İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararı ile satılık daire

İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875001
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Semt-Mahalle : BÜYÜKDERE MAH. / BÜYÜKDERE
Oda Sayısı : 2+1
: 79
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/25 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
550000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.12.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
28.01.2019 14:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayı 4.Sulh Hukuk Mahkemesi B2 -332 Duruma salonu Çağlayan/İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/25 SATIŞ
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI


Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :
TAPU KAYDI: Sarıyer Tapu Müdürlüğünün 06/06/2018 tarih ve 6010 yevmiye numaralı yazıları ile BüyükdereMahallesi 578 ada 7 parsel sayılı arsa yüzölçümlü 164,00 m2.Ana Taşınmaz niteliği dört kat yedi meskenden ibaret kargir apartman bağımsız bölüm niteliğnideki mesken arsa paylı 25/192 olan kat mülkiyet tapulu zemin kat 4 nolu bağımsız bölüm net 79 m2 ve bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı Boğaziçi imar müdürlüğünün 17/07/218tarih ve İBB no 163278 sayılı yazı ekinde söz konusu Sarıyer İlçesi BÜyükdere mahallesi 83 pafta 578 ada 7 parsel sayılı yerin 22/07/1983 onanlı 1/1000 ölçekli boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında "konut alanında kaldığı söz konusu Uygulama imar planının Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun 13/06/2011 tarih 2011/2 sayılı kararı ile onanan ve 04/01/2013 tarih 2013/3 sayılı kararı ile de tadili yapılan Plan Lejantı ve Plan Hükümlerinin 3,5 maddesine göre planda bu şekilde işaretlenerek konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde 2960 sayılı yasanın geçici 4.maddesi uyarınca yeşil alan statüsü uygulanacağı diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacağı ayrıca bahse konhu parselin işlem dosyasında 11/04/1969 tarih 2005 nolu Yapı Ruhsatı 03/03/1970 tarih 1309 sayılı Yapı Muayene raporu (YApı kullanma izin belgesi )düzenlendiği görülmüş olup 22/07/1983 tarihinden itibaren söz konusu yer için düzenlenmişher hangi bir yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine rastlanmadığınınbildirildiğitespit edilmiştir.” Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
Sarıyer ilçesi Büyükdere Mahallesi Bostan sokak ve hançerli çavuş sokak köşesisinde dış kapı girişi BOstan sokak 2 nolu olan bostan sos yol kotuna göre zemin+2 normal +teras katlı bitişik nizam kargir yazgan apartmanında 1.normal kattaki 4 nolu bağımsız bölüm daire ,en az 40 yıllık binada,katında iki daire teras katta tek daire şeklinde toplamda 7 bağımsız bölüm bulunduğu tamammnın konut olarak kullanıldığı ,bostan sokaktan demir kapı girişli binada giriş cephesi merker kaplı zemin ve merdiven basamakları dökme mozaik iç duvarlar yarıya kadar saten boya üst duvar ve tavanlar plastik boya dış cephe sıva üstü boya her bağımsız bölüm ayrı doğalgaz kombili olup asansör bulunduğu,
Bahse konu daire dış kapıdan bina içine girildiğinde merdivenlerle çıkılan 1.normal kattaki 4 nolu daire 164.00 m2 yüzölçümlü parselin tamamına oturduğu anlaşılan ve katında iki daire olan binada içerisi boş olan ve kapalı olması nedeniyle içeriye girilmeyendış kapısı ahşap olan dairenin alt kattaki aynı emsal daire gezildiğininde net kullanım alanının 79.00 m2 olduğu 2 oda 1 salon mutfak ,banyo -wc ve depo olarak kullanılan kilen şeklinde salonun iki bölüm olarak kullanıldığı ve zeminlerin ahşap üzerine PWC kaplı olduğu,oda zeminlerinin marley mutfaktabanı karo mozaik üzeri PVC kaplı tezgahve dolaplar laminant kaplı banyoda zemin ve duvarlarseramik kaplı ,ayaklı lavabo ve klozet mevcut iç kapılar ahşap kapı koridor tabanı mozaik kaplı pencerelerin ısıcamlı pvc doğrama genel olarak dairenin bakıma muhtaç durumda olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu taşınmaz büyükdere SArıyer MErkeze yakın boğaz sahil yolunun hemen arkasındaki sokak köşesinde ,çarşı alanı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına ,hastahane,okul eğlence merkezleri ana caddeye,toplu taşıma araçları(Otobüs durukları ,iskele vs)çok yakın olup her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalandığı,belirtilmiştir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre taşınmazın değeri 550.000,00.TL. (beşyüzellibin.TL.) ' sı olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 1 dir.
SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 27/12/2018 PERŞEMBE GÜNÜ saat 14,00’ dan - 14,05’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayı 4.Sulh Hukuk Mahkemesi B2 -332 Duruma salonu Çağlayan/İstanbul adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 28/01/2019 PAZARTESİGÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
1-Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 28/01/2019 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032559) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/25 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %1 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 03/10/2018
(İc.İf.K.126) (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR