KONYA 10. İCRA DAİRESİ

Konya Meram'da bahçeli kerpiç ev ve müştemilatlar icradan satılıktır

KONYA 10. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113243
Şehir : Konya / Meram
Semt-Mahalle : DURUNDAY MAH. / LALEBAHÇE
Yayınlandığı Gazeteler

MERHABA 14.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/5056 Esas
Muhammen Bedeli
:
640,000 TL
Birinci Satış Günü
:
05.03.2020 15:00
İkinci Satış Günü
:
02.04.2020 15:00
Satış Yeri
:
AKABE MH. ADLİYE SARAYIZEMİN KATB BLK.İCRA DAİRELERİ MEZAT SALONU/KARATAŞ/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KONYA 10. İCRA DAİRESİ
2019/5056 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya Meram ilçesi Durunday Mahallesi 9 cilt 1167 kütük sahife numarasında, 4432 ada 13 parsel numarası, 5.024,91 m2 yüzölçümü ile Bahçeli Kerpiç ev ve Mutfak ve Depo vasfında,
1/3 (1.674.97 m²) hissesi borçlu adına kayıtlı bulunmaktadır.
Taşınmazın Şerh/Beyan /İrtifak bilgisinde;
3. derece doğal sit alanıdır. Bu parselin yola bina tecavüzü vardır
Durunday Mahallesi Anasultan ve sulubağ sokağa cepheli konumdadır. Taşınmazın üzerinde tapu kaydında vasfı belirtilen üzerinde A harfi ile gösterilen 137,77 m² yüzölçümlü tek katlı ev, ile 33,83 m² depo 30,00 m² yüzölçümlü depo, 57,00 m² yüzölçümlü depo ile birlikte muhtelif cins ve yaşta ağaçlar, su kuyusu ve havuz vardır.
Ağaçların çoğunluğu bakımsız yıllık budamaları ve bakımları yapılmamış birçoğu kurumuş durumdadır.
Taşınmazda farklı kullanımlar bulunmaktadır.Yapı ve müştemilatların bulunduğu yer ayrı bir kullanımlı çevresi taş duvar ve briket duvar ile çevrili durumda diğer kısımlar ise farklı kullanımlıdır. Borçlunun zeminde kullandığı yer belli değildir.
Taşınmazın yakın çevresinde planlı yapılaşmalar başlamış ve devam etmektedir. bulunduğu yer 3. Derece doğal sit alanı sınırları içerisinde olup, planlı yapılaşmalarda 1600 m² bir olacak şekilde ifrazına izin verilmektedir.
Alışveriş ve iş merkezlerine, sağlık merkezlerine, eğitim kurumlarına, resmi kurumlara, sosyal donatı alanlarına, sanayi bölgelerine ve şehir merkezine yakın durumdadır. Büyük Organize sanayi bölgelerine, Hava limanına, kampus alanlarına, otogara ve ana yollara uzak konumdadır.
Taşınmazın üzerinde tapu kaydında vasfı belirtilen üzerinde 137,77 m² yüzölçümlü tek katlı ev 33,83 m² depo 30,00 m² yüzölçümlü depo, 57,00 m² yüzölçümlü depo ile birlikte muhtelif cins ve yaştaağaçlar, su kuyusu ve havuz vardır.
Ağaçların çoğunluğu bakımsız yıllık budamaları ve bakımları yapılmamış birçoğu kurumuş durumdadır.
Taşınmaz zemininde bulunan BİNA ve DEPO için; kullanılan malzeme, yapılan işçilik, binanın taşıyıcı elemanları vs. durumları göz önüne alındığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliği’ne göre III. Sınıf A Grubu yapılara (Konutlar: Üç kata kadar, üç kat dâhil) girdiği tespit edilmiştir. Mevcut yapının Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Cetveline göre; III. Sınıf A Grubu yapılar için yayınlanmış birim maliyet olan 980,00 TL/m² alınarak ve I. Sınıf B Grubu yapılar için yayınlanmış birim maliyet olan 275,00 TL/m² alınarak, taşınmaz üzerindeki yapının değeri;
Borçlunun 1/3 hissesine isabet eden yapılaşmalar +ağaçlar +arsa değeri olmak üzeretoplam değerinin 1.920.000,00 TL/3 = 640.000,00 TLdir.
Kadastro parseli olup mevzuata uygun proje tanzim edilemez. Ancak yol terki yapıldıktan sonra oluşacak parsele mevzuata uygun proje yapılabilir. TaşınmazınHerhangi bir kısıtlılık durumu bulunmamaktadır. Taşınmaz 3. Derece doğal sit alanı içerisinde olup, bölge doğal yapısı bakımından tercih edilen bir bölgedir. Komşu parseller ile teknik olarak aynı özelliğe sahiptir.
.Mesken inşaat alanı 137,77 m2 dir.
kıymet takdirine konu taşınmazın; mevcut kullanım şekli, imar durumu, konumu, topoğrafik yapısı, çevresinde mevcut olan imar durumu ve yapılaşma durumu, imar planında belirtilen kısıtlılık durumları, büyüklüğü vs. göz önünde bulundurulması neticesinde, taşınmazın arsa değerinin 350,00 TL/m² olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre;
• Borçlunun 1/3(1.674.97 m²) hissesine isabet edenArsa Bedeli (1.674.97 m² x 350,00 TL/m²) : 586,239.50 TL dir.
Konya Meram ilçesi Durunday mahallesi 9cilt 1167 kütük sahife numarasında, 4432 ada 13 parsel numarası, 5.024,91 m2 yüzölçümü ile Bahçeli Kerpiç ev ve Mutfak ve Depo vasıflı taşınmazın borçlu adına 1/3(1.674.97 m²) hissesinin;hâlihazır durumu, bulunduğu mevkii, konumu, imar durumu, niteliği ve niceliği, kullanım özellikleri, bulunduğu sosyal çevre, çevresindeki eski ve yeni yapılaşmalar,ulaşım durumu,şehir merkezine uzaklığı,bulunduğu semt ve semt içindeki yeri,piyasadaki alım satım rayiçlerive günün iktisadi koşulları gibi bütün özellikleri ile değerlendirildiğinde kıymet takdiritarihi itibariyle piyasa rayiçlerine göre üzerindeki yapılaşmalar +ağaçlar +arsa değeri olmak üzere toplam değerinin 640.000,00 TL (Altı Yüz Kırk Bin Türk Liradır.)
Adresi : Durunday Mahallesi Anasultan Sokak No:23 Meram/Konya adresindedir.
Yüzölçümü : 5.024,91 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu Belediye mücavir alanı sınırları içerisinde olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. Taşınmaz Meram Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 10.09.2019 tarih 8958 sayılı yazısı eki imar durum belgesine göre , planda kısmen yol, kısmen 1600 m² yebir ev,yapılacak sahaya isabet etmektedir. İnşaat parametreleri E= 0.15 ayrık ikiz nizam 2 katlıdır. Parsel imar uygulaması görmemiş Kadastro parselidir. (DOP) kesintisi yapılmamıştır. Taşınmazın yol terki yapılmamıştır.
Kıymeti : 640.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın Şerh/Beyan /İrtifak bilgisinde;
3. derece doğal sit alanıdır. Bu parselin yola bina tecavüzü vardır /İntifa hakkı vardır.
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 02/04/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : AKABE MH. ADLİYE SARAYIZEMİN KATB BLK.İCRA DAİRELERİ MEZAT SALONU/KARATAŞ/KONYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5056 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR