İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Konak ilçesinde avlulu kargir ev mahkeme kararıyla satılıktır

İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888950
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 04.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Satış Memurluğu
Dosya No
:
2017/35 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
300,000 TL
Birinci Satış Günü
:
23.01.2019 15:50
İkinci Satış Günü
:
21.02.2019 15:50
Satış Yeri
:
İZMİR ADLİYESİ ZEMİN KATG BLOK 9 NOLU MÜZAYEDE SALONU -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/35 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Konak İlçesi , ESNAFŞEYH Mahallesi 184 ada 42 parselde 80,00 M2 yüzölçümlü Kargir avlulu ev niteliğinde olduğu tapu kaydında yazılıdır. Taşınmaz Uğur Mahallesi 442 sokak No: 15 Konak/İzmir adresinde harap haldeki bodrum katı bulunan 1 katlı binadır. Taşınmazın üzerindeki bina bodrum katı ile birlikte yaklaşık 38+38 =76 m2 toplam brüt inşaat alanlıdır. Yaklaşık 80 yıllık yapının içinde oturulamayacak kadar yıpranmış olduğu tuğla+taş duvarının kısmen sıvalı ve üzeri eski tip alaturka kiremit örtülü olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın ulaşım ve konumunun gayet iyi Ticari Aktiviteye yakın olduğu Her türlü Belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanacak konumdadır.
Yüzölçümü : 80 m2
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Kemeraltı Kentsel ist alanı ve çevresi koruma amaçlı Revizyon imar planında TC-3 Turizme yönelik Ticaret 3 kat alanında kalmaktadır.Eski eser bitişiği ve eski eser karşısık konumundadır.Kentsel sit alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalmakta her türlü işlem içinİ.K.V.K.B.K.'danizin alınması gerekmektedir.
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında beyanlar hanesinde Sit alanı içinda kalmaktadır 03.06.1983 tarih 3059 yevmiye , 2. Grup korunması gereken kültür varlığıdır. Ayrıca hissedarların hissesinde şerhler kanesinde Konak Belediye BaşkanlığıMali Hizmetler Müdürlüğünün hacizleri ile İzmir 12. İcra Müdürlüğünün 2012/573 esas sayılı dosyasından haciz vardır.

1. Satış Günü : 23/01/2019 günü 15:50 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 21/02/2019 günü 15:50 - 16:00 arası
Satış Yeri : İZMİR ADLİYESİ ZEMİN KATG BLOK 9 NOLU MÜZAYEDE SALONU -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/35 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR