Yazdır

İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Konak ilçesinde 5 adet taşınmaz icradan satılık

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636488
Şehir : İzmir / Konak
Semt-Mahalle : AZİZİYE MAH. / EŞREFPAŞA
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 250000 TL
İlk İhale Tarihi : 05.10.2017 14:00
Dosya Numarası : 2017/6 SATIŞ
İhale Yeri : İZMİR ADLİYESİ G BLOK ZEMİN KAT 9 NOLU MÜZAYEDE SALONUNDA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
İZMİR
6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 36536 Ada No, 5 Parsel No, 2.Aziziye Mahallesindebir katlı kargir ev olarak tapuya kayıtlı taşınmaz 2. kadriye mahallesi 635/1sokak No: 15 Konak/İzmiradresinde yer alan sundurmanın üzerioluklu sac levha ileetrafı demir iskeletlive demir kapılı olarak kapatılarakkapalı garaj olarak kullanılmaktaTemelsiz olarak yapılan yapı 635/1 sokak ,No:17 Konak -İzmiradresinde bulunankomşu parselin eklentisi niteliğindedir. Tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü : 136 m2
İmar Durumu : 2. Aziziye mahallesi 36536 ada 1,2 ve 5parseller 1/1000 ölçekliuygulama imar planında kalmakta olupBlok nizamda 3(BL-3) Kattır. 3194sayılı imar kanununun 18. maddesi hükümlerine tabidir.
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Karşıyaka4. İcra Müd 2015/5201 esas, Karşıyaka 2. İcra Müd. 2015/10543-10678esassayılı dosyaları ve İzmir 25 İcra Müd 2015/12246İzmir 16. İcra Müd. 20076/642esas İzmir 23. İcra Müd 2009/5958esas sayılı dosyalarından hacizler vardırve devam etmektedir.
1. Satış Günü : 05/10/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 08/11/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : İZMİR ADLİYESİ G BLOK ZEMİN KAT 9 NOLU MÜZAYEDE SALONUNDA
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 36535 Ada No, 2 Parsel No, 2. Aziziye Mahallesi 1 katlı kargir evolarak tapuya kayıtlı taşınmaz 1. Kadriye mahallesi 691 sokak No: 27 Konak-İzmiradresinde yer alantek katlı bina 691 sokakcephesinden 2 katlıolarak görünsede üstkısmın yıkılmış olduğubinanın uzun süredir kullanılmadığıharap vaziyette bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü : 61 m2
İmar Durumu : 1/1000ölçekli uygulamaimar planındakonut alanında kalmakta olup bitişik nizam3(B-3 ) kattır.
Kıymeti : 80.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Karşıyaka4. İcra Müd 2015/5201 esas, Karşıyaka 2. İcra Müd. 2015/10543-10678esassayılı dosyaları ve İzmir 25 İcra Müd 2015/12246 hacizler vardırve devam etmektedir.
1. Satış Günü : 05/10/2017 günü 14:25 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 08/11/2017 günü 14:25 - 14:35 arası
Satış Yeri : İZMİR ADLİYESİ G BLOK 9 NOLU MÜZAYEDESALONUNDA -
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 36536 Ada No, 2 Parsel No, 2. aziziye Mahallesi 1 katlı avlulu ev olarak tapuya kayıtlı taşınmaz 635//1 sokak no : 23-23/1konak izmir adresindeyer alan 23 kapı numaralı 2 katlı bina ile 23/1 kapı numaralı tek katlıbinanın harapbir vaziyette bulunduğutespit edilmiştir. Taşınmazın tüm belediye hizmetlerinden yararlanma imkanı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 80 m2
İmar Durumu :2. Aziziye mahallesi 36536 ada 1,2 ve 5parseller 1/1000 ölçekliuygulama imar planında kalmakta olupBlok nizamda 3(BL-3) Kattır. 3194sayılı imar kanununun 18. maddesi hükümlerine tabidir.
Kıymeti : 60.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Karşıyaka4. İcra Müd 2015/5201 esas, Karşıyaka 2. İcra Müd. 2015/10543-10678esassayılı dosyaları ve İzmir 25 İcra Müd 2015/12246 hacizler vardırve devam etmektedir.
1. Satış Günü : 05/10/2017 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 08/11/2017 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : İZMİR ADLİYESİ G BLOK 9 NOLU MÜZAYEDE SALONUNDA -
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 36536 Ada No, 1 Parsel No, 2. aziziye Mahallesi 1 katlı kargir ev olarak tapuya kayıtlı taşınmaz 635//1 sokak no : 25 Konak/İzmiradresinde yer alan tek katlıbinanın harap bir vaziyettebulunduğu tespit edilmiş .taşınmazın tüm belediye hizmetlerinden yararlanma imkanı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 28 m2
İmar Durumu : 2. Aziziye mahallesi 36536 ada 1,2 ve 5parseller 1/1000 ölçekliuygulama imar planında kalmakta olupBlok nizamda 3(BL-3) Kattır. 3194sayılı imar kanununun 18. maddesi hükümlerine tabidir.
Kıymeti : 20.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Karşıyaka4. İcra Müd 2015/5201 esas, Karşıyaka 2. İcra Müd. 2015/10543-10678esassayılı dosyaları ve İzmir 25 İcra Müd 2015/12246 hacizler vardır ve devam etmektedir.
1. Satış Günü : 05/10/2017 günü 15:15 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 08/11/2017 günü 15:15 - 15:25 arası
Satış Yeri : İZMİR ADLİYESİ G BLOK 9 NOLU MÜZAYEDE SALONUNDA -
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 36527 Ada No, 20 Parsel No, 2. Aziziye mahallesi bir katlı avlulu 2 ev olarak tapuya kayıtlı taşınmaz 600/2 sokakNo: 5-5/1 Konak/izmir adresinde 3 katlıve avlusundaki tek katlı ve avlusundaki tek katlı yapıların bulunduğu yerdir. 3 katlı yapınınzemin vebirinci katının 2 ayrıbölüm halinde yapıldığı ,zemin katta bir tarafta1 oda mutfak diğer tarafta giriş-odaburaya açılan 1 odamutfak ve banyodan ibarettir birinci katta aynışekilde olup,2.katın salon açıkmutfak , koridorve banyo bölümlerinden ibarettir çatısı saç levha ile kaplıdır.tamamı mesken olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü : 196 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulamaimar planındakonut alanında kalmaktaolup Blok nizam 3(BL-3) kattır.3194 sayılı imar kanunun18. maddesi hükümlerine tabidir.
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Karşıyaka4. İcra Müd 2015/5201 esas, Karşıyaka 2. İcra Müd. 2015/10543-10678esassayılı dosyaları ve İzmir 25 İcra Müd 2015/12246 hacizler vardırve devam etmektedir.
1. Satış Günü : 05/10/2017 günü 15:40 - 15:50 arası
2. Satış Günü : 08/11/2017 günü 15:40 - 15:50 arası
Satış Yeri : İZMİR ADLİYESİ G BLOK 9 NOLU MÜZAYEDE SALONUNDA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/07/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR