KONYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan tarla ve müştemilatlar icradan satılıktır

KONYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090868
Şehir : Konya / Karatay
Semt-Mahalle : SARAÇOĞLU MAH. / SELİMİYE
: 48906
Yayınlandığı Gazeteler

MERHABA 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/10248 Esas
Muhammen Bedeli
:
369,000 TL
Birinci Satış Günü
:
10.01.2020 15:00
İkinci Satış Günü
:
07.02.2020 15:00
Satış Yeri
:
Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Cad. Adliye BinasıB Blok Zemin Kat Mezat Salonu Karatay/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 9. İCRA DAİRESİ
2017/10248 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, 5714 Ada, 22 Parsel, SARAÇOĞLU Mahalle/Köy, tavukçu Mevkii, Keşfe konu taşınmaz Karatay ilçesi, Erler Mahallesi Çukurçayır Sokağın, sulama kanalı tarafında kalan bölümünün sonunda bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım bu sokak üzerinden sağlanmakta olmasına karşın, bu sokak umumi açılmış bir yol olmayıp parsel sahipleri ihtiyaçlarının karşılanması için diğer parseller üzerinden açılmıştır. Taşınmazın vasfı tapusunda Tarla olarak belirtilmesine karşın, meskun alan ve tarla olarak iki bölüm halinde kullanılmaktadır. Meskun alan, taşınmazın kuzeybatı köşesinde bulunmaktadır. Ekli krokide görüldüğü üzere, taşınmazın üzerindeki plansız yapılardan(a) harfi ile gösterilen tek katlı ev brüt (a)= 133.07 m2, (b) harfi ile gösterilen ahır brüt (b)= 156 m2,(c) harfi ile gösterilen ahır brüt (c)= 165 m2, (d) harfi ile gösterilen odunluk brüt (d)=23 m2, e harfi ile gösterilen metruk ev brüt (e)= 105.66 m2, (f) harfi ile gösterilen metruk tavuk kümesi (f)= 20 m2 ,( g) harfi ile gösterilen tandırlık (g)= 20 m2 ,( h ) harfi ile gösterilen 1.katı inşaat halindeki zemin+1 katlı evin zemin oturum alanı brüt (h)= 122 m2 , ( ı ) harfi ile gösterilen zemin+1 katlı sıvalı evin zemin oturum alanı brüt (ı)= 133.66 m2 , ( j ) harfi ile gösterilen ahır brüt (j)= 294.80 m2,(k) harfi ile gösterilen depo brüt (k)= 83.90 m2, (l ) harfi ile gösterilen ahırbrüt (l)= 96.75 m2, (m) harfi ile gösterilen açık ahırbrüt (m)= 70.75 m2, ( n ) harfi ile gösterilen tek katlı ev brüt (n)= 98 m2, ( o ) harfi ile gösterilen zemin+1 katlı inşaat halindeki evin zemin oturum alanı brüt (o)= 108 m2 miktarındadır.
Taşınmaz kuzeyindeki Saraçoğlu Caddesine 1 kilometre, batısındaki sulama kanalına 500 metre, kuzey batısındaki Konya Adliyesine 8 kilometre ve il merkezine 12 kilometre mesafede olup, aktif tarım arazisi olarak kullanılan bölgenin, meskun alanla sınırında bulunmaktadır.
Taşınmazın Teknik Özellikleri ve Değerlendirmesi:
1) İnşaat Değerlendirmesi:
Konya İli, Karatay ilçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5714 ada 22 nolu parsel üzerinde yerinde tespit edilen ve a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n-o harfleri ile isimlendirilen15 adet yapı mevcuttur. Yapılar yerinde fotoğraflanmış , ölçümleri yapılmıştır. Yapıların yerinde gözlemlenen durumlarına göre inşaat birim fiyatları tespit edilmiştir. Yerinde alınan ölçümlere göre yapılara ait inşaat alanları hesap edilmiştir. İnşaat alanları ve takdir edilen birim fiyatlar ın kullanılması ile yapılara ait güncel değerler belirlenmiştir.Parsel üzerindeki yapıların, parsel hissedarlarına ait olduğutespit edilmiştir.
2) Zirai Değerlendirme:
Karatay İlçesi Saraçoğlu Mah. Çukurçayı Sok. No:15 yer alan5714 ada 22 nolu parsel üzerinde daha çok sınır hattını belirlemek üzere dikilmiş olankavak ve iğde ağırlıklı olmak üzere çeşitli cins ve yaşlarda meyve ağaçları yanı sıra taşınmazın bir bölümü silajlık mısır diğer bölümünde ise yonca ekili durumdadır.Gerek silajlık mısır ekili alan ve gerekse yonca ekili alan taşınmaz üzerinde yer alan sulama kuyusu ile sulanmaktadır.Toprak yapısı killi-tınlı yapıda olup profil derinliği +90cm.dir.Düz ve meyilsizdir.Gerek toprak yapısı ve bitki örtüsü özellikleri ve gerekse komşu taşınmazlarla olan benzerlik yapısı dikkate alınarak mahallinde yapılan benzer nitelikteki serbest piyasada oluşan taşınmazların satış fiyatları dikkate alındığında tarla birim fiyat değeri 50TL/m2 olduğu kabul edilmiştir.
Adresi : Erler Mahallesi Çukurçayır Sokak No:15 Merkez / KONYA
Yüzölçümü : 48.906,80 m2
Arsa Payı : ---
İmar Durumu : Dosyada mevcut bulunan Karatay Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.06.2019 tarih 6584 sayılı yazısının ekindeki imar durum belgesi suretine göre keşfe konu 5714 ada 22 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Tarımsal Alana (5000 m2’ye 1 ev) isabet ettiği belirtilmiştir. Jeolojik Durum:Ö.A.Dışında, TAKS:0.10, KAKS:0.10 olarak belirtilmiş olup, Bina Yüksekliği, Bina Derinliği, Ön Bahçe Mesafesi, Yan Bahçe Mesafesi, Arka Bahçe Mesafesi: belirtilmemiştir. Parsel kadastro parseli konumundadır.
Kıymeti : 369.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.
1. Satış Günü : 10/01/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 07/02/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Cad. Adliye BinasıB Blok Zemin Kat Mezat Salonu Karatay/KONYA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/10248 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR