İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararı ile satılık daire

İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862769
Şehir : İstanbul / Fatih
Oda Sayısı : 2+1
: 55
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 15.09.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Satış Memurluğu
Dosya No
:
2018/10 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
250,000 TL
Birinci Satış Günü
:
02.11.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
03.12.2018 10:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B2 Blok 3. Katta bulunan B2-329 nolu Oda (İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAPU KAYDI :

A - İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hasan Halife Mahallesi,2043 ada, 38 parselde kayıtlı, 164,05m² miktarlı, Bodrum Zemin Dört Normal Kat On İki Daireli Kargir Apartman vasıflı taşınmazda, 30/360 arsa paylı taşınmazda Mesken nitelikli, Zemin Kat, 4 Nolu Bağımsız Bölüm bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/11/2015 tarihli yazısı ile "Fatih İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, 2043 ada, 38 parsel sayılı yer İstanbul IV Numaralı , İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 04/10/2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 3. Derecede Koruma Bölgesinde, konut alanında kalmakta olup H. 15,50mt irtifa almaktadır." denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, 07/11/2016 tarihli bilirkişi raporunda Taşınmazın;
İstanbul Valiliği Fatih Kadastro Müdürlüğü' nün İstanbul Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğuna yazmış olduğu 27/10/2015 gün ve 2400 sayılı yazı eki Plan Örneği yapılan kıymet takdir işlemleri sırasında zemine uygulanmış olup hudutları ve sahası itibariyle kıymet takdiri yapılan yere uygun olduğu ve soğru yere kıymet takdiri yapıldığı;
Değerinin tespiti istenen Hasan Halife Mahallesi 439 pafta, 2043 ada, 38 parselde kayıtlı 4 nolu bağımsız bölüm nolu daire olup, Yaran sokakta. Eski 8, yeni 6 kapı numaralı bodrum+zemin+4 normal katlı Özgün apartmanındaki zemin katta, cepheden bakıldığında sağda kalmaktadır. Komşulardan alınan bilgiye göre daire 3-4 yıldır kapalı bulunduğunun belirtildiği aynı binada benzer daire gezilmiş ve komşulardan alman bilgi doğrultusunda ve mahkeme raporundan faydalanarak rapor hazırlanmıştır. Antre, hol, salon, iki oda, koridor, mutfak, banyo ve WC ve balkondan oluşmakta olup Yaklaşık olarak 55 m2 kullanım alanlı olduğu Zeminler hol, salon ve odalarda marley, antre ve mutfakta seramik, diğer mahallerde karo mozaik kaplıdır. Mutfakta mermer tezgah, krom evye, tezgah altında ve üstünde yağlı boyalı dolaplar ve duvarlarda tabaklık olduğu, Ocağa doğalgaz bağlı olduğu, Banyo duvarları 11 sıra, WC duvarları 7 sıra fayans kaplı olup, banyoda klozet, lavabo ve elektrikli şok ısıtıcısı mevcuttur. WC depo olarak kullanılmaktadır. Giriş kapısı 2 kanatlı olup, dış kapısı sacdan, iç kanat kapısı yağlı boyalı ahşap doğramadır. İç kapılar ve pencereler yağlı boyalı ahşap doğramalıdır. Farklı olarak sadece antre ile hol arasında aliminyum doğramalı sürgülü kapı mevcuttur. Balkon tek camlı demir doğrama ile kapalı hale getirilmiştir. Yöre yoğun iskan ve işyeri, bölgesi olarak gelişim göstermiş olup, çevrede her türlü ihtiyacın karşılandığı alış veriş merkezleri, Hastahaneler bulunmaktadır. Ulaşım rahat ve kolay olup, davaya konu taşınmaza çok yakın ve yürüme mesafesindeki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan) Caddesinden sağlanmaktadır. Bu cadde üzerinde raylı ulaşım ve toplu taşıma araçları bulunmakta, günün her saatinde ve her yöreye vasıta bulmak kabil olduğunun bildirildiği görülmüştür.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut 07/11/2016 tarihli bilirkişi Raporuna göre;
Taşınmaz 250.000,00 TL (İkiyüzellibin) TL. KDV oranı %1' dir.
SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 02/11/2018 Cuma günüsaat 10:00’ dan - 10.05’ e kadar, İstanbul Adalet Sarayında B2 Blok 3. Katta bulunan B2-329 nolu Oda (İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 03/12/2018 Pazartesi günü aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 03/12/2018 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032558) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/10 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Taşınmaz için %1 KDV, ‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı,gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Tellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR