KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Körfez Belediyesine ait 6 adet daire satış ihalesi

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 16:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
10.12.2019 15:00 Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen ( İhale Komisyonu ) huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI

SIRA İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ETAP NO BLOK KAT BAĞ ALANI(M2) TİPİ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE İHALE SAATİ
NO BÖL. NO. BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ
1 KÖRFEZ İLİMTEPE 1771 3 1 B Zemin 3 148.23 3+1 104,000.00 3,120.00 11.12.2019 16:00
2 KÖRFEZ İLİMTEPE 1771 3 1 C Zemin 2 148.23 3+1 103,000.00 3,090.00 11.12.2019 16:05
3 KÖRFEZ İLİMTEPE 1771 3 1 F 1 7 148.23 3+1 108,000.00 3,240.00 11.12.2019 16:10
4 KÖRFEZ İLİMTEPE 1690 4 3 D Zemin 2 148.23 3+1 101,000.00 3,030.00 11.12.2019 16:15
5 KÖRFEZ İLİMTEPE 1776 1 6 H Zemin 3 148.23 3+1 104,000.00 3,120.00 11.12.2019 16:20
6 KÖRFEZ İLİMTEPE 1776 1 6 I Zemin 3 148.23 3+1 110,000.00 3,300.00 11.12.2019 16:25
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen ( İhale Komisyonu ) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. ve 46. Maddeleri uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler
GERÇEK KİŞİLERDEN TÜZEL KİŞİLERDEN
Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.) Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
İhale Şartname bedeline ait makbuz İhale Şartname bedeline ait makbuz
İkametgâh İkametgâh
Nüfus cüzdan sureti Mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi ( içinde bulunulan yıl tarihli )
Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi
Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.
Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Aderes beyanı) Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Aderes beyanı)
Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı veya Noter tastikli)
Ticari Sicil Gazete
İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 10.12.2019 Tarih, saat 15:00’ a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.
İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 10.12.2019 Tarih, saat 15:00' a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 250.00 TL. Karşılığında, Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü' nden temin edilir.
İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR