BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konut satış ihalesi yapılacaktır

BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891082
Şehir : Tokat / Başçiftlik
Semt-Mahalle : GENÇOSMAN MAH. / BAŞÇİFTLİK
Yayınlandığı Gazeteler

NİKSAR DANİŞMEND 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TOKAT HABER 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Satılacak toplam daire sayısı 21 adet
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başçiftlik Belediye Başkanlığı hizmet binasında Belediyemiz Toplantı odasında Encümen huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONUT SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ


MADDE 1: Belediyemiz Encümeninin 25/10/2018 tarih ve 63 sayılı Kararına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Genç Osman Mahallesi Yüksel Bayram Caddesi Mevkiinde tapunun 7 pafta 7026 nolu parselde 898,68 m2. Miktarında arsa nitelikli taşınmaz üzerine yapılan konutların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46.Maddeleri gereği İhale ile satışı yapılacaktır.

MADDE 2: İhale 16/11/2018 Cuma günü saat 10.00 da, Başçiftlik Belediye Başkanlığı hizmet binasında Belediyemiz Toplantı odasında Encümen huzurunda açık artırma usulü ile yapılacaktır. Satışa söz konusu dairelerin her biri için ihale saatleri ayrı ayrı olarak belirlenmiş olup, ihaleye katılacak olan isteklilerin ihale saatinde Belediyemiz Toplantı odasında hazır bulunmaları gerekmektedir. Bir önceki saat diliminde yapılacak/yapılmakta olan ihalenin uzaması durumunda, ihaleye katılmak için bekleyen isteklilere anlık olarak bilgilendirme yapılacak olup, isteklilerin Belediye binası bekleme odasından ayrılmamaları gerekmekte olup, isteklilerin bu durumu kabul ettikleri varsayılır, ihale saatlerini kaçırmış olmaları ya da ilanda belirtilen saatten daha ileri bir saatte (aynı gün içerisinde olmak kaydıyla) ihalenin yapılması sebebiyle ihaleye katılamamaları durumunda hak iddia edemezler. Bununla birlikte ihale bu tarihte yapılmaması durumunda aynı usül ve şartlar dâhilinde ihale 23/11/2018 Perşembe günü saat 10.00 da aynı yerde yapılacaktır.

MADDE 3: Satılacak toplam daire sayısı 21 adet olup;

KAT NO: DAİRE NO: CEPHE DAİRE ODA SAYISI /M2. MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ
1 1 GÜNEY 1+1 / 38M2. 63.000,00.-TL 1.890,00.-TL 16/11/2018 10:00
1 2 GÜNEY-BATI 2+1 / 93M2. 144.000,00.-TL 4.320,00.-TL 16/11/2018
10:20
1 3 GÜNEY-DOĞU 2+1 / 87M2. 141.800,00.-TL 4.254,00.-TL 16/11/2018
10:40
1 4 KUZEY-DOĞU 2+1 / 87M2. 133.000,00.-TL 3.990,00.-TL 16/11/2018 11:00
1 5 KUZEY-BATI 2+1 / 93M2. 139.500,00.-TL 4.185,00.-TL 16/11/2018
11:20
2 6 GÜNEY 1+1 / 38M2. 66.500,00.-TL 1.995,00.-TL 16/11/2018
11:40
2 7 GÜNEY-BATI 2+1 / 93M2. 152.500,00.-TL 4.575,00.-TL 16/11/2018
12:00
2 8 KUZEY-BATI 2+1 / 93M2. 147.000,00.-TL 4.410,00.-TL 16/11/2018
13:00
2 9 KUZEY-DOĞU 2+1 / 87M2. 139.200,00.-TL 4.176,00.-TL 16/11/2018
13:20
2 10 GÜNEY-DOĞU 2+1 / 87M2. 147.900,00.-tl 4.437,00.-TL 16/11/2018
13:40
3 11 GÜNEY 1+1 / 38M2. 66.500,00.-TL 1.995,00.-TL 16/11/2018
14:00
3 12 GÜNEY-BATI 2+1 / 93M2. 152.500,00.-TL 4.575,00.-TL 16/11/2018
14:20
3 13 KUZEY-BATI 2+1 / 93M2. 147.000,00.-TL 4.410,00.-TL 16/11/2018
14:40
3 14 KUZEY-DOĞU 2+1 / 87M2. 139.200,00.-TL 4.176,00.-TL 16/11/2018
15:00
3 15 GÜNEY-DOĞU 2+1 / 87M2. 147.900,00.-TL 4.437,00.-TL 16/11/2018
15:20
4 16 GÜNEY 1+1 / 38M2. 64.600,00.-TL 1.938,00.-TL 16/11/2018
15:40
4 17 GÜNEY-BATI 2+1 / 93M2. 147.900,00.-TL 4.437,00.-TL 16/11/2018
16:00
4 18 KUZEY-BATI 2+1 / 93M2. 144.200,00.-TL 4.326,00.-TL 16/11/2018
16:20
4 19 KUZEY-DOĞU 2+1 / 87M2. 139.200,00.-TL 4.098,00.-TL 16/11/2018
16:40
4 20 GÜNEY-DOĞU 2+1 / 87M2. 147.900,00.-TL 4.386,00.-TL 16/11/2018
17:00
ÇATI KATI 21 GÜNEY 2+1 / 121M2. 157.000,00.-TL 4.710,00.-TL 16/11/2018
17:20


MADDE 4 : İhale için şartname bedeli 150.00 tl’dir. İhaleye katılabilmek için şartname almak ve geçici teminat yatırmak zorundadır. Şartnameyi alan şahıs satılacak daireleri görmüş, incelemiş, şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılır.

MADDE 5: Bina önündeki açık alanın kullanım hakkı bir başkasına verilmeyecektir. Bahce kısmında daire sahipleri tarafından belediyemizden izin alınmadan hiçbir şekilde inşaat, tadilat gibi düzenlemeler yapılmayacaktır. Aksi takdirce daire sahipleri belediyemizce belirlenecek olan her türlü cezai yaptırımı kabul etmiş sayılır.

MADDE 6: - İhalesi daireler belediyemiz tarafından düzenlenerek en geç 30/11/2018 tarihine kadar ihale üzerinde kalan şahsa teslim edilecektir.

MADDE 7: İhaleden doğacak tüm masraflar Tapu masrafları, Elektrik ve su Aboneleri harcı gibi tüm masraflar alıcıya aittir.

MADDE 8: Belediyemize herhangi bir borcu bulunan şahıslar ve bunlara vekâlet edenler ihaleye katılamazlar. Katılsalar dahi yatırmış oldukları teminatları borçlarına sayılacaktır. İhaleye katılmadan önce Tahsilât servisinden Borcu yoktur yazısı almaları gerekmektedir. Tapu işlemleri sonuçlandıktan sonra ilgilinin geçici teminatı iade edilecektir

MADDE 9: İhale bitiminde toplam ihale bedeli ihale yapılan tarih dâhil 10 gün içerisinde ödenecektir. İhale bedelinin belirlenen tarihte ödenmemesi durumunda ise ihale feshedilecek, teminatları ise gelir kaydedilecektir.

MADDE 10: İhale üzerinde kalıp sonra vazgeçen şahıs veya şirketin, teminatı gelir kaydedilir.

MADDE 11: İhtilaf halinde Niksar Mahkemeleri ve İcra daireleri Yetkili olup, şartnamede olmayan hususlarda Belediyemiz Encümeni yetkilidir.

MADDE 12: İhaleye çıkarılan daireler mutfak dolap ve tezgahları hariç olmak üzere anahtar teslim bitmiş halde teslim edilecektir . Alıcı bodrum ve zemin kat dahil bina içerisinde hiçbir değişiklik, ek olarak başka ve farklı bir yaptırım talebinde bulunmayacaklardır.

MADDE 13: Borçlunun ölümü halinde tapu işlemleri kanuni mirasçıları adına çıkarılacaktır.

MADDE 14: İhale arttırımı, her yükseltme bedeli için minimum 1.000,00.-tl (bintürklirası) olacaktır.

MADDE 15 : İş bu İhale şartnamesi 15 Maddeden İbarettir.

Belediye Encümeni hattı layık bulmadığı takdirde veya ihaleyi alan şahsı yeterli görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 26/10/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR