KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kartepe/Hikmeteye Mahallesi'nde bina ve müştemilatı icradan satılacaktır

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908526
Şehir : Kocaeli / Kartepe
: 184
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ DEMOKRAT 04.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/606 Talimat
Muhammen Bedeli
:
215,000 TL
Birinci Satış Günü
:
30.01.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
25.02.2019 14:00
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2018/606 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kocaeli, Kartepe , 23 Parsel, Hikmetiye Mah. , Mustafa Çavuş 1/8 Hissesi Müstakil ev Taşınmaz satılacaktır.
Parsel geometrik olarak dikdörten şeklinde biryapıdadır. Parselin doğu cephesiyola 92 m cephesi bulunmaktadır. Yerinde yapılan tespitlerde parsel üzerinde ruhsat veprojesi bulunmayan Zemin kattan oluşan 3/B yapı sınıfında tekkatlı bina bulunmaktadır. Konu binayaklaşık 184 m2, kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın içine girilememiş olup iç mekan özelliklerinin standart olduğu varsayılmıştır.Konu taşınmaza birim maliyeti üzerinden değer verilmiş olup %30 amortisman oranına sahip olduğu görülmüştür. Arazinin jeolojik özellikleri hakkında gözlem yapma imkânı bulunmamaktadır.Parselin derin toprak profiline, killi tınlı hafif bünyeli toprak yapısına sahiptir. Jeolojik yapısı hakkında bataklık, humuslu toprak ya da yapı statiğini olumsuz etkileyebilecek su muhtevası yüksek olan bir durum gözlenmemekle birlikte güvenilir bilgi için uygun teçhizatlar ile detaylı bir inceleme gerekmektedir.
Taşınmaz üzerinde bir adet ev ve müştemilatı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 8.480,00 m2 Arsa Payı : 1/8 Pay satılacaktır.
İmar Durumu : KartepeBelediyesinden alınan bilgiler ışığında 0 ada 23 parselin 4.178. m2 kısmının 1/1000 uygulama planına göre Taks/Kask 0,20/0,40 yapılaşma koşullarında konut alanında,1.513. m2 lik kısmı 1/1000 ölçekli imar planında park alanında , 2.789 m2 likkısmında yolda kaldığı bilgisi alınmıştır
Kıymeti : 215.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasındaki gibi
1. Satış Günü : 30/01/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 25/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerintapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.
6 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/606 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları , ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR