KÖRFEZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Körfez Yarımca'da 90 m² daire icradan satılıktır

KÖRFEZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115797
Şehir : Kocaeli / Körfez
Oda Sayısı : 2+1
: 90
Banyo Sayısı : 1
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/227 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
144,863 TL
Birinci Satış Günü
:
10.03.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
14.04.2020 14:00
Satış Yeri
:
Güney mah. Adnan Kahveci cad. No.6 Tütünçiftlik Kültür Merkezi Evlendirme Memurluğu Odası yanı 18 nolu Salon Körfez - Kocaeli

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KÖRFEZ İCRA DAİRESİ
2018/227 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
İstanbul Anadoul 5.İcra Müdürlüğü'nün 23/10/2019 - 07/01/2020tarih ve 2017/4560 Esas sayılı talimatı gereği satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Kocaeli ili Körfez ilçesi, Yarımca Şuyulandırma Mah. Tütünçiftlikmevkii, Ada:884, Parsel:12, Arsa Pay/Payda: 10/40, 3.kat, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken
İmar Durumu : Satışa esasKocaeli İli, Körfez ilçesi, Yarımca(Şuyulandırma) mahallesi, 884 ada 12 parsel sayılı taşınmaz Körfez Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları Blok yapı nizamı, kat adedi 3 kat olarak belirlenmiştir. Taban Alanı Katsayısı (TAKS) = 0,40, Kat Alanı Katsayısı (KAKS) = 1,20 ve çekme mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre ve yan bahçe min. 3,00 metredir. Taşınmaz Körfez Belediyesi sınırları içerisinde olup yüzölçümü 195,00 m² dir.
Hali Hazır Durumu ve Özellikleri : Taşınmaz yerleşim olarak Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Fatih Mahallesi, Kuğu Sokak, Dış Kapı No:9 posta adresinde yer almaktadır. Taşınmaz; Körfez Adliyesinin 3160 metre güney-doğusunda, Körfez Kent Sitesi Etaplarının 2650 metre güneyinde, Körfez Yarış Pistinin 875 metre kuzey-doğusunda konumludur. Tarif olarak; Körfez Adliyesi önünden doğu yönde ilerlenir ve köprülü kavşaktan D-100 Karayoluna dönülür. Bu yolda doğu yönde 2620 metre ilerlenir ve sağa Akşemsettin Bulvarına sapılır. Bu yolda güney yönde hiç sapmadan 975 metre ilerlenir ve sola Kuğu Sokağa dönülür. Bu sokakta ~ 100 m devam edildiğinde yolun solunda yer alan 884 ada 12 parsel üzerindeki 5 katlı binaya ulaşım sağlanır. Taşınmaz meskûn mahalde olup etrafında yoğun olarak konut yapılaşmaları mevcuttur. Ana arter ve toplu taşım güzergâhı olan Akşemsettin ve Cumhuriyet Caddesine yakın konumda olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi konumdadır. Yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parselin topoğrafik yapısı eğimsiz olup zemin parametreleri Önlemli Alan (ÖA-5.1) sınıfındadır ve inşaat yapımına uygundur. Taşınmaz 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.madde uygulaması sonucu oluşmuş imar parselidir. Taşınmazın cepheli olduğu Kuğu Sokağının 2019 yılı arsa rayiç değeri 168,92 TL/m2 dir.Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca(Şuyulandırma) mahallesi, 884 ada 12 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 04.10.1988 tarih, 199/41 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı, 08.08.2000 tarih, 4/21 sayılı Güçlendirme Onarım Ruhsatı, 02.08.2007 tarih, 375/75 sayılı Tadilat Ruhsatı bulunan, kat irtifakı tesis edilmiş, betonarme karkas olarak inşa edilmiş bina almaktadır. Kıymet takdiri istenen taşınmaz 1.normal kat, 10/40 arsa paylı, mesken nitelikli, 2 nolu bağımsız bölümdür. Ana taşınmaz Körfez Belediyesi İmar Arşivinde bulunan 04.10.1988 tarih, 199/41 sayılı ruhsata esas onaylı mimari projesine göre Bodrum + Zemin kat + 2 Normal kat + Çatı katı olmak üzere toplam 5 katlı olarak inşa edilmiştir. Bina girişi zemin kat seviyesinden ve güney cepheden verilmiştir. Kat irtifakı listesine ve yerinde yapılan incelemeye göre ana yapıda 3 adet bağımsız bölüm kayıtlıdır. Ana yapının dış cephesi kum sıva üzeri akrilik boyalı vaziyettedir. Bina giriş kapısı demir kapıdır. Rapora konu 2 nolu bağımsız bölüm 1.normal kat seviyesindedir. Yeni yapı ruhsatına esas mimari projesine göre 90,25 m² net, 102,00 m² brüt alanlıdır. Bağımsız bölümün içerisine girilememiş olup bağımsız bölümde kimin ikamet ettiği tespit edilememiştir. Değerlendirme yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 yapı yaklaşık maliyetleri hakkında tebliğine göre (III) sınıf (B) grubu yapı olarak değerlendirilip birim değeri 1.210,00 TL/m² alınacak, 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yıpranma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele göre %32 yıpranma payı düşülecektir.
Kıymeti : 144.863,10 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı dosyada mevcut olup dosyadan bakılabilir
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 14/04/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Güney mah. Adnan Kahveci cad. No.6 Tütünçiftlik Kültür Merkezi Evlendirme Memurluğu Odası yanı 18 nolu Salon Körfez - Kocaeli
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/227 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR