İSTANBUL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararı ile satılık daire

İSTANBUL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887861
Şehir : İstanbul / Fatih
: 60
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/10 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
375,000 TL
Birinci Satış Günü
:
17.12.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
18.01.2019 11:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3. katta bulunan B2-325 nolu Oda (Duruşma Salonu)- ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL(1.SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAPU KAYDI : İstanbul İli,Fatih İlçesi, Kürkçü Başı Mahallesi, 1127 Ada, 52 Parsel,Yüzölçüm: 523,36 m², Ana Taş.Nitelik: Kargir Aparman (Deposu Olan) 1.KatBağımsız Bölüm No: 9,Arsa Pay/Payda 36/500 Bağımsız Bölüm Nitelik Mesken ,Zemin Tipi Kat Mülkeyeti Zemin No: 23435560, kullanım alanı Brüt 60 m2 buna bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte taşınmaz ihale edilecektir.

İMAR DURUMU : Bilirkişi raporunda taşınmaz''Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.02.2018 tarih ve 87405 sayı ile gönderilen imar durumun da,“İstanbul ili, Fatih ilçesi Aksaray mah, 1127 ada 52 parsel sayılı yer, İstanbul IV numaralı, İstanbul l numaralı, yenileme alanları, İstanbul 11 numaralı. yenileme alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca Uygun Bulunarak Biiyukşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 Tarihinde Onaylanan Fatih İlçesi Tarihi Yarımada) Kentsel. Tarihi, Kentsel. Arkeolojik, l. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planın da 3 Derece koruma Bölgesinde konut alanında kalmakta olup H=9.50mt irtifa almaktadır." denilmiştir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; "Davaya konu 1127 ada 52 parsel sayılı yer, düz topografik yapıda dikdörtgen L şeklinde, Fatih ilçesinin önemli caddelerinden Kocamustafa paşa ile Cerrahpaşa caddesinden bağlantılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yan cephesi olan yokuş çeşmesi sokağından bağlanan hobyar çeşmesi sokağından bağlanan hobyar mektebi dar sokak cephelidir. Parsel üzerinde 7 sokak kapı nolu numaralı Sancar apartman, bodrum, zemin, 1 nonnal kat ve tama iblağ edilmiş çekme kat olmak üzere her katta 4 daire olmak üzere 16 daireli 4 katlı yaklaşık 55 yıllık kat mülkiyeti kurulmuş bina da bulunmaktadır. Söz konusu 9 nolu bağımsız bölüm, binanın arka cephesinde olmakla, keşif sırasında daire kapısı açılmamış ancak ortaklığın giderilmesi dosyasına keşif yapılarak hazırlanan bilirkişi raporunda tespitlerden yararlanarak, salon- 2 oda, zemini PVC esaslı muşamba, salon PVC yapılı hariç pencereleri ahşap, kombi doğalgazlı ısınma sistemli, arka yatak odası çıkışlı balkonu, duvarları kağıt üzeri plastik badanalı, mutfak tezgah üstü seramik kalan kısımları plastik badanalı, wc kısmının yerden yaklaşık 1,00 mt sinin seramik, klozetinin mevcut, banyonun 2,00 mt lik kısmının seramik lavabo ve duş, batarya ve muslukları yerinde, iç oda kapıları ahşap daire kapısının da yapıldığı tarihte ki ahşap kapısı ile birlikte söz konusu dairenin 60,00 m2 yüzölçümlü olduğu ile 7,5 m2 lik kapalı balkonu ile birlikte vasat bir daire olduğu anlaşılmıştır.Ön cephesi hobyar mektebi sokak devamındaki Kargı sokağa 40 mt mesafesinde Hobyarlı Ahmet Paşa İlkokulu, tarihi Cerrah Mehmet Paşa Camisine 200,00 mt, bölgenin ana arteri Turgut Özal caddesi ve Kabataş Zeytinburnu arası tramvay hattına 487,00 mt, Yenikapı metro durağına 680,00 mt, İstanbul'un ana arteri Adnan Menderes Bulvarı ve metrosuna 742,00 mt, Yenıkapı sahil caddesi Kennedy Caddesine 540,00 mt, Yenikapı parkına 550,00 mt ve Yenikapı Marmara denizi sahiline 600,00 mt kuş uçuşu mesafesinde olan taşınmaz İstanbul'un en eskî tarihi dokusu içinde tarihi yapılar ile çevrili ve son yıllarda çevrenin yenileşme sürecinde konak yapıların da yapılması ile tekrar gözdesi haline gelen tarihi yarımada içinde olan taşınmazın, sokakları parke kaplamalı, Belediye hizmetlerinden yararlanan, alt ve üst yapı sistemi tam, zaten otopark sorunlu, elektrik, suyu, doğalgazı bağlı, ulaşım ve alışveriş sorunu olmayan, sosyo ekonomik seviyesi orta olan bir bölge içinde kaldığı görülmüştür. Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut bilir kişi raporuna göre taşınmazın değeri 375.000,00.TL. olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 1 dir.
SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 17/12/2018 PAZARTESİ GÜNÜ saat 11.00.’ dan - 11.05’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3. katta bulunan B2-325 nolu Oda (Duruşma Salonu)- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup,ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 18/01/2019 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 18.01.2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1051660) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/10 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır.Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %1 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.01/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR