ILGIN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Ilgın'da 477 m² bahçeli ev ve müştemilatı icradan satılıktır

ILGIN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113854
Şehir : Konya / Ilgın
Semt-Mahalle : ŞIHCARULLAH MAH. / ILGIN
: 477
Yayınlandığı Gazeteler

ILGIN''IN SESİ 16.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1878 Esas
Muhammen Bedeli
:
189,007 TL
Birinci Satış Günü
:
18.03.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
29.05.2020 10:00
Satış Yeri
:
Ilgın İcra Müdürlüğü Koridoru Ilgın/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ILGIN İCRA DAİRESİ
2018/1878 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Ilgın İlçe, 712 Ada, 11 Parsel, ŞIHCARULLAH Mahalle/Köy, MAHMUTHİSAR YOLU Mevkii, MESKEN: Mesken 470 nolu sokağa bitişik yapılmıştır. Duvarları tuğladan yığma iki katlı Mesken olarak kullanılan binanın girişi bahçedendir. Meskenin taban alanı 96,00 metrekaredir. İki katlı yapının iki adet Penceresi pvc doğramadan diğer pencereleri ve kapıları ahşap doğramadandır. Yapının birinci kata çıkışı doğu cephesinden betonarme merdiven ile yapılmaktadır.Zemin kat girişi de merdiven altından yapılmaktadır. 2 daire olarak kullanılan binanın her katında iki oda,salon, mutfak, banyo ve lavabo -tuvaleti vardır. Yapının içi ve dışı çimento harçlı sıvalı ve boyalıdır. Meskenin üzeri kiremit kaplı kırma çatılıdır. 3-A grubu yapılar sınıfına girmek olan yapının yıpranma payı %32 dir. Toplam 192 metrekare yapı alanı olan iki katlı meskene yıpranma payı düşüldükten sonra yapı değeri olarak 127.949,00TL kıymet hesaplanmıştır.
MÜŞTEMİLATLAR: Parselin Doğu sınıra bitişik olarak yapılmış olan 133,00 metrekare alanı olan tuğladan yığma tek katlı bir kısmı kiremit çatılı bir kısmı oluklu saç çatılı müştemilatı vardır. Ayrıca parselin Kuzey sınırına sıfır olarak yapılmış üzeri trapez saç kaplı 30,00 metrekare alanı olan açık yarı açık ahır vardır. Toplam yapı alanı 166 metrekare olan müştemilatlar 1-B grubu yapılar sınıfına girmekte olup yıpranma payı %50 dır.Müştemilatlara yıpranma payı düştükten sonra toplam yapı diğer olarak 22.825,00TL kıymet hesaplanmıştır. Parsel etrafında yapılaşmalar devam etmektedir. Taşınmaz kuş bakışı olarak Ilgın ilçe merkezine 650 metre, Ilgın Kaymakamlığına 1750 metre, Ilgın otogarına 1800 metre, Ilgın sanayisine 1500 metre, Ilgın merkez pazarına 1500 metre mesafededir.Kıymet takdiri yapılan 712 ada 11 nolu parsel sağlıksız ve zararlı olan, alt yapısı olmayan, az gelişmiş, çevre sağlığını tehdit eden sanayi atıkları, jeolojik açıdan tehlike arz eden oturmalar ve heyelan, ıslah edilmemiş dere yatağı bölgesinden uzak konumdadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Keşfe konu taşınmazın yapılı bulunduğun 712 ada 11 parsel imar planı sahasına isabet etmektedir.Ayrık nizam iki kata imarlıdır. Tak= 0,30 ve Kaks =0,60 dır. Yukarıdaki inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; kıymet takdiri yapılan Konya İli, Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi 712 ada 11 numaralı taşınmazın yeri, konumu, değerini etkileyen unsur ve nitelikleri, objektif ölçüler, piyasa rayiçleri ve nitelikleri ve nicelikleri, arz ve talep durumları göz önüne alınarak arsa bedeli: 477,92 m2 x 80 TL= 38.233,60TL kıymet hesaplanmıştır.Keşfi yapılan 712 ada 11 nolu parselin, konumu, bulunduğu mevkii, niteliği ve niceliği, şehir merkezine uzaklığı, imar durumu ve arsa rayiçleri göz önüne alınarak yapılan keşif tarihi itibariyle değerinin 189.007,60TL (yüzseksendokuzbinyediliraatmışkuruş)olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır.
Adresi : Şıhcarullah Mahallesi,470.Sokak No:4 Ilgın/Konya
Yüzölçümü : 477,92 m2 Kıymeti : 189.007,60 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 29/05/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Ilgın İcra Müdürlüğü Koridoru Ilgın/KONYA -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1878 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR