KÖYCEĞİZ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Köyceğiz Milli Emlak Şefliğinden 2 adet 2+1 daire ihale ile satılacaktır

KÖYCEĞİZ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01171282
Şehir : Muğla / Köyceğiz
Semt-Mahalle : GÜLPINAR MAH. / KÖYCEĞİZ
Oda Sayısı : 2+1
Yayınlandığı Gazeteler

KÖYCEĞİZ 12.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.07.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Köyceğiz Milli Emlak Şefliği Ulucami Mahallesi İbrahim Koç Sokak No:9 Köyceğiz-MUĞLA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖYCEĞİZ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ


S.N

Taşınmaz No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Arsa Payı

Cinsi

İmar Durumu

Konut Yüzölçümü (m2) / Kat / Bağımsız Bölüm

Daire Tipi

Fiili Durumu

Tahmin Edilen
Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi ve Saati


1


48070104848


Gülpınar


29


22


457,20


44 / 244

Avlulu Üç Katlı Kargir Apartman


Konut Alanı

82,45 m2
(Kat No:1, Bağımsız Bölüm No:2)


2+1


Dolu


150.000,00


15.000,00


02.07.2020 / 10:30


2


48070104846


Gülpınar


29


22


457,20


44 / 244

Avlulu Üç Katlı Kargir Apartman


Konut Alanı

82,45 m2
(Kat No:1, Bağımsız Bölüm No:3)


2+1


Boş


150.000,00


15.000,00


02.07.2020 / 11:00


1- Muğla İli, Köyceğiz İlçesinde yukarıdaki listede bilgileri ve özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların (Kamu Konutları) satış ihalesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’ inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Ulucami Mahallesi İbrahim Koç Sokak No:9 adresinde bulunan Köyceğiz Milli Emlak Şefliğinde Müdür Yardımcısı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Köyceğiz Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,
b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
c) Geçici teminat belgesini, (Tedavüldeki Türk parası veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen teminat mektupları (teyit yazısı ile birlikte) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)
d) Gerçek Kişiler adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletname, Özel Hukuk Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4- a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte, adlarına görev, sıra veya hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
b) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yıla kadar taksitle ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.
c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
d) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

5- Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. Hazinece yapılan taşınmaz satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler KDV, diğer vergi, resim ve harçtan muaftır.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon bir sorumluluk kabul etmez.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden takip edilebilir. İrtibat Tel : 0252 262 49 18

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR