²., Ana Taş. Nitelik: Altı Kat Altı Meskenli K. Apartman., Blok/Kat/Giriş-B.B.No: - / 2 / - (Bağ.Böl.No:4) Bağ. Böl. Nitelik : Mesken., Arsa Pay/Payda : 100/550 sayılı Taşınmaz üzerindeki " 14/06/1977 Tarihli Yönetim Planı " hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

E - İstanbul ili, Şişli ilçesi., Şişli Mah., Ada/Parsel: 1013/21., Yüzölçüm: 146,00 m²., Ana Taş. Nitelik: Altı Kat Altı Meskenli K. Apartman., Blok/Kat/Giriş-B.B.No: - / 3 / - (Bağ.Böl.No:5) Bağ. Böl. Nitelik : Mesken., Arsa Pay/Payda : 100/550 sayılı Taşınmaz üzerindeki " 14/06/1977 Tarihli Yönetim Planı " hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

F - İstanbul ili, Şişli ilçesi., Şişli Mah., Ada/Parsel: 1013/21., Yüzölçüm: 146,00 m²., Ana Taş. Nitelik: Altı Kat Altı Meskenli K. Apartman., Blok/Kat/Giriş-B.B.No: - / 4 / - (Bağ.Böl.No:6) Bağ. Böl. Nitelik : Mesken., Arsa Pay/Payda : 100/550 sayılı Taşınmaz üzerindeki " 14/06/1977 Tarihli Yönetim Planı " hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

İMAR DURUMU : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
"Dava dosyası içeriğinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.03.2015 tarihli ve R- 1811629 ayılı yazılarında; ‘’ Şişli, Merkez Mahallesi, 1013 ada, 21 parsel sayılı yer, 08.02.2007 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Şişli-Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarları ve Çevresi Uygulama İmar planında H=15,50m İrtifada bitişik nizam, konut sahasında kalmaktadır." Denilmektedir.

ÖZELLİKLERİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;

A,B,C,D,E,F, harfli taşınmazların özellikleri :
-Dava konusu olan bağımsız bölümlerin bulunduğu ana gayrimenkul, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Merkez Mahallesi, Halepli Şükrü Sokak üzerinde dış kapı numarası 3 olan Murat Apartmanı adlı kargir bina (tapuda 151 pafta, 1013 ada, 21 parsel sayılı) ve parsel yüzölçümü 146,00M2, Ana taşınmaz nitelik hanesinde altı kat altı meskenli kargir apartman olarak kayıtlı olan, kat mülkiyeti kurulmuş bulunan gayrimenkuldür. nitelikli, ana bibnanın giriş kapısı demir doğramadır. Ana bina 2 bodrum kat+zemin kat+4 normal kattan oluşmaktadır. Ana binada,su, elektrik ve doğalgaz bulunmaktadır.
Binanın her katında birer daire bulunmaktadır. Bodrum katında ve zemin katında bulunan bağımsız bölümlerin kapalı alanları 100,00M2 ve normal katlarda bulunan dairelerin kapalı alanları 120,00M2’dır. Binada toplam olarak 6 ayrı bağımsız bölüm (mesken) bulunmaktadır. Konum olarak iyi noktadadır. Belediye hizmetlerinin tamamlandığı ve merkezi noktadabulunmaktadır. Dava konusu olan bağımsız bölümlerden olan,1 nolu bağımsız bölümün arsa payı 60/550, 2 nolu bağımsız bölümün arsa payı 90/550 ve normal katlarda bulunan 3,4,5, ve 6 nolu bağımsız bölümlerin arsa payıları ise 100/550 olup, tüm bağımsız bölümlerin nitelik hanesinde mesken olarak tapuda kayıtlı oldukları belirlenmiştir. Binanın bodrum katında ve zemin katnda bulunan bağımsız bölümler salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc’den ve normal katlardaki bağımsız bölümler salon,3 oda, mutfak, banyo,wc, balkon bölümlerinden oluşmaktadırlar. " Denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
A Harfi ile gösterilen Taşınmaz 220.000,00 TL (ikiyüzyirmibin) TL. KDV oranı %1' dir.
B Harfi ile gösterilen Taşınmaz 330.000,00 TL (üçyüzotuzbin) TL. KDV oranı %1' dir.
C Harfi ile gösterilen Taşınmaz 350.000,00 TL (üçyüzellibin) TL. KDV oranı %1' dir.
D Harfi ile gösterilen Taşınmaz 360.000,00 TL (üçyüzaltmışbin) TL. KDV oranı %1' dir.
E Harfi ile gösterilen Taşınmaz 370.000,00 TL (üçyüzyetmişbin) TL. KDV oranı %1' dir.
F Harfi ile gösterilen Taşınmaz 400.000,00 TL (dörtyüzbin) TL. KDV oranı %1' dir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazlardan ihalesi 13/12/2017 Çarşamba günüA Harfli Taşınmaz saat 09.30.’ dan - 09.35’ a kadar, B Harfli Taşınmaz 10.00' dan 10.05' a kadar, C Harfli Taşınmaz saat 10.30.’ dan - 10.35’ a kadar, D Harfli Taşınmaz saat 11.00.’ dan - 11.05’ a kadar, E Harfli Taşınmaz saat 11.30.’ dan - 11.35’ a kadar,ve F Harfli Taşınmaz saat 13.30.’ dan - 13.35’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, alıcısı çıkmayan taşınmazlar en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar A,B,C,D,E,F, Harfli taşınmazlar 12/01/2018 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı A,B,C,D,E,F, Harfli taşınmazlar 12/01/2018 CUMA GÜNÜ tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2015/13 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. A,B,C,D,E,F, harfli taşınmazlar için %1 KDV,‰ 5,69 D.V.,‰ 15 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 26.09.2017
(İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR