YEŞİLBAYIR VAKFI

Konut satışı yapılacaktır

YEŞİLBAYIR VAKFI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872691
Şehir : Antalya / Döşemealtı
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA KÖRFEZ 04.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya ili Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesinde bulunan gayrimenkul satışları
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya ili Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşilbayır vakıf merkezi
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
YEŞİLBAYIR VAKFI BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Vakfımıza ait Antalya ili Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesinde bulunan aşağıda bilgileri yazılı gayrimenkuller açık teklif usulü ile muhammen bedeli üzerinden artırma yapılmak üzere karşılarında yazılı tarih ve saatte ihale edilerek satılacaktır.
1- İhale Vakıf Merkezinde Vakıf Yönetim Kurulu huzurunda yapılacaktır.
2- İhalesi yapılacak Taşınmazın;

Ada ParselM2/Hisse İmar İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Geçici
Durumu Bedeli (TL) Teminat

1502/15 489 Tam Konut 22/10/2018 09.00 225.000,00 22.500,00

1502/16 488 Tam Konut 22/10/2018 09.30 225.000,00 22.500,00


3- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilindeVakıf merkezinden ücretsiz alınabilir.
4- İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.
5-İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,
b) Özel kişiler ikametgah belgesi ve nüfuz cüzdanı örneğini,
c) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2018 yılı tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2018 yılı ticaret odası belgesini,
d) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2018 yılı noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına vermeleri zorunludur.
6- İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla İstekliler tekliflerini iadeli taahhütlü mektup ile de gönderebilir.
7- Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.
İlan olunur.

Zafer YÖRÜK
Yeşilbayır Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR