KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konak'ta 2 katlı kargir ev hissesi Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğünden satılıktır

KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111995
Şehir : İzmir / Konak
Semt-Mahalle : ETİLER MAH. / BASMANE
: 85
Bulunduğu Kat : Müstakil
Binadaki Kat Sayısı : 2
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİGÜN 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İzmir İli Konak İlçesi Çorakkapı Mah. 1524 ada 91 parselinde kayıtlı olan meskenin alanı 85,00 m² yüzölçümlü arsa üzerine bitişik nizamda inşa edilmiş bodrum+ Zemin kattan oluşan iki katlı kargir ev
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşıyaka/İZMİR
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TC
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANISATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ, KIYMETİ VE SATIŞ ŞARTLARI:


1- Gayrimenkul, Etiler Mah. 1271 Sk. No:8 Konak/İZMİR adresinde bulunmaktadır.

2- Tapunun İzmir İli Konak İlçesi Çorakkapı Mah. 1524 ada 91 parselinde kayıtlı olan meskenin alanı 85,00 m² yüzölçümlü arsa üzerine bitişik nizamda inşa edilmiş bodrum+ Zemin kattan oluşan iki katlı kargir evdir. Gayrimenkulün 1/8 (10,63 m²) + 7/128 (4,65 m²) hisselerinin satışı açık artırma usulü ile yapılacaktır.

3-Gayrimenkulün Takdir edilen Rayiç Değeri 28.750,00-TL dir.

4- Gayrimenkulün rayiç bedeli üzerinden %7,5 nispetinde 2.156,25-TL. teminat alınacaktır. Teminat 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 10'uncu maddesinin 1-4'üncü bentlerinde yazılı bulunan para, süresiz banka teminat mektubu, Hazine tahvil ve bonoları veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilatlar (Bu esham ve tahvilatlar en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilir.

5-Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi, alıcı adına tahakkuk edilecek Tapu Harcı ve masrafları alıcılar tarafından ayrıca ödenecektir.

6- Gayrimenkulün birinci açık artırması 04.02.2020 Salı günü saat 14:00'de Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşıyaka/İZMİR adresinde yapılacak olup, satış süresi 15 dakikadır.

7- Gayrimenkule ait şartname Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

8- Gayrimenkulün satışına iştirak etmek isteyenler teminatlarını, Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine, Açık Artırma (İhale) günü saat:12.30'a kadar vereceklerdir. Teminatlarının verildiğine ilişkin olarak Vergi Dairesi müdürlüğü veznesinden alacakları Alındı (Vergi Dairesi Alındısı – Menkul Kıymetler Alındısı) Belgelerini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

9- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alcakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak 11.02.2020 Salı günü saat 14:00'de aynı adreste tekrar arttırmaya çıkarılacaktır.

10- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddiaların dayanağı olan belgelerle 15 gün içinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulurlar.

11- İhale günü ve zamanında ihaleyi sekteye uğratacak veya sonucu olumsuz etkileyecek her hangi bir durum olması halinde, ihalenin yapılıp yapılmayacağı hususunda satış komisyonu yetkilidir.

12- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

İhaleye katılanlar şartnameyi okumuş ve tüm şartlarını kabul etmiş sayılırlar. İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR