KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri/Melikgazi'de 3+1 daire SGK'dan satılıktır

KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
100 m2 3+1
İşin Yapılacağı Yer
:
Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.03.2019 10:00
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Melikgazi Sosyal Güvenlik Merkezi


İLİ:KAYSERİ
İLÇESİ:KOCASİNAN DOSYA NO:2011/014

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI:

1-Gayrimenkulun bulunduğu mahalle,sokak ve kapı no: Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sancaktepe Mah.Aşıt Mevkii, .Gökler Sok.No:19
2- Gayrimenkulun durumu ve özel nitelikleri:
TAPU KAYDI:1- 1-Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mah,Aşıt Mevki, kaim tapunun 1078 Ada, 12 parsel, 8/724 cilt/sayfada kayıtlı, Tarla.
İMAR DURUMU: Kocasinan Belediyesi Plan Proje Müdürlüğünün 28.02.2019 tarih ve E-806/2551 sayılı yazıyla bildirilen Kocasinan ilçesi, Kötügöller Mah. Aşıt mevkii, kaim tapunun 1078 ada, 12 parsel, 5237/641952 cilt/sayfa da kayıtlı taşınmaz, yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında askeri yasak ve güvenlik bölgesi alanında kalmaktadır.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz Sancaktepe Mah.Gökler Sok.No:19 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunmakta olan müstakil binadır. Bina şehir merkezinin kuzeyinde konumlu olup, şehir merkezine mesafesi yaklaşık olarak 6,5 Km.dir. Bölge ilin eski yerleşim yerlerinder olup, bölgede bulunans binalar genellikle tek katlı müstakil tarzda bahçeli nizam olarak yapılmış eski binalardır. Bölge meskenler açısından tercih edilmektedir. Aynı bilgede sancaktepe ilkokulu bulunmaktadır. Ekspertiz konusu gayrimenkulün ilgili belediyesinde yapılan incelemelerde proje ve ruhsatlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak binaya ait 04.01.2019 tarih ve L5EF8T3V numaralı, 218,19.-m2 yüzölçümlü arsa alanı üzerine 100.-m2 yapısı bulunduğuna dair yapı kayıt belgesi bulunmaktadır. Bina zemin kattan oluşmakta olup, yığma yapım sistemi ile yapılmıştır. Binanın mahallinde yapılan ölçümde yüzölçümünün yaklaşık 100.-m2 olduğu tespit edilmiştir. Binada 3 oda, mutfak, antre, 2 adet lv-wc ve banyo bulunmaktadır. Zemin kaplamaları odalarda mozaik ve laminat parke kaplaması, antre halıfleks kaplaması geri kalan mekanlarda seramik kaplamadır. Duvarlar mutfak, lv-wc ve banyoda tavana kadar fayans kaplamalı olup geri kalan mekanlar plastik boyalıdır. İç kapıları ahşap olup, pencereler PVC doğramadan yapılmıştır.mutfak dolabı ahşap, tezgahı ise mermerdir. cephesi dış cephe boyasıdır. Çatısı ahşap oturtma üzerine kiremit kaplamadır. Binanın giriş kapısı çelik kapıdır. Bina soba ile ısıtılmaktadır. bölgede elektrik, su kanalizasyon vb, altyapı hizmetleri mevcuttur. Mevkie ulaşım kolaydır. Her türlü Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup alt ve üst yapıya sahiptir.
MUAMMEN BEDELİ: Taşınmaz günün alış-satış rayiçlerine göre (70.000,00.-TL.)
(Yetmişbintürklirası)’dır.
SATIŞ ŞARTLARI:1-Taşınmazın 1. satışı 21.03.2019 günü saat:10:00-10:05 arasında SGK Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, binası 1. katında (Köşk Mh.Talas Blv.No:77/A Melikgazi-Kayseri) açık artırma suretiyle yapılacaktır.1.artırma tayin edilen zamanda gayrimenkul 3 defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayic bedelin % 75 i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 28.03.2019 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayic bedelin % 40 ı + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakları miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse 2. artırmada 6183 Sayılı Yasanın 94. maddesi gereğince 1. artırmadaki şartlar aranacaktır.
2-Artırmaya iştirak edenlerin gayrimenkulün artırmaya esas rayic bedelinin % 7.5 i olan pey akçesini 6183 Sayılı Kanunun 10. maddesinde 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakit para, süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 4-Resmi ihale pulu, damga vergisi, KDV, tapu alım-satım harcı ve masrafları , tellaliye resmi ,tahliye ve gayrimenkulun teslim masrafları alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6-Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkül rehni süretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez, satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayri menkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgeler 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakların tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8-Gayrimenkül kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içerisinde ödemekle yükümlü, aksi takdirde ihale kararı feshedilir, ve gayrimenkül satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkartılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkül en çok artırana ihale edilir. 1. kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesül olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanuna göre Müdürlüğümüzce kendisinden tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
9-Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
10-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği SGK Kayseri Sosyal güvenlik İl Müdürlüğü, Melikgazi Sosyal Güvenlik Merkezi, İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
11-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/014 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.
Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerinde yerinde kaim olacağı İLANEN tebliğ olur.


Mustafa TÜRKOĞLU
İl Müdür Yrd.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR