KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Küçükçekmece'de icradan satılık çatı piyesli daire

KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889255
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/768 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
380,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.12.2018 10:20
İkinci Satış Günü
:
21.01.2019 10:20
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Koridoru G/71 nolu ihale odası Sefaköy K.Çekmece İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2018/768 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Mahallesi, Saray Mevkii, 214 ada, 7 parsel, 287,44 m2 yüzölçümlü, kat mülkiyetli, 4 katlı betonarme apartman ve arsası ana taşınmaz nitelikli, 2. kat, 11 no.lu bağımsız bölüm, 36/287 arsa paylı, ç.p.l.li daire nitelikli, tam hissesi malik borçlu adına kayıtlıdır. Taşın maz adkes olarak Halkalı merkez mah. 1. Deniz Sokak No 9-11 İç Kapı No: 11 Küçükçekmece İstanbul adresinde bu unmaktadır.Mimari projede ve yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz binanın taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı bitişik nizam olup, bodrum kat+zemin kat+2 normal kat+çatı arası piyesi kattan oluşmaktadır. Binanın bir cephesi 1. Deniz Sokağa, bir cephesi de Yalçın Sokağa cephelidir. Binanın dış cephesi mantolamalı, sıvalı ve boyalı olup çatısı mevcuttur. Binanın çelik dış kapısı zemin kat seviyesindedir. Binanın giriş ve kat sahanlıkları ile merdiven basamakları mermer kaplamalı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Binada asansör yoktur. 2. normal katta 3 adet çatı piyesli daire mevcuttur. Dosya konusu 2. normal katta konumlu, 11 no.lu bağımsız bölüm, çatı piyesli daire mimari projesine göre; 2. normal katı: hol, salon, 2 oda, mutfak, banyo-wc, wc ve balkon hacimlerinden, çatı arası piyesi katı: hol, 2 oda,banyo-wc ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. 2. normal katın net alanı 66 m2, çatı piyesi katın net alanı 43 m2+12,67 m2 terasdır. Toplam çatı piyesli dairenin net alanı: 109 m2 +12,67 m2 terasdır. 2. normal kat ile çatı arası piyesi arasındaki bağlantı daire içerisindeki merdivenler ile sağlanmaktadır. Satışa konu çatı arası piyesi dairenin; salon ve odaların zemini laminant parke kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Islak zeminler seramik kaplıdır.Pencereler pvc imalat ve ısıcamlı, iç kapılar panel kapı ve dış kapı çelik kapıdır. Isıtma sistemi doğalgaz-kombidir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı 4 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Taşınmaz da ikamet edilmektedir. Satışa konu taşınmazın çevresinde Hayat Parkı, Halkalı Güneş Ortaokulu ve Halkalı Bağlar Camii bulunmaktadır. Taşınmaz yakınında Zeynebiye Caddesi, Halkalı Bağlar Beyazıt Camii yer almaktadır.Taşınma zın çevresi yoğunlukludur. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmet lerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz kaydında bulunan haciz ve ipotek harici şerhleri ile tescil edilecektir.
İmar Durumu : Dosyasına sunulan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Şefliği’nin 25.01.2018 tarihli yazısına göre; Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez mahallesi,214 ada 7 sayılı parsel; 22.06.2005-17.01.2014-16.05.2014-18.10.2016-13.01.2017-17.03.2017 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.29 maddesindeki hükümlere haiz, B-3 (Bitişik nizam 3 kat) yapılaşma şartlarında, Konut Alanında kalmakta olduğu,Plan notlarının 1.57 maddesinde; ”Planda veya plan notlarında 3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2’den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin+2 normal kat+ zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile bodrum+zemin+3 normal kat+ çap yapılabilir”, denildiği, Havamania kritelerinden dolayı, maksimum bina yüksekliği ve kat adeti ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belir leneceği,bildirilmektedir. İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Mahallesi, Saray Mevkii, 214 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazı olup, posta adres olarak Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, 1. Deniz Sokak, 9-11 dış ka pı no.lu, 11 iç kapı no.lu adresinde yer almaktadır.

Kıymeti : 380.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Yönetim Planı: 02.10.2012, Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır., KM ne çevrilmiştir. 29.05.2014-17448 *, Haciz ve ipotek şerhi mevcuttr.
1. Satış Günü : 24/12/2018 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 21/01/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Koridoru G/71 nolu ihale odası Sefaköy K.Çekmece İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/768 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR