KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli Derince'de 85 m² daire icradan satılıktır

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980869
Şehir : Kocaeli / Derince
Semt-Mahalle : DUMLUPINAR MAH. / DERİNCE
: 85
Bulunduğu Kat : 2
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZGÜR KOCAELİ 16.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/71175 ESAS
Muhammen Bedeli
:
135,100 TL
Birinci Satış Günü
:
29.05.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
25.06.2019 11:00
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2018/71175 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, Derince , 1438 Ada, 2 Parsel, Dumlupınar Mah., D blok ,2. kat, 5 nolu bağımsız bölüm Mesken vasıftı taşınmaz;
Parsel üzerinde ayrık nizamda, betonarme karkas sistemle inşa edilmiş 4 adet blok bulunmaktadır.Ana gayrimenkul Derince Tapu Sicil Müdürlüğü’nde incelenen kat irtifakına esas mimari projesine göre: Bodrum + Zemin + 2 normal kattan oluşmakta olup toplam 4 katlı olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın onaylı mimari projesine ve kat irtifakı listesine göre ana yapıda zemin ve normal katların her birinde 2'şer adet mesken bulunmakta olup toplam 6 adet bağımsız bölüm kayıtlıdır. Ana yapıda tek giriş bulunmakta olup bina girişi bodrum katı seviyesinden ve güney cepheden verilmiştir. Konu taşınmazın dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalı vaziyettedir. Merdiven holü ve merdivenler mermer parçalarla kaplı mozaik beton kaplı, korkuluklar demir korkuluktur. Bina dış kapısı demir kapıdır. ruhsata esas mimari projesine göre: antre, misafir-oturma odası, mutfak, 3 adet oda, 1 adet wc, 1 adet banyo ve 3 adet balkon plan tertibinde 85,45 m² net alanlı, 96,50 m² brüt alana sahiptir. Daire dış kapısıve tüm iç kapılar ahşap kapıdır. Salon ve oda zeminleri parke kaplı diğer mekanlar seramik kaplıdır. Keşif tarihinde kapı kapalı içeri girelememiştir.
Adresi : Yavuz Sultan Mah.Ozan Sokak, Dış Kapı No:16 Derince / KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.857,00 m2

Arsa Payı : 1/24
İmar Durumu : Derince Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı " kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları Ayrık yapı nizamı, kat adedi 3 kattır.Taban Alanı Katsayısı (TAKS) = 0,40, Kat Alanı Katsayısı (KAKS) = 1,20 olarak belirlenmiştir. Yaklaşma mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre, yan bahçe cephelerinde min. 3,00 metredir.
Kıymeti : 135.100,00 TL

KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi , Eklenti : 5 Nolu kömürlük
1. Satış Günü : 29/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 25/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ


Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde is bu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan bu satış ilanı tebligat yerine geçer.

6 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/71175 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları , ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR